Gå til hovedindhold

Socialdemokraterne spænder ben for indsats mod Uber

Tirsdag skal Folketinget stemme om et forslag fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti om at øge indsatsen mod Uber. Med forslaget vil partierne pålægge regeringen at skærpe kursen over for Ubers sociale dumping ved at oprette en særlig Task Force på tværs af skattemyndigheder, trafikstyrelsen og politiet. 

De tre partier havde forventet, at Socialdemokraterne ville levere stemmer for at sikre flertal for forslaget, og har i længere tid forsøgt at forhandle en fælles vedtagelse på plads med Socialdemokraterne. Men Socialdemokraterne afviser nu at støtte forslaget og spænder dermed ben for en øget indsats her og nu. 

Det ærgrer Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested: 

-Uber er social dumping af værste slags: Underbetaling og fritidskørsel, sort økonomi, kørsel i strid med reglerne og så videre. Der er ikke nogen grund til at tage på Uber med fløjshandsker. Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti vil med vores forslag lave en en særlig indsats med deltagelse af politi, SKAT og Trafikstyrelsen, lige som vi i byggebranchen har skabt en særlig indsats over for social dumping gennem særligt samarbejde mellem politi, SKAT og Arbejdstilsynet.

- Vi har haft lange og gode drøftelser med fagbevægelsen, chaufførerne og vognmændene, og der er bred enighed om, at der er behov for en øget myndighedsindsats. Jeg håber virkelig, at Socialdemokraterne kommer til fornuft. Uber er jo ren social dumping og udgør på lige fod mod virksomheder som Ryanair en trussel mod hele det danske arbejdsmarked. Det troede jeg faktisk, vi var enige med Socialdemokraterne om,  at vi skal gribe ind over for. 

- Med det forslag, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti stiller, vil vi sikre, at myndighederne sætter ind over for Uber med det samme. Der skal være lige vilkår. Uber skal leve op til de samme krav, som taxivognmænd og –chauffører skal: De skal have en tilladelse, kravene til bilerne skal være de samme, chaufførerne skal have en uddannelse og førerkort. Der skal værre de samme sikkerhedskrav og krav til prissætningen – af hensyn til kundernes sikkerhed. Der stilles store krav til taxibranchen, og dem må alle, der vil køre taxikørsel leve op til – herunder Uber.

 

Forslag til folketingsvedtagelse ved Forespørgselsdebat (F 14) d. 29.marts

Af Enhedslisten, SF og DF

Folketinget noterer sig, at Trafikstyrelsen (nu Trafik- og Boligstyrelsen) allerede d. 19.november 2014 anmeldte firmaet UBER for overtrædelse af lov om taxikørsel til Københavns Politi. Folketinget noterer sig endvidere, at Københavns Politi d. 17.marts 2015 har rejst sigtelse mod UBER for overtrædelse af lov om taxikørsel, ligesom flere sigtede UBER-chauffører skal for retten i april 2016.

På den baggrund pålægger Folketinget regeringen at nedsætte en Task Force UBER med deltagelse af skattemyndigheder, trafik- og boligstyrelsen og politiet med det formål at gennemføre en særlig indsats for at sikre, at forholdene omkring UBER bringes i overensstemmelse med taxilovgivningen. Det indebærer bl.a., at UBER-chaufførerne registreres som taxichauffører/vognmænd med krav om tilladelse, vandel og økonomi, bilernes indretning og udstyr, uddannelse og førerkort mm., som foreskrevet i lov om taxikørsel. En del af den særlige indsats målrettes den piratkørsel, som udøves af bl.a. UBER-chaufførerne.

Tirsdag, 29. marts 2016 - 10:46

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]