Gå til hovedindhold

Befolkningen mister indflydelse på basale rettigheder

I dag behandler Folketinget lovforslaget om retsforbeholdsafstemningen. Enhedslisten havde stillet ændringsforslag for at sikre danskernes fortsatte indflydelse på fx strejkeretten og LGBTQ-regler, men de blev stemt ned.

De i alt otte ændringsforslag omhandlede strejkeretten, børns rettigheder, LGBTQ-rettigheder, domstole, anklagemyndighed, retssikkerhed og ligestilling mellem forældre. Forslagene blev fremsat af Enhedslisten, og Dansk Folkeparti tiltrådte dem. Læs ændringsforslagene her

Danskerne får ingen vetoret mod forringelser

Hvis Folketinget havde stemt ja til ændringsforslagene, så ville det give befolkningen vetoret mod forringelser af danske standarder på disse områder gennem en folkeafstemning.

Den vetoret vil nu mangle, hvis det bliver et ja den 3. december, forklarer EU-ordf'ører Søren Søndergaard.

- Hvis vi afskaffer retsforbeholdet og helt overlader det til EU at bestemme retspolitikken i Danmark, så kan vi risikere at miste flere af de faglige rettigheder og ligestillingsmuligheder, som vi har tilkæmpet os gennem mange år. Enhedslistens forslag kunne have sikret, at sådanne forringelser kun kunne ske med befolkningens tilsagn.

Ja-partierne hykler

Ja-partiernes adfærd er reelt udtryk for hykleri, mener Søren Søndergaard.

- Ja-alliancen har sikret, at Danmark ikke kan indgå i EU’s fælles asylpolitik uden foregående folkeafstemning eller 5/6 flertal i Folketinget. Enhedslistens ændringsforslag ville på samme måde sikre befolkningen mod forringelser af deres rettigheder på vigtige områder, uden at de først giver tilsagn ved en folkeafstemning, siger han. 

- Men ja-partierne udviser ikke samme vilje til at beskytte befolkningens basale rettigheder, som de gør, når det handler om at stå uden for asylpolitikken. Det er virkelig ærgerligt.

Torsdag, 12. november 2015 - 13:32

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]