Gå til hovedindhold

Regeringens nye socialpolitik er afledningsmanøvre

Regeringen har netop annonceret en omlægning af socialpolitikken oven på en ny socialpolitisk redegørelse. Enhedslisten er positive over for forslaget om en årlig redegørelse, der kan sikre kontinuerligt fokus, men frygter, at øget fokus på ”dokumenteret effekt” vil betyde endnu mere bureaukrati og en skævvridning af den sociale indsats. Det er en afledningsmanøvre fra regeringens forfejlede politik, mener Enhedslistens politiske ordfører.

Pernille Skipper udtaler:

  • - Det er en god ide at følge socialpolitikken tættere med en årlig redegørelse. Skiftende regeringers politik har haft store negative konsekvenser, øget uligheden og fattigdom, og det er vanvittigt vigtigt, at der bliver fulgt op på det, hvis vi skal have dem overbevist om en bedre socialpolitik. Men øget dokumentationskrav og bureaukrati må ikke blive en afledningsmanøvre for, at ansvaret ligger hos regeringen.
  •  
  • - Jeg må indrømme, at den nærmest forhippede tilgang til evidens er bekymrende. Vidensdeling er godt. Men vi er simpelthen også nødt til at erkende, at ikke alting kan måles og vejes på ministeriets vægte. Effektivt socialarbejde og forebyggelse handler i meget høj grad om relationer, om tid og om kontinuitet. Det, ved vi, virker - også uden dokumentation.
  •  
  • - Alle socialarbejdere, jeg taler med, skriger på det modsatte, og når vi spørger de udsatte borgere, beder de om menneskekontakt, god tid og kontinuitet. Jeg bliver især bekymret for fremtiden for de indsatser, der ikke kan måles og vejes. Varmestuerne, gadeplansarbejdet og de mobile rådgivninger? Deres vigtigste opgave er at tale med udsatte mennesker, og vi ved, at det virker. Er det evidens nok for ministeren, eller vil deres fremtid være i fare?
  •  
  • - Man kan få den tanke, at ministeren prøver få opmærksomheden væk regeringens social-, bolig- og beskæftigelsespolitik, der hver dag øger ulighed, udsathed og fattigdom. Der er da en klar sammenhæng mellem eksempelvis hjemløshed og mangel på billige boliger eller urimeligt lave kontanthjælpssatser og børnefattigdom. Det faktum forsvinder ikke af dokumentationskrav og fancy redegørelser.
Mandag, 20. juni 2016 - 14:28

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]