Gå til hovedindhold

Opstillede til urafstemning om folketingskandidater

Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de øverst placerede folketingskandidater. Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning.

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordeling af folketingskandidater. Alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, som foregår elektronisk fra den 10.-17. marts 2016. Du vil modtage en mail med link til afstemningen den 10. marts – medlemmer uden mail får tilsendt et brev. Er du i tvivl, om vi har din mailadresse, så send den til [email protected] inden den 10. marts.

 

1. Allan Krautwald, Svendborg

2. Anne Hegelund, Aarhus

3. Cathrine Marie Berg, Vejle (Har trukket sig)

4. Christian Juhl, Silkeborg

5. Eva Flyvholm, Holbæk

6. Finn Sørensen, Amager Vest

7. Gorm Anker Gunnarsen, Amager Vest

8. Gunna Starck, Indre By

9. Hans Jørgen Vad, Aarhus

10. Helge Bo Jensen, Albertslund

11. Helle Nielsen, Randers

12. Helle Osther Friedrichsen, Fredensborg

13. Henning Hyllested, Esbjerg

14. Ibrahim Benli, Herlev

15. Jakob Sølvhøj, Herlev

16. Jean Thierry, Nordvest

17. Jeanne Toxværd ,Gentofte

18. Jesper Kiel, Svendborg

19. Jette Gottlieb, Christianshavn

20. Johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern

21. Jonathan Simmel, Nordvest

22. Katrine Toft Mikkelsen, Brønshøj-Husum

23. Lasse Egelund, Vejle

24. Louis Jacobsen, Blågård

25. Maja W. Albrechtsen, Aarhus

26. Margit Kjeldgaard, Helsingør

27. Maria Gjerding Gladsaxe

28. Maria Temponeras, Skanderborg

29. Mikael Hertoft, Østerbro

30. Nikolaj Villumsen, Nordvest

31. Peder Hvelplund, Hjørring

32. Pernille Grumme, Tårnby/Dragør

33. Pernille Skipper, Vesterbro

34. Pia Boisen, Lyngby

35. Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus

36. Rosa Lund, Nørrebro Park

37. Rune Lund, Nørrebro Park

38. Sarah Glerup, Frederiksberg (Har trukket sig)

39. Sarah Nørris, Esbjerg

40. Stine Brix, Nordvest

41. Susanne Flydtkjær, Aalborg

42. Søren Egge Rasmussen, Aarhus Øst

43. Søren Søndergaard, Gladsaxe

44. Tobias Clausen, Blågård

45. Torsten Ringgaard, Mariager Fjord

46. Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, Vesterbro

 

Allan Krautwald, Svendborg

Vi har som parti oplevet stor fremgang de senere år – det går godt for EL.

Vores politik rammer på en række områder direkte ind i den aktuelle dagsorden. Hvis vi formår at styrke og skærpe vor profil, vil potentialet for en yderligere styrkelse af partiet være stort.

Mange oplever, på egen krop, resultaterne af de mange reformer. Syge, ledige og andre udsatte gruppers eksistensgrundlag forsvinder. Store dele af befolkningen er enige i vores modstand mod denne afmontering af velfærdssamfundet. Vi skal fortsat styrke vores kritik af denne politik og alliere os med de mange folkelige, sociale bevægelser der er dukket op,de senere år.

Vi bliver nødt til at skærpe vores modstand mod EU som konstruktion, da EU er en vigtig modspiller i kampen for velfærden. Vi skal i Folketing og bevægelser bidrage med en klar socialistisk EU kritik, uanset om vi stiller op til EP valget eller ej.

Stramninger og stadig mere ulækker retorik rammer mennesker i nød hårdt – flygtninge og indvandrere. EL skal stå som det humanistiske fyrtårn i et fremmedfjendsk hav.

Mange forældre er utilfredse med Folkeskole reformens indførelse af alt for lange skoledage og tvungne lektiecafeer – her skal vi også være mere tydelige.

En bedre dyrevelfærd bør også stå skarpere, som en del af vores grønne økologiske profil.

Jeg har været aktiv på venstrefløjen i mange år, på en række tillidsposter og i forskellige bevægelser og har bl.a. været med til at skabe ”Syg i Svendborg”.

Jeg er medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

[email protected]

 

Anne Hegelund, Aarhus

Jeg er 27 år, socialrådgiverstuderende og folketingskandidat i Århus Vest. Sommerens valgkamp gav mig for alvor blod på tanden, til at få spredt det gode budskab om at en anden verden og en anden politik er mulig. Derfor stiller jeg mig til rådighed som spidskandidat for vores parti og håber på jeres opbakning. Vi skal være et klart alternativ til både den socialdemokratisk ledede regerings nødvendighedens politik og den nuværende regerings velfærdsafviklende og umenneskelige politik. Mine mærkesager under sidste valg var: Afskaf arbejdsløshed – udryd fattigdom! Flygtninge velkommen – tag jeres familier med! Støt oprør – Stop krig! Det er det stadig. Vi skal sætte ord på hvordan vi deler arbejdet, så ingen behøver at gå stressede i seng eller mangle noget at stå op til, og alle har en løn eller lignende at leve godt af. Vi skal insistere på at behandle vores medmennesker med respekt også flygtninge og hjemløse. Vi skal vise solidaritet med vores kammerater i Palæstina, Kurdistan og alle andre steder, hvor de kæmper hårdt for at komme fri af undertrykkelse. Jeg er feminist og imod undertrykkelse i alle dens afskygninger. Jeg er også revolutionær socialist og ikke bange for at sige det højt. Kapitalismens evige jagt på profit går hårdt ud over mennesker, klima og miljø, og grøn vækst er en umulighed. Jeg har 10 års erfaring fra elev og studenterbevægelsen og 5 år fra fagbevægelsen. Så jeg mener det, når jeg kalder os bevægelsernes parti og har også tænkt mig at handle derefter.

[email protected]

 

Cathrine Marie Berg, Vejle

Kære partifæller, jeg hedder Cathrine Marie Berg, og jeg kommer fra Vejle lokalafdelingen. Ordret solidaritet har altid haft en stor betydning for mig. Jeg synes desværre, at det bliver svære og svære at for øje på solidariteten i vores kolde verden. Folk som flygter med livet som indsats bliver modtaget med et alt andet end fair system her i  Fort Europa. Det er på ingen måder solidarisk. Det gør mig sindssygt ked af det, at der sker denne udvikling i verden.

Min drøm er et Danmark, hvor der er plads til alle uanset hudfarve, religion og baggrund. Det er det der skaber mangfoldighed. Jeg tror på, at man når meget længere med solidaritet frem for fremmedfjendskhed. Jeg vil altid kæmpe for, at alle får en lige og fair behandling. Lighed tror jeg nemlig er enormt vigtigt for, at skabe et harmonisk samfund. Det er ikke retfærdigt, at dem der har flest midler til at betale for forskellige goder, har meget bedre muligheder i vores samfund. Du skal have de samme muligheder uanset hvilken baggrund du kommer fra. Det har altid været mig en gåde, at vi i vores civiliseret verden ser igennem fingrene  med den rigtig store ulighed der er! Jeg vil til hver en tid kæmpe for et mere lige system, og dermed skabe en mere solidarisk verden.

[email protected]

 

Christian Juhl, Silkeborg

Arbejdsmand, tidl. formand for 3F i Silkeborg.

Aktiv i 3Fs internationale arbejde og i Arbejdernes Internationale Forum , der støtter kæmpende i Mellemamerika, Asien og i Palæstina.

Medlem af Folketinget siden 2011. Her er jeg er ordfører for udviklingpolitik, arbejdsmarked, mindretal og Norden

Gift med Karen Marie, der er socialrådgiver – vi har 2 børn og 5 børnebørn.

Det vigtigste er:

En bæredygtig klode

En verden uden krige, fattige og flygtninge

Solidaritet uden grænser

Et åbent Europa uden EU

Et rødt flertal i Folketinget

Arbejde eller uddannelse til alle

En fagforening uden tøven

På 2 ben:

Flere kandidater i Folketinget er godt, men ikke nok.

Vi skal opbygge & styrke aktiviteten nedefra – i fagforeninger og blandt andre græsrødder.

Vi skal omsætte folketingsgruppens styrke, medlemstilgang og stemmemæssig fremgang til at blive et stærkere parti – især lokalt.

Vi skal forbinde Folketingsarbejdet tæt til de mange nye byrødders indsats.

Vi skal gå på 2 ben – det parlamentariske og det udenomsparlamentariske – når vi vil skabe forandring.

[email protected]

 

Eva Flyvholm, Holbæk

Der er brug for Enhedslisten. Det er nok det bedste, man kan sig om dansk politik i øjeblikket.

