Gå til hovedindhold

Enhedslisten vil have 2020-mål for ligestilling

Der skal ikke gå 100 år, før vi har fuld ligestilling i Danmark. Derfor skal der, hvis rød blok vinder valget, vedtages forpligtende 2020-mål på ligestillingsområdet. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen forud for fejringen af 100-året for kvindelig valgret.

Konkret foreslår Enhedslisten, at der bl.a. sættes mål på følgende områder:

  • Ligeløn
  • Deling af barsel
  • Bekæmpelse af vold mod kvinder
  • Forebyggelse af seksuel vold 
  • Bekæmpelse af kvindehandel

Samtidig foreslår Enhedslisten konkrete initiativer, der på hvert enkelt punkt kan bringe Danmark tættere på målet om fuld ligestilling.

Johanne Schmidt-Nielsen siger: 

- I 1915 lykkedes det kvinderne at få stemmeret. Nu fejrer vi, at vi er kommet et godt stykke videre med ligestillingen her 100 år efter. Vi har nået nogle resultater, som vi kan være stolte af. Men vi er langt fra i mål med ligestillingen. Det er vi først, når der er rigtig ligeløn, når begge forældre får lige muligheder og rettigheder til barsel, og når kvinder kan færdes trygt i det offentlige rum uden vold og sexisme. 

- Jeg synes ikke, vi skal vente 100 år mere på at opnå fuld ligestilling mellem kønnene. Derfor foreslår vi, at vi, efter valget vedtager en række konkrete 2020-mål på ligestillingsområdet. Mål som kan følges år for år, så vi kan handle og tage nye initiativer, hvis vi ikke er nået tættere på målet.

- Nogle af de områder, jeg synes er vigtigst, er spørgsmålet om ligeløn. Det er grotesk, at der stadig er så store lønforskelle mellem mænd og kvinder. Derfor synes jeg, vi skal sætte et mål om lige løn. Det mål skal understøttes af konkrete initiativer. Vi foreslår fx at afsætte penge til en ligeløns-pulje ved de kommende offentlige overenskomstforhandlinger.

Mål 1: Ligeløn

Der er stadig store lønforskelle mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Både på det private og det offentlige område. Der skal sættes klare mål om at opnå ligeløn mellem mænd og kvinder. 

Enhedslisten foreslår som et konkret skridt, at der til næste overenskomstforhandling på det offentlige område afsættes en milliard til en særlig ligelønslønpulje udover de planlagte lønmidler. Midlerne skal målrettes de ti procent af de offentligt ansatte, der har den laveste løn – dvs. at omkring 75.000 ansatte bliver tilgodeset. Enhedslisten foreslår, at lønpuljen finansieres ved en besparelse på statens anvendelse af private konsulentfirmaer begyndende i 2015. Ifølge Ugebrevet A4 brugte staten i 2013 mindst 3,8 milliarder kroner på private konsulenter.

Mål 2. Barsel

Når det kommer til at tage del i barslen, ligger danske mænd i bunden sammenlignet med andre nordiske lande. Det er ærgerligt. For når mænd tager barsel, er det både til fordel for manden selv, for barnet og for kvinden. Det styrker relation mellem barn og far. Mere barselsorlov til mænd vil ligestille kvinder og mænd på arbejdsmarkedet og mindske lønforskelle. Samtidig vil mere barselsorlov til mænd give et langt mere helstøbt familieliv, hvor moderen og faderen deler ansvaret for børnene.

Enhedslisten foreslår konkret 12 uger ud af de 52 ugers barselsorlov sikres til manden eller medmoderen. I tilfælde, hvor der kun er en forælder til barnet, sikres denne forælder ret til fuld barselsorlov.
Enhedslisten foreslår desuden at barselslovgivningen gennemskrives, så den i højere grad bliver kønsneutral efter svensk forbillede.

Mål 3. Forebyggelse af seksuel vold

Seksuel vold er desværre udbredt. Der er brug for en massiv indsats mod voldtægt og seksuel vold. Danske undersøgelser viser, at op imod hver femte unge pige eller kvinde oplever seksuel vold fra en jævnaldrende. Derfor er det afgørende, at der sættes ind med oplysning og undervisning ikke mindst over for de unge.

Enhedslisten foreslår konkret, at der undervises mere på alle ungdomsuddannelser om hvordan man undgår og bekæmper seksuel vold og voldtægt. Samtidig bør der undervises mere i køn og seksualitet på lærerseminarerne

Mål 4. Forstærket indsats mod vold mod kvinder

Vold mod kvinder er stadig et alvorligt problem i vores samfund. Alt for mange kvinder får ar på krop og sjæl efter voldelige parforhold. Også såkaldt æresrelateret vold rammer kvinder – særligt med anden etnisk baggrund. Men hjælpen til voldsramte kvinder er langt fra god nok.

Enhedslisten foreslår, at der sættes langt hårdere ind over for vold mod kvinder. Samtidig skal kvinderne hjælpes til at forlade voldelige ægtemænd. Konkret foreslår Enhedslisten, at serviceloven ændres, så kvinder, der har været ramt af vold, får ret til såkaldt efterværn, dvs. hjælp til at fastholde en tilværelse uden for det voldelige parforhold. Der bør ligeledes være ret til at få anvist en udslusningsbolig efter perioden i krisecenter.

Mål 5: Slut med kvindehandel

Der findes desværre et massivt problem med handel med kvinder. Det er moderne slaveri, som skal bekæmpes benhårdt.

Enhedslisten foreslår konkret, at alt relevant personale systematisk uddannes i at identificere ofre for menneskehandel, eksempelvis sundhedspersonale, arbejdstilsynet og gadeplansmedarbejdere fra socialforvaltningerne. Samtidig skal der nedsættes en national task force, som målrettet kan arbejde for at fange de bagmænd, der tjener penge på at handle med mennesker.

Torsdag, 4. juni 2015 - 22:45

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]