Gå til hovedindhold

Opstillede til urafstemning, EU-parlamentet

Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de 4 øverst placerede EU-parlamentskandidater.

Alle kandidater er noteret med køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og fagforening. Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning. Landskontoret kan svare på, hvornår de enkelte kandidater falder for rotationen.

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordeling af EU-parlamentskandidater fra 1-4, hvoraf der skal vælges 2 kvinder og 2 mænd.

Alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, som foregår elektronisk fra den 8. marts kl. 8 - 15. marts kl. 12. Du vil modtage en mail med link til afstemningen den 8. marts – og medlemmer uden mail får tilsendt et brev. Er du i tvivl, om vi har din mailadresse, så send den til [email protected] inden den 6. marts 2018.

Der er 17 opstillede. Klik på navnet for at gå direkte til opstillingen, eller scroll får at se alle i alfabetisk rækkefølge. 

 

Benny Dall

Brian Willum Petersen

Ditte Marie Gyldenberg Ovesen

Eva Flyvholm

Eva Milsted Enoksen

Frederik Werner Kronborg

Hans-Henrik Rasmussen

Jakob Nerup

Jeppe Studtmund Andersen

Julie Wetterslev

Mathias Teglbjærg

Maya Bruus

Mikael Hertoft

Morten Skov Jørgensen

Nikolaj Villumsen

Sabrina Louise Christiansen

Torsten Ringgaard


Benny Dall

Kolding, mand, 61 år
Studentereksamen, udviklingskonsulent, HK

Bor i Kolding, netop genvalgt til byrådet for Enhedslisten.

EU spørgsmålet har altid haft min største opmærksomhed og interesse. Enhedslistens opstilling til EU parlamentet er en central udfordring. En udfordring jeg mener at kunne bibringe succes, med mine mange års politiske og internationale erhvervsmæssige erfaringer.

Der er oplagte temaer at føre valgkamp på: sikring af sociale rettigheder - mod social dumping, afvisning af militariseringen af EU, indsats for bedre miljø. En vigtig forudsætning for at vi lykkes, er imidlertid at vi får skabt enhed og fælles fodslag.

Vi har brug for at tydeliggøre at vi er tilhængere af internationalt samarbejde, solidaritet og en åben global verden med lige muligheder for alle. Et billede af Enhedslisten som vi desværre endnu ikke har været i stand til at viderebringe til bl.a. de mange unge jeg mødte i den kommunale valgkamp. Det må, skal og kan vi gøre bedre.

Vi har brug for at finde vores egen EU profil, hvor vi samarbejder med Folkebevægelsen og EU kritikere, men hvor vi også skiller os ud med egne mærkesager, og udnytter vores kollektivs mange styrker.

Som kandidat håber jeg at få mulighed for at være inspirator og tovholder i en kollektiv proces frem mod valget. En proces der afgør om vi kan udnytte vores store potentiale. Det er min styrke at kunne udfordre, lytte og samle med respekt for fællesskabet. Det er der brug for.

PS: Kommer gerne til EU-diskussion i din afdeling.

[email protected]

 

Brian Willum Petersen
Vordingborg, mand, 29 år
Cand.mag. i filosofi og historie, Lærer, amatørentomolog, kirkebogsindtaster, foredragsholder, Magistrenes A-kasse

Danmarks selvbestemmelse bliver i stigende grad udfordret af institutionen EU. Det er et problem af flere grunde, bl.a. pga. de neoliberale strukturer EU er bygget  på, som gør det muligt for både europæiske og transatlantiske firmaer at profitere på, og udhule, de nationale økonomier. Det er også et problem fordi mindre selvbestemmelse gør det sværere at beskytte sig mod miljøskadende tiltag, social dumping m.v. og skaber en generel mistillid hos befolkningen mod det etablerede system. Jeg er som udgangspunkt imod forslag, der giver mere magt til EU, men som den politiske situation ser ud i dagens Europa, giver det også mening for Enhedslisten at blande sig i EU-debatten. Mine mærkesager er følgende:

 • Mindre magt til EU
 • Stop privatiseringsbølgen
 • Bekæmp skattespekulation
 • Øget grøn omstilling
 • Bekæmp tab af biodiversitet
 • Arbejde for en fælles flygtningeaftale, der sikrer flere mennesker retten til et værdigt liv udenfor flygtningelejre.
 •  

