Gå til hovedindhold

Pensionister og lønmodtagere skal ikke betale erhvervslivets PSO-regning

Hele energiaftalen er baseret på en PSO-finansiering efter den gældende model, dvs. at alle elforbrugere bidrager. Under dække af den generelt stigende PSO vil regeringen helt afvikle erhvervslivets bidrag. Det er både dybt asocialt og i strid med energiaftalen, mener Enhedslistens to forhandlere, finansordfører Pelle Dragsted og energiordfører Søren Egge Rasmussen.

  • - Det har hele tiden været intentionen, at erhvervslivet selvfølgelig skulle bidrage med sin del af PSO til den grønne omstilling, siger Pelle Dragsted, som endvidere gør opmærksom på, at regeringen blæser problemet for erhvervslivet helt ud af proportioner. Pensionister og lønmodtagere skal ikke betale den PSO-regning som alle forligspartier i 2012 var enige om skal betales af erhvervslivet.
  •  
  • - Der er allerede gennemført lempelser i erhvervslivets PSO-bidrag i 2014 og den faktiske merudgift som erhvervslivet vil få fra 2017 til 2020 er mindre end 1 mia. kr. i forhold til, hvad der var indbygget i energiaftalen. Det problem kan løses ved blot at afskaffe en enkelt erhvervspulje som også foreslået af regeringen, siger Pelle Dragsted.
  •  
  • - PSO-ordningen er en rigtig god model, som mange lande benytter og som sagtens kan bevares, siger Søren Egge Rasmussen. Vi bør vælge samme løsning som fx Tyskland, hvorved vi kan ”bytte” en beskeden del af PSO’en hen over grænsen. En model som EU-Kommissionen har godkendt. Det vil formentlig betyde langt flere tyske PSO-midler til danske producenter af VE end omvendt. Altså en klar fordel for Danmark, siger Søren Egge Rasmussen.
  •  
  • - Vi afviser behovet for at skære i energiaftalen. Tværtimod kan den suppleres med en afgift på biomasse, der benyttes til at producere fjernvarme, hvilket kan give finansiering til nye offensive tiltag for solceller, varmepumper og geotermisk varme, slutter Søren Egge Rasmussen.
Fredag, 27. maj 2016 - 10:19

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]k