For hold da op, det går i den forkerte retning. Men det er også tydeligt, at der er brug for os til at tale imod nedskæringer og flygtningestramninger. Og til, sammen med andre, at organisere den modstand, der skal sikre, at det ser bedre ud om et par år.  

Omfordeling, fællesskab og socialisme er nøgleord for mig. Som forsvarsordfører for os i Folketinget, arbejder jeg især for åbenhed om Danmarks krige, og for at standse det forestående kampflykøb. Som uddannelsesordfører, er det samarbejde med de studerende og modstanden mod nedskæringer og fremdriftsreformen der fylder mest. 

Det er vigtigere end nogensinde, at vi kobler vores politiske kamp til verden omkring os. Det er jo vanvittigt at skære på udviklingsbistand og bruge milliarder på nye kampfly, mens millioner af mennesker er på flugt fra krig og elendighed. Og det er åbenlyst at vi bør investere mere i grøn forskning og uddannelse, hvor Danmark kan spille en vigtig rolle. 

Jeg er folketingskandidat på Sjælland. Og det vil jeg meget gerne fortsætte med. Vi er ved at blive et stærkt parti på hele Sjælland, og det er spændende, hvad vi kan opnå som mere lokalt forankret parti, og det lokale arbejde er en vigtig prioritet for mig.

Jeg er 34 år, bor i kollektiv i Valby med min kæreste, og er opvokset på Vestsjælland hvor jeg også kommer meget. Jeg har tidligere siddet i hovedbestyrelsen og været redaktør for Rød+Grøn.

[email protected]

 

Finn Sørensen, Amager Vest

Hvordan kan vi bidrage til en folkelig mobilisering imod ”nødvendighedens politik”? Svaret på bør styre vores prioriteringer, aktiviteter og hvordan vi kommunikerer. Styrkeforholdene efter det seneste folketingsvalg og flygtningesituationen giver en masse nye udfordringer. Svarene kan kun udvikles i et tæt samarbejde mellem alle niveauer i partiet. Vi skal udvikle os til et mere udadvendt parti, der går målrettet efter at få langt større dele af arbejderklassen i tale (i den brede betydning af ordet arbejderklasse, som også inkluderer hovedparten af de offentligt ansatte og udsatte/udstødte grupper). Det ”kommunale oprør” der er undervejs, må være det aktuelle omdrejningspunkt. Der er store perspektiver i det. Hvis vi kan inddrage alle afdelinger, folkevalgte og ikke mindst vores mange aktive medlemmer i fagbevægelsen og andre vigtige bevægelser i den kamp, så er vi kommet langt. Jeg håber, at jeg fortsat kan få lov at bidrage til dette arbejde som MF. Jeg synes, jeg har gode forudsætninger med min faglige baggrund og med de ting jeg hidtil har arbejdet med, især social- og arbejdsmarkedspolitik. Mine politiske synspunkter håber jeg, er nogenlunde kendt i partiet, ellers svarer jeg gerne på alle spørgsmål.

Fakta: 69 år, MF siden 2011. Arbejdsliv: Fabriks- og bryggeriarbejder, formand for bryggeriarbejderne i Kbh. 1986-2005, næstformand i 3F Industri og Service 2005-11. Politisk aktiv på venstrefløjen siden 1970, med i Enhedslisten fra start. Medlem af HB fra 2005-2011.

[email protected]

 

Gorm Anker Gunnarsen, Amager Vest

På årsmøderne lykkes det ofte for mig at sætte gang i råbekor med slagordet ”Styrk den internationale solidaritet!” Det er nok mest, fordi jeg kan råbe så højt. Jeg føler det nu også stærkt. Solidaritet er grundlaget for et samfund – og hvis den ikke er international, vinder kapitalen og nationalismen.

Tiltagende diskrimination mod ikke-europæere viser, at den internationale solidaritet har trange kår blandt mange danskere. Det skred skal udfordres – alt hvad vi kan. Solidariteten er den basale forudsætning for at udfordre højrestrømningerne med budskaber om retfærdighed og fællesskab.

Vi har brug for solidariteten for at kunne sætte dagsordenen i dansk politik. Klimaforandringerne kan kun imødegås, hvis politikken formuleres med afsæt i omsorg for fremtidens menneskehed. Krigsmodstanden bygges bedst, når vi sætter os i ofrenes sted. Forråelsen og afsnøringen fra medmennesker i fjerne egne spejles i det syn på ikke-europæiske indvandrere, som flygtningestramheden bygges om. Med solidariteten som grundlag, kan Løkke skammes ud, når han bruger penge, der før sikrede vandforsyning til fattige områder, på at lette beskatning af nye biler i Nærum-området. Solidariteten er mit kompas.

Jeg er forskeruddannet historielærer og repræsenterer Ø i Københavns Borgerrepræsentation, hvor jeg især arbejder med skolepolitik. Jeg har erfaringer fra apartheid-modstand, fredsbevægelse, ELs Internationale Udvalg og lokalt bestyrelsesarbejde på Amager og i København.

 

[email protected]

 

Gunna Starck, Indre By

Enhedslisten skal vise, at nogle stadig tør tænke kollektivt og solidarisk, kunne få danskerne til at tro på, at det gode liv - ja, et bedre - ligger i et samfund, hvor bæredygtighed er det nye ord for vækst og socialisme det nye sort. Så Listen skal stå stærkt på Borgen med et bredt felt af solide kandidater - også skarpe og skrappe gamle damer.

Jeg ved noget om meget og meget om noget. Er god til at organisere, er vedholdende, men ikke kompromisløs, driftsikker, men til fest og farver, har sans for tilværelsens absurditeter, men ikke rod.
Mit kendskab til medlemmer og organisation skal bruges til, at de 4 b’er - basis, Borgen, bureaukrati og bestyrelse - får styrket en troværdig, festlig, fantasifuld, flittig, rød Liste.
Er sociolog, men har mest lavet politik - de senere år på de indre linier i Kbh-bestyrelse, Regionsledelse, Vedtægtsnævn og introduktion for nye medlemmer. Er kontaktperson for min afdeling og Kvindepolitisk udvalg og sidder i Indre By Lokaludvalg for Listen.

Bor i kollektiv, spiller en god l'hombre og driver sammen med andre filmnørder en børnefilmklub samt deltager i diverse bestyrelser med mennesker, som i politikersprog kaldes almindelige - men de fleste er nu noget særligt. Har et nært forhold til venner, børn. børnebørn og min cykel.

[email protected]

 

Hans Jørgen Vad. Aarhus

Et godt folketingsarbejde kræver knofedt og solid faglig indsigt. Men et optimalt udbytte kræver mere end forslag og forhandlingsevner. Det kræver også KANT og mod til at gå på tværs af den pænhed på Borgen, som andre partier og pressen vil pådutte os.

Det har DF tidligere evnet – på en populistisk og uærlig måde. Noget, som imidlertid bliver vanskeligere og vanskeligere som støtteparti for Venstre. Det bør vi kunne udnytte langt bedre – men desværre har vi kun formået det i glimt.

Vi ved godt, hvordan det skal gøres – det er primært viljen, der har manglet. Fx har det overfor den tidligere regering ikke skortet på konkrete forslag, som enten blev nedstemt eller ignoreret.

Men især overfor den svage Venstre-regering – hvor selv de mest banale forlig er en politisk umulighed – er det nødvendigt, at vi får udviklet det "andet ben". På årsmødet vedtog vi et "kommunalt oprør", som vi stadig har til gode, at der følges op på – på en synlig og energisk måde. Både fra folketingsgruppen og partiet centralt. Det samme gælder sigtet om at vælte regeringen.

Jeg håber meget, at det vil ændre sig i de kommende uger. For det er ved at være sidste udkald ift. KL-aftalen til sommer – herunder chancen for at svække Løkke yderligere. Som jeg tidligere har skrevet, er det ikke forslag og ideer, der har manglet – ej heller fra min side.

Jeg tror, at der i folketingsgruppen er et stort behov for nogle kræfter, som vil lukke den mere op for impulserne udefra og især fra partiets aktive basis.

[email protected]

 

Helge Bo Jensen, Albertslund

Vi skal give konkrete svar på samfundets og almindelige menneskers problemer. På undermineringen af velfærdsordningerne, på fattigdommen og udstødelsen - vi skal tage nye politiske initiativer overalt, hvor vi kan få øje på muligheder for at skabe bevægelse - og sikre små og store forandringer.