[email protected]

 

Ditte Marie Gyldenberg Ovesen, (Har trukket sit kandidatur)
Aalborg, kvinde, 27 år
Folkeskolelærer og kandidat i anvendt filosofi, jobsøgende, Dansk Magisterforening


Jeg hedder Ditte Marie, er 27 år og fra Aalborg. Jeg er uddannet folkeskolelærer, og har efterfølgende taget en kandidat i anvendt filosofi, og det meste af min fritid går med politisk aktivisme, bl.a. som kandidat for Enhedslisten Aalborg og Enhedslisten Nordjylland til kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret 2017. Derudover sidder jeg i bestyrelsen og den kommunalpolitiske baggrundsgruppe for Enhedslisten Aalborg og i bestyrelsen for Enhedslisten Nordjylland.

Jeg vil gerne stille op som kandidat for Enhedslisten til EU-Parlamentsvalget, da jeg brænder for at være med til at skabe en bedre verden - en verden uden EU. Jeg har som tidligere praktikant hos Folkebevægelsen mod EU i EU-Parlamentet i Bruxelles selv erfaret, hvor vigtigt det er, at den europæiske venstrefløj og EU-modstanden styrkes endnu mere. EU er en enorm trussel for demokratiet, fællesskabet, velfærden, miljøet og ikke mindst fagbevægelsen og arbejdstagerne - ikke blot i Danmark men i hele Europa. Jeg mener, at vi i Enhedslisten skal være med til at sætte endnu mere skub i EU-modstanden, og dét vil jeg gerne være en del af!

[email protected]

 

Eva Flyvholm
Holbæk, kvinde 36 år
Roskilde Universitet, folketingsmedlem, Djøf

Der er brug for Enhedslisten i EU-parlamentet. Gang på gang forsøger EU at underminere forholdene for almindelige mennesker. Det gælder både, når der tillades farlige hormonforstyrrende kemikalier i vores børns skoletasker og når vores rettigheder på arbejdsmarkedet konstant presses. Derfor er det helt oplagt, at vi i takt med at vi er blevet et større parti også bruger en opstilling til EU-parlamentet som et afsæt for at tage de nødvendige kampe.
Samtidig må vi også se i øjnene, at EU agerer som en stopklods for at realisere det samfund vi som socialister drømmer om. Det retfærdige og solidariske samfund vi hver dag kæmper for – på gaden, i kommunerne, i bevægelserne og i folketinget – kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af EU. Det er også derfor vi mener at Danmark skal kunne gå foran for bedre beskyttelse af mennesker, dyr og natur.
Når vi i Danmark ønsker at føre en venstreorienteret økonomisk politik, vil EU stå i vejen. Derfor ser vi os  også om efter andre måder at samarbejde internationalt. For selvfølgelig skal vi samarbejde international, om klimaudfordringer, om bedre forhold for flygtninge og meget mere, men det skal være et rødt og grønt samarbejde, ikke blåt og kulsort.
Modstanden mod EU har altid været en central del af mit politiske liv. Min vej ind i Enhedslisten gik gennem det Europapolitiske udvalg. Og jeg har i mange år været medarbejder på EU-området. Derfor vil jeg også meget gerne være en del af spidskandidatholdet til EU-valget.

[email protected]

 

Eva Milsted Enoksen
Christianshavn, kvinde, 38 år
Statskundskab, Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping, Djøf

EU-modstand er klassekamp og ligestillingskamp.
Klassekamp fordi EU i sit væsen er ultrakapitalistisk. EU er baseret på det indre marked, hvor spillereglerne er designet til virksomheder, og mennesker er et middel til profit. Det lyder som en kliché, men det er virkeligheden. Det indre marked skaber social dumping, klimakatastrofer, fattigdom og en koncentration af værdier på færre og færre hænder.EU-modstand er ligestillingskamp, fordi kvinder og minoriteter er de første, der ryger ud af arbejdsmarkedet og ud i fattigdom på grund af EU’s nedskæringspolitik. Enhedslisten skal være et del af socialistisk og feministisk opgør med EU-eliten i Bruxelles og EU’s andre hovedstæder.

