Gå til hovedindhold

Enhedslisten vil sende skattesnyds-rådgivere i fængsel

Efter Panama-afsløringerne vil Enhedslisten have indført en særskilt bestemmelse i straffeloven, som indfører fængselsstraf for rådgivning i de groveste tilfælde af skattesnyd. Partiet peger på, at bankrådgivere, advokater og revisorer er helt essentielle for, at den grove, kriminelle skatteunddragelse overhovedet kan finde sted, men at de alligevel går fri. Det er krænkende for retsfølelsen, og rigtig dumt, hvis man vil forhindre skatteunddragelse, at rådgiverne ingen risiko løber, siger Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper.

Pernille Skipper siger:

  • - Problemet med skattely skyldes ikke kun andre landes regler eller mangel på samme. Uden en hær af både danske og udenlandske advokater, revisorer og bankfolk, der på overfladen er respektable, ville skattelyene slet ikke kunne fungere. Derfor bliver vi også nødt til at gå hårdt til rådgiverne. De har en enorm del af skylden, og de bliver meget sjældent stillet til ansvar.
  •  
  • - Straffeloven indeholder allerede i dag en bestemmelse, som straffer grov skatteunddragelse med op til 8 år. Det er en grov og beregnende form for kriminalitet. Men alligevel bliver ingen rådgivere dømt for deres aktive medvirken. Derfor må der for os at se en selvstændig kriminalisering til. Så det er tydeligt, at man ikke kan slippe ganske ustraffet, når man medvirker til at fællesskabet fuppes så groft.
  •  
  • - Vi ville jo aldrig acceptere den form for straffrihed, hvis der eksempelvis var tale om en person, der yder aktiv rådgivning til planlægning af et bankrøveri. Hvorfor skal vi så se passivt til, mens pæne advokater og revisorer hjælper med noget mindst lige så groft.
  •  
  • - Skatteunddragelse er anstødeligt, ikke mindst fordi det jo drejer sig om mennesker på samfundets top, som absolut ikke mangler noget som helst. Det drejer sig om mennesker og selskaber, som har nydt godt af det danske samfund gennem uddannelse, infrastruktur osv. Men som snyder sig uden om deres del af regningen. Det er en helt uforståelig grådighed og egoisme, og det er krænkende for retsfølelsen, hvis de går fri.
  •  
  • - Høje straffe er langt fra altid sagligt eller særlig effektfuldt, hvis man gerne vil forhindre kriminalitet. Men det er det faktisk, når det kommer til grov økonomisk kriminalitet, som eksempelvis den her form for skatteunddragelse for mange millioner. Fordi der er tale om meget sirligt planlagt og udført kriminalitet, betyder opdagelsesrisiko og mærkbar straf faktisk noget for, om det bliver gennemført eller ej. De kriminelle skatteunddragere beregner meget nøgternt, om det kan betale sig. Og derfor er det så tosset, at man for netop den her form for kriminalitet, nærmest er sikker på at gå fri, så længe man kun har hjulpet til som rådgiver.

 

Fakta:

Enhedslisten foreslår konkret, at rådgivning om grov skatteunddragelse m.v. bliver gjort til en selvstændig bestemmelse i straffeloven. I dag kan rådgivere straffes for medvirken til grov skatteunddragelse i straffelovens § 289, men dette er aldrig sket, heller ikke i forbindelse med de store selskabstømmersager.

En selvstændig bestemmelse i straffeloven vil betyde, at man kan retsforfølge rådgiverne, også selvom man ikke opdager eller kan bevise skatteunddragelsen, men kun rådgivningen herom, eller at sammenhængen mellem rådgivningen og en konkret skatteunddragelse er svær at bevise.

 

Straffelovens nuværende § 289: 

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Søndag, 10. april 2016 - 15:45

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]