Vi skal ikke nøjes med at regulere markedsøkonomien, men sætte fællesskab og demokrati ind imod kapitalisme og markedskræfter. Ligesom vi ikke stiller os tilfredse med lidt mindre sprøjtegift, men kræver omstilling til 100% økologi, så er det ikke tilstrækkeligt at foreslå skat på spekulation. Vi må forlange en samfundsbank og en spekulationsfri banksektor. Det er godt med flere solceller, men endnu bedre hvis de ejes af fællesskabet og ikke af aktieselskaber.

Vi skal vise at der er et reelt politisk alternativ både til den nuværende og den foregående regering.

Jeg vil gerne være med til at styrke Enhedslisten som:

- Et socialistisk parti med en solidarisk politik for økologisk omstilling.

- Krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og militarisme.

- Bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i og med bevægelserne.

- Et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores EU-modstand og vores antiimperialistiske politik.

[email protected]

 

Helle Nielsen, Randers

Født i 1960 på Fyn. Har to voksne børn på 27 og 29. Blev politisk aktiv i 2008 i SF-Randers.  I 2011 skiftede jeg SF ud med Enhedslisten, hvor jeg er medlem af bestyrelsen. Jeg stillede op til byrådet i 2013 for Beboerlisten. Til folketingsvalget i 2015 var jeg opstillet i Randers Nord, som var den kreds i hele Storkredsen, som stemmemæssigt gik mest frem i forhold til 2011.

Jeg arbejdede 20 år som IT-medarbejder. Uddannet pædagog I 2005. Jeg har arbejdet med børn, ældre, senhjerneskadede og fysisk/psykisk udviklingshæmmede. Qua min uddannelse kan det derfor harme mig at overvære de store besparelser, der har pågået de senere år.

Som formand for Landsforeningen Lediges Vilkår ser jeg folk, som er ramt af voldsomme forringelser på dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. De ledige er ikke spor dovne; der mangler såmænd bare arbejdspladser!

Som frivillig i Asylcenter Randers indser jeg, hvor hamrende nødvendigt det er, at vi har en empatisk tilgang til mennesker i nød, der banker på vores dør. Visse partiers snak om, at vi ikke har råd  til flere flygtninge er i bund og grund absurd. Men de økonomiske midler bliver mere og mere ulige fordelt.

Virksomheder og kommuner har opsparet mia. af kr. de senere år. Jeg vil arbejde for, at vi får flere hænder indenfor pleje.- og omsorg. Jeg vil også arbejde for flere grønne jobs. Forskning i mere vedvarende energi og udbredelse af mere økologi. Det må være vejen frem, hvis vores gamle jordklode skal overleve.

[email protected]

 

Helle Osther Friedrichsen, Fredensborg/Hørsholm

Sidste år var jeg opstillet som nr. 2 i Nordsjællands Storkreds. Det var skræmmende at høre de andre kandidaters holdninger i valgdebatterne. At det er mere reglen end undtagelsen at ville have mere på bekostning af de mennesker, der har mindst. Når ledige og syge mennesker bliver udråbt til dovne fordi man selv vil spare i skat! Men det har givet mig blod på tanden, det er en kamp på værdier og den kamp skal de ikke vinde.

I mit arbejde som kasserer i 3F Frederiksborg møder jeg hver dag mennesker, der af systemet er skubbet ud over kanten. Mennesker, der er ramt af ubegribelige ressourceforløb og hvor pressede sagsbehandlere piller værdigheden ud af syge mennesker i håb om at finde en rest af arbejdsduelighed i dem. Enhedslisten er det eneste parti hvor anstændigheden stadig sidder dybt i os. Vi har et socialt ansvar. Vi er deres eneste talerør.

I Folketinget skal vi fortsætte med at stille de spørgsmål, de andre ikke vil. Vi skal hele tiden have for øje, at bekæmpe den fortsatte ulighed. Og vi skal tilbageerobre den grønne og bæredygtige dagsorden. Vi vil et andet og bedre samfund både her men også via vores støtte til bevægelserne i andre land.

Jeg er 52 år, opvokset på Amager hvor jeg også har tilbragt en stor del af mit voksenliv og er nu havnet i Nivå i Nordsjælland. Jeg har sammen med gode kammerater været med til at starte vores lokalafdeling Fredensborg/Hørsholm op, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Jeg har i de sidste par år undervist Enhedslistens aktivister.

[email protected]

 

Henning Hyllested, Esbjerg

Er nu også "full time" ordfører for landdistrikter og øer, hvor jeg har forsøgt at give EL en stemme i hele udkantsproblematikken, som er en kæmpe-dagsorden ude i Udkantsdanmark (hvor ellers), men er lidt upåagtet i EL, hvis det ikke lige handler om udflytning af statslige arbejdspladser.

Forsøger at etablere et tættere samarbejde med vores mange lokalt valgte, men har i første omgang koncentreret mig om at deltage i og få hjælp fra vores eget gode udvalg for landdistrikter, landsbyer og øer.

Er 62 år. Gift med Ina på 10. år, men vi har holdt sammen, siden vi var unge. Har to voksne børn.

Indvalgt fra og opstiller i Sydjyllands Storkreds. Hjemmekredsen er Esbjerg By, hvor jeg også bor.

[email protected]

 

Ibrahim Benli, Herlev

Jeg er stolt af at være medlem af et værdifuldt fællesskab som Enhedslisten. Og insisterer på, at en anderledes verden er mulig, hvor retfærdighed, lighed, ytringsfrihed, mangfoldighed, demokrati og solidaritet ud fra et socialistisk livssyn gør sig gældende.

Jeg er samtidig af den overbevisning, at et socialistisk Europa kun er muligt, når resten af verden opnår de samme livsvilkår, der rummer socialismens kerneværdier. Rojava, kurdiske selvstyreområder i Syrien er i dag et af de steder, hvor en reel socialismen finder sted.

Jeg er 36 år gammel og har boet 15 år i Danmark. Aktuelt er jeg koordinator og underviser i et beskæftigelsescenter i Københavns Kommune, hvor jeg arbejder med traumatiserede flygtninge og indvandrere. Oprindelig er jeg journalistuddannet fra Ankara i Tyrkiet. I 2008 færdiggjorde jeg min kandidatuddannelse på RUC. Og er chefredaktør for den dansk-kurdisk netavis nudem.dk.

Jeg har været aktiv i studenterbevægelsen både i Tyrkiet og på RUC.  Jeg er medlem af Enhedslistens Kurdistan Solidaritetsgruppe og holder løbende oplæg for Enhedslisten´s afdelinger om det kurdiske spørgsmål.  Jeg er desuden aktiv hos Dansk Kurdisk Kulturcenter, Det tværpolitiske initiativ, Kurdisk Forum, Foreningen for Kurdiske Studerende og Akademikere, Fokus-a.

Henholdsvis Herlev Afdeling og og Rødovre Afdeling støtter mit kandidatur.

Jeg bor i boligforeningen Lille Birkholm i Herlev sammen med min kone og tre døtre.

[email protected]

 

Jakob Sølvhøj, Herlev

Efter et langt arbejdsliv i fagbevægelsen blev jeg i juni 15 valgt til folketinget i Vestjyllands storkreds. Ordfører på områderne handicap, børn, folkeskole, ungdoms- og voksenuddannelser. Områder der alle er under pres. Regeringen vil ændre serviceloven og svække retssikkerheden for borgere med handicap. Privatiseringen af daginstitutioner fortsætter. Folkeskolen døjer med skolereformen, lærernes arbejdsvilkår er utålelige og besparelserne store. Gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelser rammes af store besparelser. Enhedslisten skal på alle disse områder være den markante opposition i folketinget og bidrage til at udvikle brede bevægelser mod forringelserne.

Som det største parti på venstrefløjen har vi et stort ansvar for at udvikle modstanden mod den kulsorte regering. Vi skal fremlægge konkrete dagsaktuelle forslag, der viser, at en anden politik er mulig og samtidig fremstå som et parti, der har både visioner og vilje til at slås for grundlæggende samfundsforandringer. Folketingsgruppen har en vigtig rolle at spille, men det er vigtigt, at det parlamentariske arbejde er tæt forbundet med hele partiorganisationens arbejde og udvikles i et samspil med de valgte i kommuner og regioner.

Før folketingsvalget var jeg i næsten 40 år aktiv i fagbevægelsen. Senest som sektorformand og medlem af FOAs forbundsledelse. Været med i Enhedslisten fra starten. Medlem af hovedbestyrelsen i flere perioder - aktuelt siden 2012. Jeg er gift med Karen og tilsammen har vi 4 børn.

[email protected]

 

Jean Thierry, Nordvest

Som aktiv i og formand for en almen boligafdeling med 785 boliger oplever jeg næsten dagligt, hvor værdifuldt det er at leve i et direkte demokrati drevet som non-profit kooperativ.

