Gå til hovedindhold

Demokrati-kommission skal udfordre magteliten

Bogen ”Magteliten – Hvordan 423 danskere styrer landet” dokumenterer overbevisende, at Danmark er domineret af en overraskende lille gruppe på kun ca. 0,01 pct. af befolkningen. Magteliten har markant indflydelse på samfundsudviklingen, selvom den for størstepartens vedkommende ikke har noget demokratisk mandat. Samtidig er den præget af en konsensus, som særligt tilgodeser de store virksomheders interesser.

På den baggrund foreslår Enhedslisten, at en ny regering hurtigt nedsætter en demokrati-kommission, der kan komme med forslag til, hvordan magtkoncentrationen kan brydes. Her og nu foreslår partiet, at regeringsnedsatte udvalg og kommissioner fremover skal have en bredere repræsentation, så det ikke er de samme personer, som går igen.

Enhedslistens folketingskandidat Pelle Dragsted siger om bogen og Enhedslistens forslag:

- Jeg tror, mange er overraskede over, at magten og indflydelsen er så koncentreret i Danmark. Det er voldsomt, at en titusindedel af befolkningen sidder på alle indflydelsesrige poster. Det rimer ikke rigtig på et reelt folkestyre, at mennesker, som ingen nogen sinde har stemt på, har så afgørende en indflydelse.

- Det er også dybt bekymrende, at der er en så stærk overrepræsentation af personer med tilknytning til de største virksomheder. Det betyder jo, at det vil være deres interesser, der vinder frem, på bekostning af mindre virksomheder og den almindelige befolkning. Men det kan forklare meget om de politiske beslutninger, som er truffet de seneste år – ikke mindst i forhold til fx beskatning af erhvervslivet og overklassen.

- Bogen er jo et tydeligt bevis på, at vi stadig lever i et klassedelt samfund, hvor den klasse, der ejer virksomhederne, har en dominerende indflydelse i samfundet.

- Vi ser desværre en udvikling – både globalt, men også i Danmark – hvor såvel rigdom som indflydelse koncentreres hos færre og færre personer. Vi skal spørge os selv som samfund, om vi ønsker, at det skal fortsætte den vej.
Vores velfærd og demokrati bygger på, at vi historisk har begrænset elitens magt og privilegier. Hvis vi ikke gør det, så vil eliten hele tiden tiltage sig mere og mere magt og indflydelse.

- Derfor foreslår Enhedslisten, at vi efter valget nedsætter en demokrati-kommission, der kan komme med forslag til, hvordan vi kan modgå den magtkoncentration, som finder sted. Et oplagt sted at tage fat med det samme er de regeringsnedsatte udvalg og kommissioner. Hvorfor skal en Niels Egelund eller en Jørgen Søndergaard gå igen og igen i regeringsnedsatte kommissioner og udvalg. Og hvorfor skal Michael Christiansen og Fritz Schur sidde i stort set alle bestyrelser for offentlige virksomheder.


Fakta om forslaget:

Enhedslisten vil efter folketingsvalget foreslå regeringen at nedsætte en bredt sammensat kommission, som skal kulegrave skævhederne i sammensætningen og rekrutteringen til magteliten og komme med politiske anbefalinger til at imødegå magtkoncentrationen.

Blandt de tiltag, som demokrati-kommissionen skal overveje, er:

  • Karenstid mellem poster i eliten – man skal ikke kunne gå direkte fra en lovgivende, dømmende eller kontrollerende funktion til en post i f.eks. en virksomhed, som man har reguleret.
  • Valg til flere poster – demokratiet bør udvides i offentlige institutioner som f.eks. universiteter, hvor der bør være valg til flere ledende funktioner, så brugere og ansatte får større indflydelse.
  • Maksimumsgrænse på antallet af eliteposter – der bør være et maksimum på antallet af bestyrelsesposter i selskaber med over 35 ansatte og et maksimum på antallet af poster i kommissioner, råd og nævn inden for en tiårig periode.
  • Mere kontrol med og offentlighed om fonde – der bør være åbenhed om bidragsydere og uddelinger i almennyttige fonde, som har skattefordele.
  • Bredere rekruttering til regeringskommissioner, regeringsnedsatte udvalg og statslige bestyrelsesposter - evt. ved anvendelse af kvoter. 
  • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser for offentlige og private virksomheder.
Søndag, 31. maj 2015 - 19:35

Emner

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]