Derfor skal vi samarbejde tæt med venstreorienterede kræfter i og udenfor EU. Det gælder naturligvis også vores kammerater i Folkebevægelsen mod EU, som vi skal lave et brag af en valgkamp sammen med.
Pladsen i EU-Parlamentet skal også bruges offensivt hver gang den danske regering overhaler EU højre om. Det arbejde vil jeg gerne være en del af.

Jeg har arbejdet med og mod EU i en årrække. Først for Folkebevægelsen i EU-parlamentet, siden som EU-medarbejder for Enhedslisten og senest som EU-analytiker i Oplysningsforbundet DEO. Nu arbejder jeg i Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping.

Jeg har været aktiv lokalt i Enhedslisten i 5 år, både som kontaktperson og medlem af Københavnsbestyrelsen. Og så er jeg 38 år, gift med Ulrik, har tre børn og bor på Christianshavn.

[email protected]

 

Frederik Werner Kronborg
Odense, mand, 25 år
Historiestuderende, Dansk Magisterforening

Et Europa for fremtiden.
Jeg er 25 år, skriver speciale i historie ved SDU og er frivillig håndboldtræner i min fritid. Ligeledes har deltaget aktivt i ’Landsforeningen For Arm/Bendefekte og AMC’ hvor jeg som ung med et medfødt handikap har holdt oplæg om det at leve et almindeligt liv med et handikap.
Min vej ind i det politiske arbejde gik i gennem studenterpolitik. I en årrække har jeg været bestyrelsesmedlem og almindelig aktiv i Odense samt ansat som regionskoordinator i Region Syddanmark. Jeg valgte at opsige min stilling, da jeg fik muligheden for et studieophold i Irland. Mit møde med Sinn Féin både på universitet, i Dublin og på deres årsmøde har givet mig en forståelse af hvorfor netop internationalt samarbejde kan bringe os utroligt meget, og at det er her jeg vil ligge mine kræfter.
Vores unionskritik skal være jordnær. Når EU har baseret sig til arbejdsgivernes vilkår, er arbejdstagerne blevet sat bagerst i køen. Det har betydet, at vi i dag kender begreber som working poor og social dumping. Det er vores ansvar altid at stå på arbejdstagernes side, og bekæmpe det neoliberale system, som har skabt problemerne.
Vi har nyligt set hvor store demokratiske problemer EU har i forbindelse med Catalonien. Her gav EU-toppen den kolde skulder til helt almindelige mennesker, der blev tævet af Madrids politi. Det er på ingen måde EU’s ansvar at blande sig i interne problemer, men hvis ”fredens projekt” kan ikke bare set bort og nægte at starte den nødvendige dialog.

[email protected]

 

Hans-Henrik Rasmussen
Slagelse, mand, 44 år
Ufaglært, bryggeriarbejder, 3F

Der bliver nok at se til for Enhedslisten i Europa-Parlamentet.
Jeg ser social dumping som et af de største problemer ved EU. Når udenlandske firmaer udfører opgaver i Danmark presser de ansættelsesvilkårene for danske arbejdere. Det betyder ikke alene ringere vilkår for arbejderne, men er også med til at styrke højrefløjen, der får opbakning fra de pressede arbejdere, som ser deres job blive taget af udenlandsk arbejdskraft.
Det er derfor vigtigt, at vi her sætter os op imod EU for at få ændret reglerne på området, men også, at vi bakker fagbevægelsen op og får brudt med arbejdernes tilslutning til højrefløjen.
Beslutninger i EU træffes hen over hovedet på befolkningen. Et eksempel på dette så vi da man lavede CETA aftalen med Canada. Aftalen mødtes med store protester fra miljøorganisationer og store dele af fagbevægelsen. Pressen gjorde ikke meget ud af sagen og aftalen blev vedtaget uden den store offentlige debat.
Vi skal derfor i Enhedslisten arbejde for mere åbenhed, oplysning og debat omkring de ting, der foregår i EU.
Vi skal kort sagt kæmpe imod det EU, som trækker det danske velfærdssamfund ned.
Kort om mig selv:
Jeg er 44 år, gift og far til to piger på 13 og 19, bosiddende i Slagelse kommune.
Bryggeriarbejder.
Læser HF.
Tidligere organisationsarbejde:
Bestyrelsen for PS-Landsforeningen for pårørende til personer med spiseforstyrrelse.
Bestyrelsen for Bedre Psykiatri, Slagelse lokalafdeling.