Vi har blandt andet afprivatiseret rengøring og trappevask til glæde for kvaliteten og ikke mindst for medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår. Vi har også skiftet tvangsbetaling til ultrakapitalistiske YouSee ud med en forening som TV-leverandør. Begge dele har sparet mange penge. Vi har også bygget regnvandsanlæg til vores vaskeri.

I Enhedslisten skal vi vise, hvordan vi kan ændre verden i hverdagen og i virkeligheden, og hvordan vi kan bruge erfaringer fra os selv og fra andre lande, til at give håbet og troen på, at vi kan skabe forbedringer og den grundlæggende forandring til et andet samfund.

Vi skal være klare omkring den grønne omstilling og den økonomiske, demokratiske og sociale omstilling og ikke være bange for at komme med alternative forslag.

Hver gang vi taler om noget, som i virkeligheden er bestemt af EU, så skal vi gøre opmærksom på det. Vi har en kæmpe opgave i at repræsentere vores socialistiske EU-modstand og internationale alternativer i Folketinget, kommuner og regioner.

Som vi vedtog på Årsmødet 2015 er vi nødt til at være et selvstændigt alternativ. Det er god start at tale om det, men vi må også gøre det i praksis. Syrizas overgivelse til EU og Alternativets lidt uretfærdige fremgang bekræfter det bare.

Jeg er økonom (cand. polit.), og folketingskandidat i Bispebjergkredsen.

[email protected]

 

Jesper Kiel, Svendborg

Jeg har gennem ti år taget tørnen som byrådsmedlem i Svendborg og vil nu gerne prøve kræfter med Christiansborg. Jeg brænder for, at Enhedslisten kan blive et parti, som når ud i alle kroge af Danmark med vores budskaber om mere social retfærdighed og grøn omstilling.

Jeg vil gerne bidrage til at bringe den virkelighed, som folk kender med evige nedskæringer og en mere og mere uanstændig behandling af ledige, syge, handicappede ind på Christiansborg. Sammen skal vi så sikre, at Enhedslistens budskaber knytter an til protest og bevægelser.

Jeg har fra Enhedslistens start været aktiv omkring krigsmodstand, international solidaritet, antiracisme, EU-modstand, miljø, økologi og ikke mindst den nære velfærd i kommunerne.

 

Fra mit arbejde i kommunalpolitik er jeg vant til, at Enhedslisten på den ene side optræder som dem, der står fast på principperne og agerer vagthund.  På den anden skal vi også afsøge muligheden for at opnå konkrete sejre og sidst men ikke mindst rejse de perspektivrige forslag.

Enhedslisten skal frem mod næste valg give folk et billede af, at der er et socialistisk og grønt alternativ til konkurrencestaten og blind vækst.

Skulle jeg få muligheden for at komme på listen til næste folketingsvalg, fortsætter jeg naturligvis kampen på kommunalt plan i Svendborg indtil da.

Jeg er ansat i Enhedslisten som kommunal koordinator. Tidligere har jeg arbejdet i it-fagforeningen PROSA og været webudvikler, men oprindeligt er jeg udlært maskinarbejder.

[email protected]

 

Jette Gottlieb, Christianshavn

Jeg har valgt at stille op til urafstemningen, fordi jeg er blevet klar til igen at tage en tørn i det parlamentariske arbejde. Jeg var medlem af folketinget fra 1994 til 2001, og trods store  forandringer i folketingsarbejdet - ikke mindst efter “systemskiftet” i 2001- mener jeg at kunne bidrage med erfaringer, der kan gøre nytte i en kommende valgperiode, - uanset regeringens farve. 

Jeg kan ud fra min faglige forankring og mit professionelle arbejde i a-kasse byde på stor indsigt og mange ideer på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, som jeg opfatter som et af de vigtigste konfrontationsområder i den kommende periode. Derudover har jeg gennem mine udsendelser som nødhjælpsarbejder fået en international vinkel, en indsigt i kriser og brændpunkter i verden.

Endelig kan min erfaring fra 90'erne  bidrage til et løft i folketingets måde at arbejde på. Enhedslisten har formået at bevare kvalitet og seriøs politisk prioritering, mens den generelle politiske debat er reduceret til enkeltsagsnedslag. Det må ændres. Strategi og samfundsvision skal være en større del af folketingets arbejde 

Jeg vil gerne vælges og melder mig derfor på banen – hvis urafstemningen taler for det - til en placering i København 3. København, fordi jeg der har min faglige og politiske forankring gennem alle årene.

Om mig selv: Jeg er 67 år, tømrer (+ en del andet) af uddannelse, med nuværende ansættelse i 3f, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes a-kasse.

Jeg bor på 40. år i kollektiv på Christianshavn.

[email protected]

 

Johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern

Jeg er 59 år, uddannet på seminariet - DATA uddannelse ved erhvervsakademiet i Esbjerg.

 Bor i Vestjylland, sammen med Lisbeth og vores datter på 18 år.

I mit politiske - og daglige arbejde, har jeg altid arbejdet, for de svage i vores samfund.

Har arbejdet med udflytning fra særforsorgens institutioner ved Ribe Amt. Her fik nogle af vores svageste medborgere, en værdig tilværelse uden for særforsorgens tykke mure.

Arbejdet med velfærdstruede børn og unge ved Vejle Amt. Leder af en selvejende institution.

Arbejdet som underviser og EDB konsulent ved kommunen.

Arbejdet ved Fagforeningen HK som underviser/ sagsbehandler.

I det politiske arbejde for EL, har jeg følgende tillidsposter - Kontaktperson i RKSK – bestyrelses medlem i Region Midtjylland og folketingskandidat i Vestjylland.

Politiske mærkesager:

o          Dagpengereformen rulles tilbage.

o          Kontanthjælpsreformen/ GF rulles tilbage.

o          Sociallovgivningen laves om til en SKAL LOV, ikke som nu en KAN LOV

o          Flere rettigheder til pensionister/ ældre medborgere og handicappede.

o          Nej til udlicitering, af velfærds opgaver.

o          Der indføres en ny form for efterløn.

o          Fri og lige uddannelser til alle.

o          Mere vedvarende energi.

o          Mere offentlig transport.

Vigtig for mig er, at få lave skatteloven om, så det ikke er muligt, at unddrage sig skattebetaling. Det er umoralsk, når virksomheder/ banker unddrager sig skattebetaling, og derved er den direkte årsag til, velfærdsforringelser og den store arbejdsløshed i Danmark.

[email protected]

 

Jonathan Simmel, Nordvest

Vi skal bekæmpe økonomisk ulighed

Opgaven er ikke at sige: ”sådan er det jo” - men at forholde os til hvad vi kan gøre, for ikke bare at vælte regeringen, men i særdeleshed at ændre befolkningsstemningen.

Sidste år slog vi fast, at vi er oppositionen, og alternativet til venstre. Skal dette bredes ud, skal vi blive klare i vores systembrydende kritik.

Vi skal blive bedre til at skrive os ud af politikerleden, og ind i den protest der ulmer over dårlig velfærd og stigende utryghed.

Vi skal anerkende, at der er problemer i samfundet, men påpege at de eksisterer på baggrund af de 10% rigeste, som ejer 80% af vores formue i DK. Det er dem, der står i vejen for, at vi kan skabe jobs til alle, investere i vores velfærd, fordele vores rigdomme og sikre den grønne omstilling. Det skal vi udstille.

Det er ikke tilfældigt, at 2 ud af 3 i Nordsjælland får en videregående uddannelse, mens kun 50 % på Lolland får en ungdomsuddannelse. Der er økonomiske årsager til at 30-40% af speciallægerne i DK ligger i Nordsjælland - og det er ikke polakkernes skyld at der findes social dumping.

Derfor skal vi blive væsentligt skarpere i vores kritik af samfundet og den sociale og økonomiske ulighed – og vi skal gang på gang påpege, at hvis man indskrænker de rigestes magt og økonomi - så er der i overflod råd til velfærd, uddannelse, sundhed, grøn omstilling, nedsat arbejdstid, flygtninge og meget mere.

Elektriker, 28 år, tidl. formand for erhvervsskoleeleverne og El-forbundets ungdom, tillidsmand mm.

[email protected]

 

Katrine Toft Mikkelsen, Brønshøj-Husum

En af de mest sejlivede myter i dansk politik er myten om ”den nødvendige politik”. Det er den, der betyder at det er ”nødvendigt” at skære ned på ulandsbistanden, hvis vi skal kunne modtage flere flygtninge. At det er ”nødvendigt” at skære ned på daginstitutioner og skoler, hvis de gamle skal have en ordentlig behandling. Og at det er ”nødvendigt” at jagte arbejdsløse og syge og give skattelettelser til de højst lønnede, hvis vi skal klare os i det globale konkurrencesamfund.

