Gå til hovedindhold

Enhedslisten vil finde flertal uden om Venstre til nye partistøtteregler

Det dyreste folketingsvalg i historien er netop overstået, men ingen kender reelt omfanget af de private pengestrømme til politikere og partier. På trods af et flertal for større åbenhed formåede den tidligere regering ikke at lande en aftale om nye regler for private penge i dansk politik. Nu vil Enhedslisten sætte sig i spidsen for at samle et flertal, som kan skabe større åbenhed om partistøtten inden næste valg. Enhedslistens gruppenæstformand, Pernille Skipper, siger:

- Før valget var der tilsyneladende et stort flertal for større åbenhed om den private partistøtte. Faktisk var det kun Venstre og Konservative, der var modstandere af nye regler. Det giver den specielle politiske situation, at der nu eksisterer et flertal for at få skabt større åbenhed uden om regeringen. Det flertal vil Enhedslisten forsøge at samle, så vi kan sikre større åbenhed til næste folketingsvalg.

Klarhed omkring interesser

Enhedslistens retsordfører mener, at det er særligt vigtigt at have åbenhed omkring virksomheders økonomiske bidrag til partier, som varetager deres interesser.

- Det springende punkt for Enhedslisten er, at vi får skabt større åbenhed om de millioner, som strømmer til partierne fra virksomheder og organisationer. Det er klart, at når eksempelvis Venstreregeringen vil åbne mere op for, at privathospitalerne skal tjene flere penge på vores sundhedsvæsen, så skal vi da som samfund kunne vide, hvor mange penge privathospitalerne støttede Venstre med til det netop overståede valg.

Ikke et demokrati værdigt

Pernille Skipper påpeger, at lande omkring os har markant mere åbenhed omkring partistøtte, og retsordføreren mener ikke at den manglende gennemsigtighed, som vi har i Danmark, hører hjemme i demokratiet.

- Den lukkethed, der er om partiernes økonomi i dag, er ikke et moderne demokrati værdigt. Lande, vi normalt sammenligner os med, har langt mere offentlighed om pengestrømmene til de politiske partier. Reglerne herhjemme er simpelthen for løse og alt for nemme at omgå. Derfor håber jeg, at de øvrige partier vil holde fast i deres tidligere løfter om mere åbenhed og være med til at ændre reglerne.

Det tidligere nedsatte partistøtteudvalg har allerede lavet en grundig rapport, som indeholder en række anbefalinger. De vil være oplagte at tage udgangspunkt i.

Konkret vil Enhedslisten sætte sig for bordenden for at afsøge, om der stadig er det flertal for mere åbenhed, som tegnede sig før valget. Målet er at udarbejde et beslutningsforslag, som kan samle flertal, og dermed pålægge regeringen at ændre partistøtten, så demokratiets sikres større åbenhed.

Fakta: Det ønsker Enhedslisten at samle flertal for:

  • Åbenhed om alle private bidrag over en bestemt beløbsgrænse til politiske partier og indvalgte enkeltkandidater - både omkring bidragsyder og bidragets størrelse. I dag skal partierne ikke oplyse beløbet, og enkeltkandidater har hverken pligt til at oplyse beløb eller giver.
  • Halvering af bagatelgrænsen for, hvornår en sponsor får sit navn offentliggjort fra 20.000 til 10.000
  • Regnskabspligt for alle niveauer af partierne og indvalgte enkeltkandidater. I dag gælder regnskabspligten kun partiernes landsorganisationer.
  • Skærpede krav om åbenhed for de bidrag, som partierne modtager fra private foreninger med videre, hvis foreningens hovedformål er at indsamle penge til politiske partier.
  • Større åbenhed omkring den indirekte støtte fra virksomheder og organisationer, fx i form af udlån af lokaler, udlån af medarbejdere, betaling af valgmateriale, annoncer og lign. 
  • Styrket kontrol med partier og politikernes indberetninger af privat partistøtte.
  • Oprettelse af en offentlig tilgængelig database, hvor offentligheden kan søge information om den private partistøtte, som kandidater og partier modtager.
Onsdag, 19. august 2015 - 12:04

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]