Gå til hovedindhold

Kulsort finanslov på energiområdet

En række af Enhedslistens fingeraftryk på de seneste års finanslove ser ud til nu at blive afskaffet med regeringens nye finanslovsforslag. Særligt inden for energisektoren vil en lang række tiltag blive trukket tilbage, og det er skidt, mener Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

- Mulighederne for at bruge vindmøllestrømmen i Danmark forringes. Vi har brug for en øget elektrificering, hvor vindmøllestrøm i nogle perioder bruges i varmepumper og til opladning af elbiler. Regeringen ødelægger de planer ved at afskaffe støtteordningen til store varmepumper til fjernvarme og ved ikke at finde løsninger, der kan forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler. Samtidig vil regeringen ikke fremme den analyse af tilskuds- og afgiftssystemet, som er vigtigt for at kunne justere på energipolitikken. Det betyder, at vi fortsat i perioder skal eksportere vindmøllestrøm, som ellers kunne udnyttes med langt større samfundsværdi i Danmark.

Støtteordning afskaffes

Desuden afskaffes støtteordningen til geotermisk varme. Det medfører ifølge energiordføreren, at de lokale fjernvarmeselskaber igen skal påtage sig den fulde risiko ved at droppe fossile brændsler og erstatte dette med underjordisk varmt vand som er ren vedvarende energi.

- Vi har brug for at geotermi til fjernvarme bliver mere udbredt, og ved at afskaffe ordningen stopper regeringen nu effektivt, at geotermi vil blive udnyttet i Danmark.

Dybt beklageligt

Søren Egge Rasmussen ærgrer sig over, at regeringen vil slække på den ambitiøse energipolitik, som Danmark er kendt for.

- I den store omstilling til bæredygtige løsninger er der brug for at nye initiativer støttes. Derfor er det dybt beklageligt at regeringen vil fjerne den nuværende støtte til nye energiteknologier, bygningsintegrerede solceller, indsats for energieffektivitet og puljen til klimatiltag. Det er en kulsort finanslov, som kort før klimatopmødet i Paris forringer de verdenskendte danske løsninger på energiområdet.

CO2-udledning øges

Ifølge Søren Egge Rasmussen støtter Venstres udspil det industrielle landbrug, hvilket vil føre til øget CO2-udledning. Det er ifølge energiordføreren en helt forkert retning, og han håber nu på, at kunne skabe et flertal uden om regeringen for en mere grøn energipolitik.

- Regeringen foreslår at støtten til biogas øges markant. Det er en indirekte støtte til det industrielle landbrug og en endnu større svineproduktion. Samlet betyder disse ændringer at den danske CO2-udledning øges. Der er i stedet brug for støtte til virkemidler, som kan reducere landbrugets klimabelastning. Jeg håber, at et alternativt grønt flertal med de Konservative kan sikre, at vi får klimapolitikken sat på rette spor igen så der igen gennemføres politik så en CO2-reduktion på 40 % kan nås i 2020.

 

Tirsdag, 29. september 2015 - 15:55

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Nyheder fra kommuner, regioner og udvalg

Nyt fra afdelingen
13. aug – Frederikshavn
Ansvaret for dagpengenes fald
10. aug – Frederikshavn
68 er mere end nok
9. jul – Fagligt Landsudvalg
På vej mod en ny socialreform?
7. jul – Frederikshavn

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]