For Enhedslisten er det en vigtig opgave, at sikre alle de forbedringer for almindelige mennesker, som vi kan inden for systemets rammer. Men også at udfordre de rammer. Vi skal med udgangspunkt i de problemer og udfordringer folk møder i deres hverdag komme med forslag og løsninger, der går ud over den kapitalistiske logik. Det, der er nødvendigt er en politik, der er både menneskelig, social og ikke mindst klima- og miljømæssigt bæredygtig.

Jeg er uddannet cand.scient.pol. og har i mit arbejdsliv arbejdet med daginstitutioner og skoler – i en kommunal forvaltning, i en fagforening og nu i et administrationsselskab for selvejende daginstitutioner. Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1994, har siddet i HB og FU i flere omgange samt i Københavnsbestyrelsen og har beskæftiget mig med mange forskellige politikområder, bl.a. daginstitutioner, folkeskole, uddannelsespolitik, arbejdsmarked og arbejdsmiljø, faglig organisering, feminisme og EU.

Jeg er 45 år og bor i Husum med mand 4 børn i alderen 8-16 år.

[email protected]

 

Lasse Egelund, Vejle

Det med stor tilfredshed, at de senneste år har vist, at Enhedslisten har fået opbakning i store dele af befolkningen. Det viser sig desuden, at når man først har valgt og stemt på Enhedslisten, er man trofast mod partiet. Det faktum fortæller mig, at Enhedslisten har en meget høj grad af troværdighed i befolkningen. Denne troværdighed er partiets største aktiv og skal bruges. Det kræver, at vi både er i stand til at opnå resultater og i stand til at imødegå forslag om forringelser gennem vedholdende, saglig og stærk kritik.

De voldsomme angreb på velfærd, eksploderende ulighed, ødelæggelse af basale, demokratiske menneskerettigheder og veldokumenterede miljøkatastrofer, fordrer en nødvendig nytænkning af samfundets indretning.

Dette skal Enhedslisten kæmpe for sker i de kommende år. En del af denne kamp skal foregå gennem en styrkelse af partiet, både politisk og organisatorisk. Vores voksende demokratiske kampkraft skal bruges til at skabe alliancer og placere os centralt i kampen mod forringelser og miljøødelæggelse.

For at opnå dette må fællesskab, solidaritet og universel bæredygtighed være grundstenene.

Jeg er 41 år, medlem af Vejle kommunalbestyrelse. Medlem af Enhedslisten Vejle.

[email protected]

 

Louis Jacobsen, Blågård

30 år gammel. Murersvend(udlært i 2006). Arbejder pt. I København som Murersvend. Sidder i bestyrelsen i 3F BJMF og som suppleant i Murersvendenes brancheklub i København.

Vi står overfor kæmpe udfordringer på vores arbejdsmarked. Halveringen af dagpengeperioden, løntilskudsjobs der misbruges som billig arbejdskraft, grov udnyttelse af udenlandske kollegaer, et arbejdsmiljø der, pænt sagt, går i den forkerte retning, manglende praktikpladser og erhvervsuddannelser der mildest talt er forsømte. For bare at nævne nogle af tingene.

Desværre lader det ikke til at listen bliver kortere. Senest blev der fra regeringen lanceret en visionsløs plan om "indslusningsløn" til flygtninge. Derfor er det hamrende vigtigt med en stærk repræsentation af tillidsvalgte fra LO fagbevægelsen. Tillidsvalgte med både erhvervserfaring og organisations erfaring. Det har vi nu, og det vil jeg gerne bidrage til at vi fortsætter med.

Som valgt til folketinget for Enhedslisten vil jeg styrke vores kontakt ud til arbejdspladserne. Det skal ske gennem vores faglige landsudvalg, men også ved aktivt at opsøge klubber, tillidsvalgte på arbejdspladserne, og gennem arbejdsplads og skolebesøg. Det er vigtigt at vi konstant har fingeren på pulsen hvad angår vores kollegaers bekymringer, både de som er ledige, og de som er i arbejde. For kun derved vil vi kunne leverer gode løsninger på de problemer

[email protected]

 

Maja W. Albrechtsen, Aarhus

30 år, socialrådgiver og cand. pæd.

Hvis man læser i Enhedslistens principprogram, erfarer man, at vi er imod kapitalisme. Vi går ind for frihed fra undertrykkelse, for reel lighed og lige muligheder for alle, og vi er for sikkerhed og velfærd.

Set i lyset af vores principper er den nuværende regering, deres samarbejdsparter og den udvikling de understøtter, ved at trække os i den stik modsatte retning.  Uligheden vokser, der spares på ungdomsuddannelser, sygehusvæsen, ældrepleje, børnepasning og offentlig service - kort sagt, kernen i vores velfærdssamfund. Det rammer os alle.

Jeg har som socialrådgiver på nært hold fulgt implementeringen af regeringens asociale tiltag. På daglig basis ser jeg fattiggørelse, marginalisering og svigt af i forvejen udsatte borgere.  Det er ikke alene asocialt – det direkte dumt og dybt unødvendigt. Det kan betale sig at investere i social- og beskæftigelsesområdet, både økonomisk og menneskeligt.

Jeg ønsker tale om, hvordan kun meget få vinder på den førte politik. Jeg ønsker at tale om, hvordan sænkning af kontanthjælp og andre basisydelser påvirker bredt både i forhold til mindsteløn og arbejdsforhold. Jeg vil tale om, hvorfor vi har flere og flere hjemløse liggende på gaden, og hvorfor vi lader mennesker bo i telte om vinteren, når der er huse nok.

Jeg vil tale om ulighed, men jeg vil også tale om, hvordan man kan gøre noget andet, og at vi i Enhedslisten faktisk har en løsning – og jeg håber på jeres opbakning.

[email protected]

 

Margit Kjeldgaard, Helsingør

Jeg opstiller fordi jeg vil sætte EL på dagsordenen via et samspil af forslag i folketinget og bevægelse uden for murene. Jeg mener, det er nødvendigt med konkret viden og mod til at tale de borgerlige politikere imod, men det er ikke tilstrækkeligt, hvis man vil ændre på samfundet. Man skal også udvikle politik, der svarer på nye udfordringer, og iværksætte kampagner, der får almindelige mennesker op af sofaen og ud og tage ansvar for udviklingen. Det sker nødvendigvis i et samarbejde med udvalgene, afdelingerne og HB.

Jeg er 60 år og har været politisk aktiv i flere partier (S- SF-VS-SF-EL), i fagbevægelsen og enkeltsags-organisationer i mit voksne liv. Jeg er imod persondyrkelsen og jeg hylder principper om rotation, kollektiv ledelse, mindretalsbeskyttelse, respekt for vores åbne udvalg og decentralisering.

Først havde jeg mange forskellige ufaglærte jobs, siden blev jeg er cand. polit. og har bl.a. arbejdet sammenlagt 10 år som sekretær på Christiansborg. Mine interesser er økonomi, udvikling/handel og boligpolitik. Min aktivitet i partiet ligger pt. i politisk-økonomisk udvalg og landdistriktsudvalget, samt i afdelingen. I øvrigt driver jeg en lille virksomhed, som importerer økologisk og fair trade tøj, for at præge en branche domineret af multinationale selskaber, miljøsvineri og sultelønninger. Derfor har jeg også politiske ambitioner om handelspolitik på trods af EU, røde-grønne offentlige indkøb, kædeansvar og etisk mærkning.

[email protected]

 

Maria Reumert Gjerding, Gladsaxe

Når du læser dette, kan der stadig være tre et halvt år til, at vi slipper af med Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Med det massive angreb Venstre-regeringen allerede har leveret på vores velfærd, samfundets udsatte mennesker og vores natur, miljø og klima, er det grumme udsigter. Der bliver brug for Enhedslisten som en skarp opposition, også hvis regeringsmagten genvindes til den såkaldte røde blok, vil der med socialdemokraternes højredrejning, skulle kæmpes for hver enkelt lille sejr for en solidarisk og grøn politik.

Vi står reelt i en situation, hvor hovedparten af de politiske partier på Christiansborg fører en politik, der lader den brede befolkning betale regningen for krisen, mens de hovedansvarlige går fri, og har styrket deres magtpositioner. En politik hvor skatterabatter sikrer virksomhederne enorme overskud, mens titusinder ryger ud af dagpengesystemet. Samtidig med at den truende klimakrisen, mødes af handlingslammelse og varm luft.

Det er Enhedslistens opgave at udfordre de politiske vaneforestillinger og formulere visionerne for et samfund, hvor lighed, velfærd og livskvalitet for mennesker, har erstattet vækst i BNP som målsætningen for samfundets udvikling. Og hvor en rød og grøn omstilling af økonomien sikrer, at vi holder os inden for de absolutte grænser, der sættes af miljø og klima. Og at omsætte visionerne til praktisk politik.

