Gå til hovedindhold

Helt uacceptabelt med nye forringelser på skoleområdet

Halvdelen af landets kommuner planlægger besparelser i 2016, der vil betyde mindre pædagogisk personale i skoler og skolefritidsordninger. De nye forringelser rammer en folkeskole, der i forvejen er under hård kritik på grund af de lange skoledage og forringelsen af lærernes arbejdsvilkår, der har betydet mindre tid til at forberede undervisningen. Enhedslisten skoleordfører, Jakob Sølvhøj siger:

- Det er at smide brænde på bålet, hvis halvdelen af landets kommuner gør alvor af at spare pædagogisk personale væk i skoler og skolefritidsordninger, Der har siden skolestarten i august været en massiv kritik af de lange skoledage og de problemer, det giver for undervisningen, når lærerne ikke har den nødvendige tid til at forberede sig. Skal der nu også spares pædagogisk personale væk, vil det blive yderligere vanskeligt at få hverdagen til at hænge sammen i mange skoler.

Under hårdt pres

Ifølge Jakob Sølvhøj er skoleområdet i allerede presset efter skolerefomen. Og mange forældre har valgt skolefritidsordningen fra.

- Besparelser på skolefritidsordninger vil også ramme et område, der i forvejen er under hårdt pres. SFO’erne har i høj grad måttet bidrage til at dække det økonomiske hul, som den underfinansierede folkeskolereform har skabt i mange kommuners skolebudgetter, og nu skal skruen åbenbart strammes en gang til. Mange forældre har fravalgt skolefritidsordningerne siden reformen, fordi åbningstider og personaleressourcer slet ikke harmonerer med den høje forældrebetaling. Den tendens vil formentlig forstærkes af nye besparelser.

Flere penge på finansloven

Enhedslistens skoleordfører håber, at man ude i kommunerne vil afstå fra at gennemføre besparelserne ved de kommende budgetvedtagelser. Samtidig vil Enhedslisten arbejde for at få afsat flere penge til området på finansloven.

- Kommunalpolitikerne burde kunne indse, at folkeskolen og skolefritidsordningerne ikke kan tåle flere forringelser, så jeg håber, at mange kommunalpolitikere vil besinde sig og afstå fra besparelserne, når budgetterne skal vedtages i nærmeste fremtid. På Christiansborg vil Enhedslisten opfordre regeringen til at afsætte flere penge til skoleområdet ved de kommende finanslovsforhandlinger.

Fredag, 18. september 2015 - 13:28

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]