[email protected]

 

Jakob Nerup
Frederiksberg, mand, 56 år
Maskinarbejder, arbejdsmarkedsrådgiver i Enhedslisten, HK

Underbetaling, usle boliger og utrygge forhold er hverdagen for millioner af lønarbejdere i Europa. Vi møder dem på de danske byggerier og rastepladser, når arbejdsgiverne nytter fattigdommen til social dumping. Jeg vil sætte lys på social dumping i et europæisk perspektiv, så vi sammen med fagbevægelsen og andre gode kræfter jagter bagmændene på tværs af grænserne. Det er ikke kun i Danmark, at vi skal vinde over Ryanair og Uber.
Løkke og Socialdemokratiet påstår, at EU har bragt velstand til Europa. Men det gælder ikke for de fattige og arbejdsløse syd for grænsen. Enhedslisten skal sammen med fagbevægelsen og venstrefløjen i Europa føre en fælles kamp for mere social retfærdighed. Jeg vil tale for kravet om en social protokol, der sikrer at lønarbejdernes sociale rettigheder står over det indre marked.
De store Europæiske virksomheder og de rige ejere skovler milliarder ned i lommen. De gør meget for at undgå skattebetaling, og EU vil ikke sætte effektivt ind mod skattely i fx Luxembourg, Holland og Irland. Det vil jeg kritisere højlydt. Jeg vil heller ikke undlade, at gøre opmærksom på, de danske kommuner er underlagt EU's nyliberale regler, som konstant tvinger dem til at spare.
Jeg håber på din stemme, hvis du ønsker en stærk faglig på det hold, der skal få Enhedslisten i EU-parlamentet. Jeg er faglig i hjertet og socialist i kernen. Der medfølger erfaring fra fagligt europæisk samarbejde, masser af tillidshverv og mit job som arbejdsmarkedsrådgiver for Enhedslisten.

[email protected]

 

Jeppe Studtmund Andersen
Skanderborg, mand, 19 år
Læser HF, pt. ingen fagforening

I Den Europæiske Union kommer markedet altid før mennesket. Unionen er bundrådden, udemokratisk og tjener først og fremmest til at forgylde Europas økonomiske elite. Derfor står venstrefløjen i en krise, når EU-modstand oftest bliver forbundet med de højreekstremes racisme og radikale nationalisme, mens de neoliberales venner i kommissionen på den anden side planlægger en voldsom ekspansion i magtbeføjelser.
Når Bruxelles-eliten ønsker flere skadelige frihandelsaftaler, en EU-præsident, en hær og den asociale finanspagt gjort til lov for alle medlemslande, så er det vigtigt, at vi promoverer os med vores monopol på den antikapitalistiske EU-modstand i kampen for at spænde ben for slipsebandens planer. Vores modstand mod markedstyranniet er måske vigtigere end nogensinde før.
Derfor vil jeg:

 • Styrke Enhedslistens internationale netværk
 • Kæmpe imod tvungne velfærdsnedskæringer og social dumping til fordel for alle arbejderes rettigheder
 • Et internationalt klima- og miljøpolitisk samarbejde med reelle løsninger
 • Et stærkere internationalt samarbejde på demokratiske præmisser inden- og udenfor EU’s grænser
 • Give EU kamp til stregen
 • Gå forrest i skabelsen af et nyt Europa

 

Jeg er nitten og studerende, men har på trods af min alder en lang række erfaringer inden for politik som debattør, aktivist, kandidat til kommunalvalget og frivillig i næstehjælperne og venligboerne. Og vigtigst af alt: Jeg er ung, entusiastisk og drømmene om en solidarisk og demokratisk verden brænder i mig.

[email protected]

 

Julie Wetterslev, (Har trukket sit kandidatur)
Nordvest (men pt. bosat i Italien), kvinde, 34 år
Cand.scient.soc i Internationale Udviklingsstudier, PhD. studerende ved det Europæiske Universitets Institut i Firenze, Djøf

Verden er stor og mangfoldig. Og meget større end EU.