Jeg i dag valgt til folketinget og er ordfører for grøn omstilling, klima, miljø, landbrug, dyrevelfærd og familie.

[email protected]

 

Maria Temponeras, Skanderborg

Jeg er økosocialist, radikal feminist, aktiv antiracist og klimaaktivist. Jeg er dansk-græker, uddannet biolog og lærer, og jeg arbejder med vandmiljøundersøgelser og naturformidling. Jeg bor i bofællesskab, og har fire børn. I afdelingen er jeg kontaktperson og aktiv i byrådsarbejdet.

I min by har vi opbygget et stærkt fællesskab for lokal grøn omstilling. Vi vil forbruge og producere mindst muligt og så lokalt som muligt, og dele og reparere ting. At praktisere lavforbrug i fællesskab er et skridt på vejen, og giver håb, men tydeliggør også hvordan uligheden i magt og penge hæmmer og standser omstillingen til bæredygtighed.

Klimakrisen hænger dybt sammen med flygtningekrisen, fødevarekrisen og verdens konflikter. Mange ved den er gal, men ser intet alternativ til kapitalismens kamikazekurs. Vi skal vise et  ægte,  realistisk alternativ, både på det hyperlokale, regionale og globale plan. Aldrig har en radikal ændring i magtforhold og ejerskabsforhold været mere nødvendig end nu. Hvis vi vil overleve som art, skal vi ikke udvinde og forurene mere end planeten kan tåle, og det vi ejer og producerer, skal vi deles om.

Jeg var opstillet som lokal FT-kandidat i Skanderborg-Odder-Samsø kredsen i 2015. Jeg oplevede, at min indsats i valgkampen var med til at flytte holdninger. Mit afsæt i klimabevægelse og basisorganisering på landet er en mangelvare i vores FT-gruppe. Jeg vil gerne bidrage med min viden og erfaring, og mit fokus på klimakampen i alt det vi kæmper for.

 

[email protected]

 

Mikael Hertoft, Østerbro

Efter 7 år i HB og 3 år i FU føler jeg mig klar til at stille op til Folketinget og vil gerne være en af Enhedslistens repræsentanter.

Enhedslisten er mere nødvendig end nogensinde. Socialdemokraterne drejer endnu længere til højre og kopierer Dansk Folkeparti i sin stramme asylpolitik og i sit svigt af vores fælles velfærd.

Enhedslisten er det største venstrefløjsparti nu og vi må stille os forrest i oppositionen mod Venstreregeringen og den højredrejning der sker i samfundsdebatten. Vi skal bruge vores mandater i Folketinget og i kommunerne til at mobilisere en bred folkelig kamp mod fattigdom og for socialistisk forandring.

Internationalt ser vi klimaforandringer, krige, fattigdom og flygtningestrømme. Vi må gå kriserne i møde og styrke Enhedslistens internationale arbejde. Danmark skal føre en aktivistisk udenrigspolitik – men den skal være humanitær og fredelig. Vi skal sende humanitær hjælp ud i verden, ikke væbnede styrker.   Danmark og de andre europæiske lande skal presses til at tage ansvar for de mange mennesker der strømmer til Europa uden tag over hovedet. Vi kan starte med at give dem deres smykker tilbage!

Internationalismen er nok min største styrke. Jeg repræsenterer Enhedslisten i European Left, taler russisk, har arbejdet mange år i udlandet og er aktiv i Enhedslistens internationale udvalg.

Da jeg underviser indvandrere i dansk for kender jeg også til både indvandrernes og lærernes vilkår.

Jeg håber at jeg vil få din stemme!

Anbefalet af Enhedslisten Østerbro.

[email protected]

 

 

Nikolaj Villumsen, Nordvest

Enhedslisten spiller en afgørende rolle i dansk politik. Vi kan være stolte af vores mange sejre og voksende styrke. 

Vi har en afgørende opgave i at udstille Dansk Folkepartis brudte løfter om velfærd. En afgørende rolle i at insistere på at det er Løkke og Tulle og ikke mennesker på flugt, der forringer vores velfærd. En afgørende rolle i at kombinere vores visioner om en moderne socialisme med en daglige kamp for frihed og tryghed for almindelige mennesker. 

Mens socialdemokraterne forsøger at overhale Løkke og DF i forringelser for flygtninge, og SF bliver ved med at sælge ud af DONG, er der mere end nogensinde brug for Enhedslisten til at sætte en grøn og solidarisk dagsorden. 

Mens EU-eliten forsøger at skræmme befolkningerne fra at fravælge den forfejlede nedskæringspolitik skal Enhedslisten styrke samarbejdet med den europæiske venstrefløj. Vi skal ikke finde os i afpresningen fra Bruxelles, men afvise den forfejlede nedskæringspolitik. 

Mens flertallet på Christiansborg laver erhvervsfremstød til det brutale kongediktatur i Saudi Arabien og starter nye krige, har vi i Enhedslisten en afgørende rolle i at udstille det udenrigspolitiske hykleri. Vi skal kæmpe for at Danmark igen bliver verdenskendt for at støtte menneskerettigheder, udvikling og fredsopbygning. 

Jeg er stolt over at repræsentere Enhedslisten i Folketinget og jeg er glad for at være valgt og opstillet i min hjemby Aarhus og i Østjyllands storkreds. 

[email protected]

 

Peder Hvelplund, Hjørring

Jeg er 48 år, bor sammen med Louise, som sidder i byrådet i Hjørring. Vi har 5 børn, Oskar på 21, Anna på 17, Jasmin på 17, Karl på 12 og Malthe på 7. 

Jeg fik min politiske opdragelse i VS Århus og fagbevægelsen. Har været med siden opstarten af Enhedslisten.

Jeg har primært beskæftiget mig med Miljø-, Klima-, Social- og Trafikpolitik samt udsatteområdet. Det har været på flere niveauer, både lokalt og i udvalg. Finder stor glæde ved at finde det revolutionære perspektiv i selv den mindste detalje i den praktiske politik.

Er international orienteret EU-modstander og anti-militarist

 Det vigtigste ikke er hvem der har regeringsmagten, men hvor stærk alliancen er mellem de folkelige bevægelser og deres parlamentariske talerør..

En af Enhedslistens parlamentariske hovedopgaver er at få etableret en reformplatform der kan samle venstrefløjen.

Det må konstateres at Socialdemokraterne har overgivet sig til den nyliberale privatiserings- og nedskæringspolitik. Deres projekt giver ikke svar på hverken den globale ulighed eller klimakrisen.

Derfor må Enhedslisten skabe en reformplatform der kan samles om progressive løsninger der kan omformes til reformkrav der indeholder - og det er vigtigt - det revolutionære perspektiv. Det skal fungere som et afsæt til at samle styrke, både parlamentarisk og i bevægelserne, til at udfordre kapitalen.

Så ser jeg i øvrigt frem til at være barselsvikar i Folketinget for Stine Brix  fra 29/3 2016 til 1/3 2017 og til samarbejdet med udvalg og afdelinger.

[email protected]

 

Pernille Grumme, Dragør

Født 1946, uddannet skuespiller, har desuden virket som instruktør, forfatter, underviser m.m. Har taget initiativ til en række teaterprojekter om social ulighed, undertrykkelse, arbejdsløshed, korruption, miljøsvineri, kvindekamp - oftest i satirisk form. Kunst og politik er absolut forenelige størrelser for mig.

Har været aktiv fra jeg var 13 år i Kampagnen Mod Atomvåben, i demonstrationer mod Vietnamkrigen, Verdensbanken, Barsebäck, til vor tids antikrigsdemonstrationer.

Er formand for Kunstnere for Fred. Vores motto er Uden Sandhed Ingen Fred. Jeg mener, vi bliver løjet for, medierne er kontrollerede, ytringsmuligheden er et postulat. Danmark er blevet en krigsførende nation på baggrund af løgne. Vi skal have undersøgt baggrunden for alle de af USA anførte krige, Danmark har deltaget i siden 2001. Det er min overbevisning, at det udelukkende handler om at kontrollere verdens energiressourcer. Vi må forlange en ægte debat om behovet for nye angrebsfly.

Når uorganiseret, udenlandsk arbejdskraft indtager det danske arbejdsmarked, når produktionerne bliver outsourcet til lande med lave lønninger og usle arbejdsvilkår, eller når offentligt arbejde udliciteres, forkrøbles vores velfærd. Arbejdsløsheden stiger, folk stresses, bliver tidligere nedslidte, udstødte, hjemløse og kriminaliteten stiger. Det koster samfundet dyrt og er kun en gevinst for de få. Det er kortsigtet og ender med social oprør. Så uden retfærdighed ingen fred -  både lokalt og globalt.

