Gå til hovedindhold

EL: Byggeri ved kysterne skal til folkeafstemning 

Regeringen planlægger at forringe beskyttelsen af Danmarks kyster og tillade byggeri helt ned til strandkanten flere steder i Danmark. Det er en alvorlig forringelse af den beskyttelse, som hidtil har sikret Danmarks unikke og værdifulde natur langs kysterne. Regeringens indgreb er så voldsom en forringelse af beskyttelsen af vores allesammens naturskatte, at en række organisationer og privatpersoner opfordrer til, at lovændringerne sendes til folkeafstemning.

Enhedslisten er enig, og vil forsøge at samle de 60 underskrifter fra folketingets medlemmer, der ifølge grundlovens §42 sender en lovændring til folkeafstemning:

Miljøordfører Maria Reumert Gjerding udtaler:

- I årtier har vi haft en helt unik og omfattende beskyttelse af vores natur langs kyster og strande. Beskyttelsen blev i sin tid indført for at sikre, at den vilde og uspolerede natur langs kysterne blev bevaret til fremtidige generationer, og for at sikre, at alle mennesker havde lige muligheder for at opleve naturen ved kysterne.

- Hvis vi bebygger vores kystnære områder, så er det en nærmest uigenkaldelig beslutning, som vil få store konsekvenser for kommende generationer. Derfor synes jeg det er helt rimeligt at danskerne bliver spurgt. 

- Grundloven giver os den mulighed at få prøvet en lovændring ved en folkeafstemning, hvis mindst 60 medlemmer af folketinget kræver det. Jeg vil nu henvende mig til de partier, der har ytret modstand mod kyst-ødelæggelsen, og tidligere har støttet kystbeskyttelsen. Jeg håber at kunne samle de nødvendige 60 mandater, så vi kan sikre at danskerne bliver spurgt.

 

Brev fra organisationer og personer 

OPFORDRING TIL FOLKEAFSTEMNING

 

Vores åbne frie kyster og fælles åbne landskab tilhører fremtiden

 

Den smalle V-regerings forslag til at afløse nuværende planlove med vilkårlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte!

De frie kyster og åbne landskab skal sættes til salg til højstbydende!

Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler.

Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.

Det som forsvinder med regeringens planer, er dén lovgivning som er bygget op i næsten 100 år, især efter jordlovenes fald.

I den situation er vores sidste mulighed at få lovændringerne sendt til folkeafstemning som beskrevet i Grundlovens § 42. En sådan folkeafstemning har ikke været afholdt siden jordlovene blev forkastet i 1963. Det forudsætter en underskrift fra 60 medlemmer af Folketinget senest 3 søgnedage efter lovens vedtagelse.

Vi appelerer til, at regeringen og vores folketingsmedlemmer forstår, at beskyttelsen af de fri kysterne og det åbne landskab er en folkesag. 

 

Underskrivere

 

Ella Marie Bisschop-Larsen, Præsident Danmarks Naturfredningsforening

Egon Østergaard,Formand Dansk Ornitologisk forening

Verner W Hansen, Formand Danmarks Sportsfiskerforbund

Ole Christiansen, tidl. Dir.Miljøstyrelsen

Hans Gammeltoft-Hansen professor tidl.folketingets ombudsmand

Karsten Orht, Formand Ny Carlsbergfondet

Per Øhrgaard, prof.,dr.phil

Niels I Meyer, Professor emeritus 

Else Marie Bukdahl, dr.phil tidl.rektor Kunstakademiet 

Lene Tranberg, Arkitekt, Adj.Professor

Jens Smærup Sørensen, Forfatter

Mogens Bengtsson, Formand beboerforening Møn

Knud Sørensen, Forfatter

Henning Mortensen, Forfatter

Kjeld Hansen, Forfatter Journalist

Erik A Nielsen, professor dr.phil

Ingemann Andersen, Billedkunstner

Hans Edvard Nørregård Nielsen, tidl. Formand Ny Carlsbergfondet.

Ole Jensen, Prof. emeritus, dr. theol og Forfatter.

Troels Andersen, Kunsthistoriker tidl.Leder af Silkeborg kunstmuseum

Anne Regitze Wivel, Filminstruktør

Suzanne Brøgger,  Forfatter

Hein Heinsen, Billedhugger, Professor

Hanne Mailand, Billedkunstner

Inge Lise Westman, Billedkunstner

Klaus Thommesen, Billedkunstner

Rune Engelbreth Larsen, Forfatter, Idehistoriker

Martin E Andersen Billedhugger, Professor

Bjørn Nørgaard, Billedhugger, Professor

 

 

Lørdag, 30. januar 2016 - 17:07

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]