Mange af de valg der foretages i dansk og europæisk politik er afgørende for udviklingen i resten af verden. Vi kan således ikke adskille Danmarks og andre EU-landes aktive opbakning til USAs krige i Afghanistan, Irak og Libyen fra det kaos vi idag oplever i det krigshærgede og terrorplagede Mellemøsten og fra de flygtningestrømme som bevæger sig mod Europas grænser.

Enhedslisten skal bruge EU-parlamentet som en platform, hvorfra vi kan rejse kritik af det udemokratiske og ulighedsskabende EU. Vi skal arbejde tæt sammen med Folkebevægelsen mod EU og med fagforeninger, studenterbevægelser, miljøbevægelser og internationalistiske aktivister. Vi skal styrke vores alliancer med venstrefløjspartierne i Europa – og vi skal bruge vores stemme i parlamentet til at  løfte samarbejdet med partier og bevægelser i det Globale Syd og i Mellemøsten. Vi skal føre socialistisk, miljø- og klimabevidst og feministisk politik på tværs af landegrænser, og opbygge et folkeligt pres der kan drive EU-landene væk fra deres nuværende katastrofekurs.

Jeg er klar til at tage udfordringen op. Jeg har en baggrund indenfor udviklings og udenrigspolitik, og har arbejdet på to danske ambassader og en EU-delegation samt hos Danida i Udenrigsministeriet. Jeg har samtidigt været aktiv på den danske venstrefløj i mange år, bl.a. som talsperson i foreningen Kærlighed Uden Grænser, i Internationalt Forum og hos Enhedslisten.

[email protected]

 

Mathias Teglbjærg
Frederiksberg, mand, 36 år
Cand.mag. His., idrætskonsulent, Dansk magisterforening

Uligheden er stigende, klimaforandringerne er over os og et rekord stort antal flygtninge forsøger at finde en plet på jorden, hvor de kan finde fred og ro til at leve et anstændigt liv. Det er blot nogle af de massive udfordringer, verden står over for. Skal vi finde løsninger, kræver det internationalt samarbejde og beslutninger, der tager hensyn til miljøet og de svageste i vores samfund og gavner flertallet. Samtidigt er det problemstillinger, der rører mig dybt, og som jeg til enhver tid vil kæmpe for.

Jeg vil gerne være spidskandidat for Enhedslisten til Europa-parlamentsvalget, da jeg om noget i politik er optaget af internationale relationer, og jeg tror på, at jeg kan være med til at sprede Enhedslistens budskaber omkring EU på fornuftig og saglig vis og vinde vælgernes gunst.

Jeg har gennem min uddannelse beskæftiget mig en del med EU’s historie, og selvom EU implicit og eksplicit har været med til at sikre om ikke andet så et stabilt Vesteuropa uden væbnede konflikter, og på trods af at jeg finder tanken om det fælles mellemstatslige apparat interessant, er jeg kommet til den erkendelse, at det kræver enorme forandringer, hvis vi ikke fortsat skal opleve kapitalismens ufortrødne fremgang og klodens miljømæssige forfald.
Vi skal selvfølgelig kæmpe for selv den mindste forbedring og imod enhver forringelse, og jeg vil være med.

www.mathiasteglbjærg.dk

[email protected]gmail.com

 

Maya Bruus
Lolland, kvinde, 46 år
Social og sundhedsassistent, timelønnet vikar som sosu-assistent, FOA

Gennem mit arbejde i hjemmeplejen som social og sundhedsassistent, har jeg oplevet konsekvensen af regeringens overimplementering af finanspagten,for arbejdsmiljø og velfærd. En pagt Danmark slet ikke behøver implementere, da vi ikke er med i eurosamarbejdet. Konsekvensen i hjemmeplejen er et fokus på budgetoverholdelser og besparelser, og kun begrændset fokus på god pleje og godt arbejdsmiljø, så det psykiske arbejdsmiljø er hårdt og har medført en stressepidemi.
Jeg ønsker at stille op til europaparlamentet, da jeg mener at der er brug for almindelige mennesker, der ved hvordan politikken påvirker vores hverdag. Jeg vil arbejde for at vi får et endnu bedre samarbejde med den øvrige europæiske venstrefløj, for en stærk europæisk venstrefløj, er den bedste modstand mod EUs asociale og neoliberale politik. Jeg mener vi skal arbejde os hen imod et socialistisk europa. Jeg mener det er vigtigt at stå sammen i kritikken af EU, som ekstrem liberal, udemokratisk, og elitær både i Enhedslisten og internationalt.
Min interesse for EU startede, da jeg sammen med mange andre, var med i bevægelse ""for et andet europa"", til modtopmødet, og de store demonstrationer i Amsterdam. Jeg så styrken i en samlet venstrefløj, men også svagheden, når uenighed blev til splittelse. Det er min baggrund for at ønske at stille op.