[email protected]

 

Pernille Skipper, Vesterbro

Venstre har i deres korte tid på regeringsmagten formået at gennemføre store og præcise angreb på helt centrale områder. Kommunal velfærd, uddannelse, den grønne indsats og udviklingsbistanden er blevet ramt hårdt inden for kort tid. Samtidig flygter tusindvis af mennesker til Europa.

Mere end nogensinde er der behov for Enhedslisten. Med socialdemokraternes højredrejede position i debatten om flygtninge og den humanitære krise, er vi det største parti blandt de partier, der fortsat kæmper for en human flygtningepolitik. Derfor skal vi levere reelle svar på, hvordan vi som samfund håndterer så mange mennesker, der har behov for hjælp – uden at svigte vores velfærdssamfund. Og det er vores ansvar at pege på, at skellet i vores samfund er mellem klasserne, ikke mellem de nyankommne og dem, der er vokset op her.

Enhedslisten er et parti med en selvstændig funktion, og vores størrelse både i og uden for Folketinget giver os et ansvar for at gå forrest og levere svar på de mange spørgsmål og problemer, man møder som helt almindeligt menneske. Og som kapitalismen ikke kan løse. Flygtninge, arbejdsløshed, en anstændig familiepolitik og ikke mindst den grønne omstilling. Det skal ikke kun ske fra Folketingets talerstol, men også i arbejdet i afdelingerne. Jeg håber på, at vi kan blive et mere og mere både nationalt og lokalt forankret parti, der går foran med løsninger – på både globale og lokale problemer. Og jeg håber, at jeg kan gøre min del fra Folketinget.

[email protected]

 

Pia Boisen, Lyngby

Jeg vil fortsat gerne være spidskandidat for sammen med resten af partiet at forfægte og udvikle Enhedslistens politik.

Vi skal aktivt forholde os til de mange reaktionære lovinitiativer, der kommer fra regeringen, og bakkes op at de fleste andre partier. Men vi skal også blive bedre til at gøre vores egne røde og grønne visioner konkrete og levedygtige. 

Årsmødet i 2015 fastslog at Enhedslisten har ansvaret for at opbygge fremtidens venstrefløj – ikke for at korrigere Socialdemokraternes lyseblå linje, men som et socialistisk parti med vores eget projekt.  I og udenfor Folketinget skal vi nu udfolde dette mål - både i et dansk og i et internationalt perspektiv. Det gælder tryghed og økonomisk lighed, grøn omstilling, demokrati og menneskerettigheder.

Politisk og professionelt har jeg de sidste 35 år beskæftiget mig med områder som sundhed, uddannelse og beskæftigelsespolitik. Jeg har arbejdet som gymnasielærer og fagforeningskonsulent og haft en række hverv som amtsrådsmedlem, tillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem i a-kasse og uddannelsesinstitutioner mm.

Siden 1. december 2015 har jeg været sekretariatsleder i vores Christiansborgsekretariat. Jeg er 59 år, medlem af Dansk Magisterforening og bor i Lyngby. Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1989 og har siden 2001 været lokal folketingskandidat.

Jeg var ved valget i 2015 opstillet som nr. 2 i Københavns Omegns Storkreds.

[email protected]

 

Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus

Enhedslisten har en langt større og bredere appel end vi går og tror. En god folketingsgruppe skal både afspejle og tale til den brede skare af mennesker, som ønsker et mere solidarisk og grønt samfund og samtidig rumme en ekspertise, der dækker alle politikområder.

Et styrket Enhedslisten kræver en lokal forankring. Som folketingskandidat er en af mine hovedopgaver at være lokalt opsøgende, tilstedeværende og organiserende. Der ligger et uudnyttet potentiale i et stærkere samarbejde mellem de lokale afdelinger, byrådsmedlemmer og folketingskandidater.

Det skred mod højre, som vi lige nu ser i dansk politik, har brug for en stærk modpol. Vi skal i Enhedslisten være dem, der tør italesætte den utryghed, som DF lukrerer på. Vi skal på ingen måder lefle for frygten, men vi skal adressere frygten for, at man ikke kan finde et job, at den lokale skole lukker, at man ikke kan sælge sit hus. Vi skal fremlægge en tryghedsreform, for DF-vælgere er i langt højere grad vores potentielle vælgere, end vi går og tror.

Alternativets forsøg på at erobre den grønne førerposition fra os, skal vi tage alvorligt. Vi skal vise, at troværdige grønne løsninger kræver systembrydende krav. Vi skal samtidig også være langt bedre til at vise de gode eksempler på fremtidens grønne og demokratiske arbejdspladser, som findes rundt omkring i landet.

Jeg er 24 år, og arbejder som økologisk landmand. Til daglig går jeg på pædagogseminariet og er aktiv i uddannelsespolitik, landbrugspolitisk og i fagbevægelsen

[email protected]

 

Rosa Lund, Nørrebro Park

Statskundskabsstuderende og pædagogmedhjælper.

Det sidste folketingsvalg har vist at vi langt fra har vundet kampen mod nyliberalismen og højrefløjen. Socialdemokraterne har givet de blå medspil i stedet for modspil på næsten alle områder.  Samtidig viste sidste valg os, også at vi nu er blevet storesøster på venstrefløjen, og det forpligter. Bolden i værdikampen ligger hos os, og vi har et ansvar for at sparke den så langt i mål som overhovedet muligt.

Vores velfærd er truet af spareknive og 0-vækst over hele linjen. I mit arbejde som pædagogmedhjælper kan jeg mærke at der er færre vikartimer, mere dokumentation og flere børn pr. voksen på stuerne. 

Vi skal være klar til at både slås for, og udvikle vores velfærd. Vi skal vise at konkurrence, privatisering og kontrol ikke giver bedre velfærd - tværtimod.

Det kan vi ikke gøre alene, på Christiansborg. Vi har som socialister en forpligtigelse til at styrke bevægelserne, og jeg mener at vi som parti har en særlig forpligtigelse til at tage del I at skabe en ny velfærdsbevægelse. Vi skal som parti bakke bevægelsernes krav op, og samtidig pege på løsninger. Det vil jeg gerne være med til.

Mit hjerte banker for uddannelses og børnepolitik, og jeg vil gerne bidrage med mine erfaringer indenfor disse områder. Tidligere har jeg bl.a. været formand for DGS, talsperson for ”vel- færd til alle”, siddet i SUFs ledelse og været børne- og uddannelsesordfører I folketinget.

[email protected]

 

Rune Lund, Nørrebro Park

Regeringen har et usikkert flertal på et enkelt mandat, og det politiske landskab er i opbrud. Vi skal bidrage alt, hvad vi kan, til, at et nyt valg kommer så hurtigt som muligt. Vi er og skal fortsat være den hårdeste opposition til V-regeringen. Og i vores arbejde for lighed, grøn omstilling og international solidaritet skal vi også samtidig hele tiden have fokus på, hvor vi kan skabe alternative flertal og svække regeringen.

Jeg er i dag skatteordfører og kommunal- og regionalordfører. Her står kampen for bedre velfærd og modstanden mod milliardnedskæringer helt centralt. Vi skal vise, at der ikke er nogen modsætning mellem at give flere penge til velfærd og at hjælpe flygtninge. Det handler blot om at lade de rigeste betale noget mere. Mit primære fokus som MF vil i det hele taget være vores kamp for ordentlig velfærd og et mere lige og retfærdigt samfund.

Frem mod kommunal- og regionalvalget i november 2017 skal vi allerede nu blive endnu bedre til at samarbejde på tværs i det politiske arbejde i kommuner, regioner og i Folketinget. Hvis vi skal være med til at opbygge en ny og endnu stærkere venstrefløj, som årsmødet besluttede sidste år, er det helt centralt at styrke vores organisation og politik uden for de større byer. Folketingsgruppen skal være en aktiv medspiller her ved for eksempel at lave forslag og stille spørgsmål, der understøtter vores politiske arbejde i kommuner og regioner.

Jeg er 39 år, gift med Marianne, og vi har tre børn: Asbjørn, Magne og Nanna.

[email protected]

 

Sarah Glerup, Frederiksberg (Har trukket sig)

For nylig skrev en journalist om mig, at jeg ”samler på minoriteter”. Det er lidt af en overdrivelse, men det er rigtigt, at jeg på én gang bruger kørestol, er lesbisk og engageret i Enhedslisten. Sidste minoritet er jeg stoltest af, for den har jeg selv valgt.

