Gå til hovedindhold

Kommunerne skal kompenseres for flere flygtninge

Enhedslisten har i forbindelse med sit vintergruppemøde fremlagt en pakke, som skal forhindre nedskæringer af velfærden, når kommunerne skal tage imod flere flygtninge. Pakken skal imødegå de dårlige regler fra Christiansborg, der sammen med flere flygtninge vil føre til massive nedskæringer på velfærden. KL taler om merudgifter på to-tre milliarder kr. pga. det stigende antal flygtninge, hvis ikke kommunerne får tilført flere penge. Det er både uretfærdigt og dårligt for integrationen, og politikkerne på Christiansborg bærer selv en stor del af an svaret. Det siger politisk ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

Johanne Schmidt-Nielsen siger:

-Kommunerne skal have dækket de stigende udgifter til flygtninge. Når kommunerne pludselig får en milliardstor regning, så har de jo ikke andre muligheder end at tage penge fra anden velfærd som daginstitutioner, skoler og ældre. Derfor er det også helt uholdbart, at finansministeren ikke vil gøre noget ved kommunernes økonomiske problemer før til sommer.

-Det handler ikke kun om at sende flere penge til kommunerne, men også om at omgøre nogle af de seneste års dårlige beslutninger. F.eks. får kommunerne fra årsskiftet refunderet en meget mindre del af udgifterne til integrationsydelse til flygtninge. Det skal motivere kommunerne til at få flere flygtninge i job. Men kommunerne kan jo ikke bare vupti trylle en masse job frem til mennesker med dårlige danskkundskaber, og derfor bliver det til en ekstraregning i kommuner, der har mange flygtninge, hvis ikke vi ændrer på reglerne.

-Vi bliver også nødt til at se på kommunernes muligheder for at skaffe billige boliger til flygtninge og andre med behov. Her døjer kommunerne også med rigide regler fra Christiansborg. Vi står med et akut problem, hvor der alene i år er brug for tusindvis af permanente boliger. Vi må nedsætte et hurtigarbejdende udvalg for at få nogle løsninger på boligproblemet.

 

Enhedslisten foreslår:

  •          Fuld kompensation til kommunerne. Kommunerne har en lang række udgifter til flygtninge, som kommunerne ikke kompenseres tilstrækkeligt for under de nuværende regler. Det drejer sig bl.a. om daginstitutioner, modtageklasser, helbredsvurderinger, tandlæge og administration. Udgifternes præcise omfang skal afdækkes, og kommunerne skal kompenseres for disse udgifter, så pengene ikke bliver fundet ved at spare på kommunernes øvrige velfærdsydelser. Ifølge Enhedslistens skøn på baggrund af KL’s tal er merudgifterne i 2016 på 2 milliarder kr.
  •          Ændret refusion af kommunernes udgifter til integrationsydelse. Fra årsskiftet er reglerne ændret for, hvordan kommunerne bliver kompenseret af staten for udgifter til flygtninges integrationsydelse. I modsætning til tidligere bliver den statslige refusion nu hurtigt aftrappet fra 80 pct. til 20 pct. i løbet af det første år. Målet er at give kommunerne incitament til at få flygtninge hurtigt i job, men kommuner, der har mange langtidsledige flygtninge, har dårlige muligheder for selv at påvirke beskæftigelsen blandt flygtninge, fordi beskæftigelsesmulighederne for flygtninge er meget forskellige på tværs af landet. Vi ved, at blot 13 pct. af flygtningene er overgået til uddannelse eller beskæftigelse efter ét år. Det forringede refusionssystem sætter kommuner, som tager mange flygtninge, under økonomisk pres. Da budgetgarantien gælder, har det ikke udgiftsmæssige konsekvenser for staten eller kommunerne under ét om refusionsprocenten er højere, men det har meget stor betydning i den enkelte kommune med mange flygtninge, om pengene bliver fordelt som refusion for integrationsydelse eller om pengene fordeles efter andre kriterier via bloktilskuddet. Derfor foreslår Enhedslisten at hæve refusionsprocenten til 80 pct. for integrationsydelsen.
  •          Boligproblemet skal kortlægges og løses. Der skal nedsættes et hurtigarbejdende udvalg, som kan kortlægge og komme med løsninger på behovet for at finde permanente boliger til flygtninge. Udvalget skal i sine anbefalinger se på muligheden for at: (1) kommunerne skal kunne opkøbe private boliger og bygge nye kommunale boliger til flygtningene, (2) det kommunale grundkapitalindskud i almene boliger sættes ned, så det bliver billigere for kommunerne at igangsætte alment boligbyggeri og (3) lempe reglerne, så kommunerne kan indkvartere flygtninge i tomme bygninger, f.eks. i ledige ældre- eller ungdomsboliger. KL angiver samtidig, at ca. 10.000 flygtninge, der for nuværende bor i midlertidig indkvartering, i 2016 skal anvises en permanent bolig. Enhedslisten vil som udgangspunkt afsætte 500 millioner kr. til midlertidig indkvartering og igangsættelse af almennyttigt byggeri.

 

Baggrund og finansiering

KL skønner, at ekstraregningen i kommunerne på grund af flere flygtninge bliver på i alt 2-3 milliarder kr. i 2016.

Enhedslisten foreslår at afsætte 2 milliarder kr. til kommunernes ekstraudgifter samt 500 millioner kr. til at afhjælpe boligproblemerne.

Enhedslisten foreslår at finansiere dette løft af kommunernes økonomi ved at udskyde lettelsen af selskabsskatten fra 2016 til 2018. Dette vil indbringe et betragteligt skatteprovenu. Allerede i 2016 vil det indbringe 2,9 mia. kr.

Omlægningen af refusionen for kommunernes udgifter til integrationsydelse er udgiftsneutral.

 

Mandag, 18. januar 2016 - 16:53

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]