[email protected]

 

Mikael Hertoft
Østerbro, mand, 61 år
Cand. mag i russisk, underviser i dansk for udlændinge, Uddannelsesforbundet

EU er et fundament for den neoliberale økonomiske politik, der bliver ført.
EU er ikke en del af løsningen, men en del af problemet. Det gælder økonomien hvor EU koncentrerer magten hos de rige og øger uligheden.  Jeg har selv oplevet hvordan EU's krav om udbud, har ødelagt min skole. EU er meget aggressiv i forhold til krig og flygtninge.

Når Enhedslisten får et mandat i EU parlamentet giver det os ikke megen indflydelse i det cirkus, heller ikke selv om vi selvfølgelig skal være medlem af den venstrefløjens gruppe med ca 35 mandater i parlamentet. Vi skal ikke afvise indflydelsen. Men vi skal heller ikke lade os købe af symbolske sejre til lunken tilslutning til systemet. Princippet, om at sige nej til forringelser sukret ind i forbedringer, gælder også her.
Men Enhedslisten skal være repræsenteret i EU parlamentet, fordi det er et udsigtstårn, hvorfra man kan se det meste af verden.  
Det vil jeg bruge i forlængelse af mine aktiviteter som aktivist. Jeg har været græsrodsjournalist i Rød+Grøn længe  og forsøgt at dække hvad der sker i verden. Enhedslisten har meget brug for den viden.
Mandat i EU parlamentet giver også en mulighed for at styrke venstrefløjens internationale samarbejde.

Målet er at få opløst EU og erstatte det med et ligeværdigt og demokratisk internationalt samarbejde baseret på solidaritet.

Mikael Hertoft: Kontaktperson for Internationalt Udvalg og aktiv i Europapolitisk udvalg. Repræsenterer Enhedslisten i European Lefts ledelse.

[email protected]

 

Morten Skov Jørgensen
Indre by, mand, 35 år
Cand.Scient i datalogi, software udvikling og innovation, PROSA

Jeg er født i Esbjerg og er vokset op i Skanderborg og Århus. Jeg har altid interesseret mig for tre ting: politik, fodbold og computere. Det har ført mig til København efter et arbejde indenfor programmeringsverdenen, hvor jeg arbejder med innovation.
Jeg har boet i Barcelona og kommer ofte i Spanien hvor jeg har set og følt de direkte udfordringer af recession og den efterfølgende håndtering deraf.
Jeg har altid svoret at på at et internationalt og solidarisk udsyn er den bedste mulighed for mennesket og har oplevet hvordan forskellige samfundssystemer påvirker de mennesker der lever deri.
Der hvor jeg specielt har mit faglige grundlag til at byde ind, er i forhold til holdningen til IT, datasikkerhed og privacy. Områder, hvor der har været stor aktivitet i forbindelse med ACTA, som enhver med teknologisk indsigt var strengt imod, samt GDPR’en som vil have stor indflydelse over de kommende år, dog kun hvis vi sikre os at den bliver effektueret. Overfor den forskudte magtbalance vi oplever mellem demokratier og de store teknologiske virksomheder, er der brug for et tværnationalt samarbejde for at svinge pendulet tilbage til befolkningen og væk fra aktionærerne.
Uden dette fokus vil vi opleve en dystopisk fremtid og det er derfor vigtigt at vi ikke kun arbejder på udtrædelse af EU, men også sikre os at vi teknologien udvikles til at hjælpe folk og demokratier, i modsætning til at undertrykke, overvåge og diskriminere de selv samme.

[email protected]

 

Nikolaj Villumsen
Herlev, mand, 34
BA Historie, medlem af Folketinget, Dansk Magisterforening

Jeg har valgt at stille mig til rådighed som spidskandidat for Enhedslisten til det kommende EU-parlamentsvalg fordi jeg mener der er behov at styrke den venstreorienterede EU-modstand.

Noget af det første jeg gjorde som politisk aktiv var at holde en 1. maj tale mod Amsterdam-traktaten i Botanisk Have hjemme i Aarhus foran 6.000 mennesker tilbage i 1998. Jeg kan huske jeg var meget nervøs. Ikke bare for at holde tale foran et stort publikum, men også fordi vi dengang frygtede at EU ville tage mere og mere magt til sig og dermed lægge et øget pres på velfærdssamfundet. Det er nu blevet en realitet fordi vi gang på gang oplever at EU prioriterer hensynet til store virksomheder over hensynet til mennesker og miljø.

EU sætter velfærdssystemerne i de forskellige EU-lande under pres. Den danske velfærdsmodel, hvor vi gennem en begrænsning af markedskræfterne har skabt et af de mest rige, lige og frie samfund i verden bliver undergravet af EU. Det sker fordi EU grundlæggende ønsker en samfundsmodel med lave lønninger og færrest mulige regler for virksomhederne.

Jeg håber at få lov at bruge mine erfaringer fra Folketinget og Europarådets parlamentariske forsamling til gavn for Enhedslisten i EU-parlamentet.

Jeg opstiller ligeledes til urafstemningen om at blive folketingskandidat og håber at få lov at fortsætte som kandidat i Østjylland frem mod næste folketingsvalg. Bliver jeg samtidig eller efterfølgende valgt til EU-parlamentet vil jeg selvfølgelig trække mig fra Folketinget.

[email protected]

 

Sabrina Louise Christiansen
Esbjerg, kvinde, 22 år
HF, Studerende, HK

Jeg opstiller til EU-parlamentet, fordi jeg gerne vil gerne vil være med til at gør mit for at repræsentere en venstreorienteret EU-modstand fra Danmarks side.
Jeg vil kæmpe for, at Danmark bliver forgangs land på alle sociale- og klimaorienteret parametre.
Og når vi som Enhedslisten første gang stiller op selvstændigt, er det også vigtigt at vi er bredt repræsenteret. Som en ung 22-årig og energisk kvinde, er jeg klar til at se alle udfordringer i øjnene. For mig er demokrati det kæreste eje vi har, men med det politiske system der ligger til grund for EU, fra tages demokratiet fra borgerne. Netop derfor er det vigtigt, at vi i Enhedslisten stiller op med et stærkt og repræsentativt hold, som sammen kan føre en stærk kampagne sammen med de lokale afdelinger, og i samarbejde med Folkebevægelsen, kan sætte demokrati på den europæiske dagsorden.

[email protected]

 

Torsten Ringgaard
Mariagerfjord, mand 41 år
Lokomotivfører, Dansk Jernbaneforbund

Jeg har været aktiv i dansk politik siden 1994 og i Enhedslisten siden 2008. Jeg er arbejdsmiljørepræsentant og bestyrelsesmedlem i lokalgruppen i min fagforening samt kontaktperson i Enhedslisten Mariagerfjord.
Som 21-årig var jeg udvekslet til Colombia hvor jeg i et år udførte frivilligt socialt arbejde blandt landets fattigste og boede hos en værtsfamilie, der tilhørte den absolutte overklasse. Det gav mig et indblik i hvad der kan ske i et samfund der bliver styret efter en benhård liberalistisk ideologi. Jeg prøvede hvad det vil sige at blive udsat for fordomme pga. hudfarve – og jeg oplevede den forfærdelige afmagt man føler når ens omgivelser bedømmer en ud fra hår- og hudfarve.
Mine forcer inden for politisk kommunikation ligger især det personlige møde på gågaden og i paneldebatter, hvor jeg forstår at tale i et sprog som alle forstår. Jeg mener at det er vigtigt at vi i et arbejderparti som Enhedslisten sørger for at vores kommunikation ikke bliver for akademisk og docerende.
Jeg mener at det er vigtigt at vores politik i EU kører på to spor, et ideologisk og et realpolitisk. Vi er imod EU og skal arbejde for en udtræden! Samtidigt er det vigtigt at vores mandater arbejder for at vi får drejet EU hen i så grøn og solidarisk en retning som muligt – en aktiv kamp mod fremmedhad, forurening, homofobi og social dumpning.

[email protected]

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]