Mine minoriteter har givet mig kontakter og erfaringer, som jeg gerne bidrager med i Ehl. Jeg er levende bevis på, at fællesskab fungerer, nemlig den velfærdsstat, der har givet mig kørestol og hjælperordning.

Det fællesskab skal vi værne om i en tid med nedskæringer og liberale strømme, der øger uligheden og gør det sværere at tilhøre en såkaldt ”udsat” gruppe. Ehl. har (som nærmest de eneste!) råbt op om konsekvenserne af en stribe fattiggørende reformer. Det skal vi blive ved med, så vi forhåbentlig kan rulle nogle af dem tilbage og genoprette tillid til og respekt for borgerne. Både dem med og uden handicap, med og uden arbejde, med og uden dansk statsborgerskab.

Kort om mig selv: Jeg er 30 år gammel, cand.mag. i medievidenskab og til hverdag i fleksjob som kommunikationsmedarbejder hos Ehl. Oprindelig fra Lolland, nu bosat på Frederiksberg, hvor jeg er Ø-suppleant til byrådet. Medlem siden 2008. Jeg var folketingskandidat under valgkampen i 2015 og havde held til at hive en god del stemmer hjem til partiet. Det håber jeg at kunne gøre endnu bedre næste gang.

[email protected]

 

Sarah Nørris, Esbjerg

Jeg er 37 år, har været aktiv i Enhedslisten i over 10 år, og bor i Esbjerg.

Som radiograf på Sydvestjysk Sygehus møder jeg hver dag mange mennesker i mange forskellige faser af livet. Det giver et godt indblik i vores samfund, på godt og mest på ondt. Jeg ser konsekvenserne af et underprioriteret sundhedsvæsnet, og jeg møder skæbnerne, der bliver ramt af skiftende regeringers nedskæringer.

I efteråret 2014 var jeg tre uger i Folketinget som suppleant for Henning Hyllested. Det var en fantastisk oplevelse på godt og ondt. Oplevelsen bekræftede mig i, at jeg gerne vil stille mig til rådighed som Folketingskandidat for Enhedslisten, og rent faktisk også følte at jeg kunne finde ud af det.

Som tidligere medlem af Regionsrådet for Enhedslisten i Region Syddanmark, og som nuværende medlem af byrådet i Esbjerg, ved jeg noget om rigtig mange forskellige emner. Og jeg ved en masse om hvordan de forskellige demokratiske led fungerer.

Enhedslisten er blevet et noget større og anderledes parti, siden jeg meldte mig ind. Jeg ønsker at vi i Folketinget bevarer vores klassiske, socialistiske, kritiske og revolutionære tilgang til arbejdet, og at vi samtidig organisatorisk tager fat om hvordan vi agerer som en større og stærkere bevægelse. Vores tid som støtteparti til Thorning-regeringen har givet os mange slag, men har også gjort os klogere, og jeg håber derfor at vi næste gang vi skal agere støtteparti kan lægge en lidt mere kritisk og linje.

[email protected]

 

Stine Brix, Nordvest

Det har været et barskt år både i Danmark og i verden. Krigen i Syrien og de mange flygtninge understreger, hvor vigtigt det er, at vi som parti tænker i internationale løsninger. Lige nu er Danmarks bidrag desværre direkte skadeligt. Vi rykker længere væk fra løsninger, og den danske regerings symbolpolitik, som går ud på at skræmme flygtninge væk, er direkte skadelig for at få integrationen til at lykkes. Flygtningedebatten har igen understreget, at skillelinien i dansk politik ikke længere går mellem rød og blå blok. Skillelinien i mange af de centrale politiske dagsordener går mellem Enhedslisten og alle de andre (med få undtagelser). Vi har derfor en helt særlig forpligtelse til at udfordre den politiske konsensus, ligesom vi skal række ud til mulige allierede både på Christiansborg og udenfor. Vi må samtidigt også erkende, at vi har en opgave i at udvikle konkrete svar på, hvordan vi får integrationen til at lykkes samtidigt med at vi holder fast i vores mål om lighed og tryghed.

Jeg har siddet i Folketinget siden 2011 og arbejder i dag som gruppeformand og ordfører på det sundhedspolitiske område. Jeg er på vej på barsel, men er selvfølgelig klar, hvis valgkampen skulle komme før vi forventer det.

[email protected]

 

Susanne Flydtkjær, Aalborg

53 år gammel. Jeg nærer ingen - og har aldrig næret nogen - illusioner hvad angår Socialdemokraternes vilje og evne til at gennemføre forringelser for arbejdsløse og andre udsatte grupper.

Jeg står fast på vores grundlæggende principper om at stemme imod enhver forringelse og for enhver forbedring.

Jeg ser Enhedslistens parlamentariske repræsentationer som en mulighed for at rykke styrkeforholdene i den ideologiske klassekamp,

kaste grus i maskineriet og være med til at få forbedringer igennem - om muligt.

Jeg bor i Aalborg og arbejder i Brønderslev Kommune med sygedagpengesager.

Jeg er pt. valgt til Regionsrådet i Nordjylland.

Jeg har i været fagligt aktiv og haft tillidsposter i Dansk Mgisterforening, LVU og HK.

Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen for Enhedslisten i Aalborg, Regionsbestyrelsen og ind imellem i HB.

[email protected]

 

Søren Egge Rasmussen, Aarhus Øst

Enhedslisten skal opprioritere sin klima-, energi- og miljøpolitik. Efter klimatopmødet i Paris er det ekstra vigtigt at arbejde for at alle dele af samfundet medvirker til at løse de globale klimaproblemer.

Enhedslisten har en ambitiøs miljøpolitik og vi skal stille krav om hurtigere omstilling til vedvarende energi, reduktioner i materielt forbrug og flere økologiske løsninger. Vi skal skabe lokale kollektive resultater og prioritere globalt samarbejde. Vi har brug for at opbygge handlingsorienterede bevægelser, som kan skabe forandringer.

Omstillingen til et bæredygtigt samfund kan skabe de arbejdspladser, som de arbejdsløse og samfundet har så hårdt brug for. Der skal investeres i bedre kollektiv trafik, vedvarende energi, bedre boliger og udvikles deeøkonomi.

Opgaven med at tage imod flere flygtninge betyder, at vi skal sikre bedre integration og bygge flere boliger. Samtidig skal vi også sikre boliger og bedre livsvilkår for de hjemløse og andre udsatte grupper.

Jeg er uddannet tømrer og økologisk landmand og har politiske erfaringer fra Århus Byråd fra 1994-2002, 15 års bestyrelsesarbejde i forbrugerejede energiselskaber, diverse græsrodsorganisationer og fra boligforeningsarbejde.

Jeg bor i boligforening i øko-samfundet Andelssamfundet i Hjortshøj, som jeg har været med til at opbygge de sidste 20 år.

Som politisk ordfører for energi, fødevarer, fiskeri og bolig kan jeg konstatere, at mine erfaringer fra det virkelige liv finder god anvendelse på Christiansborg.

[email protected]

 

Søren Søndergaard, Gladsaxe

Siden valget har EU spillet en stor rolle i dansk politik. Den rolle bliver ikke mindre de kommende år. Det gør behovet for at give EU modstand heller ikke. På grundlag af min erfaring med EU-arbejdet og som folketingsgruppens EU-ordfører, vil jeg gerne bidrag til dette i en valgperiode mere – hvis der altså skulle blive valg inden årsmødet i 2017.

Samtidig vil jeg indgå i de generelle politiske diskussioner i folketingsgruppen og i partiet. Med udgangspunkt i vedtagelsen fra årsmødet i 2015 er den væsentligste opgave at sikre, at Enhedslisten fremstår som et selvstændigt parti i sin egen ret. Mette Frederiksen er ikke ”oppositionen leder” og vi er ikke socialdemokraternes støtteparti. Tværtimod skal vi altid stå for et socialistisk alternativ til ”den nødvendige politik”, hvad enten det er den økonomiske politik, flygtningespørgsmålet eller klimakampen.

Jeg er i øjeblikket opstillet i København Omegns Storkreds. Det vil jeg gerne fortsætte med, hvis der er opbakning til det blandt medlemmerne. Med den størrelse Enhedslisten har nu, er det efter min mening vigtigt, at vores MFere også har en lokal forankring.

For dem, som ikke måtte kende mig, har jeg været aktiv i Enhedslisten siden dannelsen i 1989 og haft mange opgave for partiet både på lokalt, nationalt og internationalt niveau, senest som kontaktperson for Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe. Jeg bor i Vadgårdsparken i Gladsaxe sammen med Else, som jeg også har to voksen børn sammen med.

[email protected]

 

Tobias Clausen, Blågård

Markedsfundamentalismen har stadig et fast greb i Europa. Men med den voksende modstand mod EU-USA-frihandelsaftalen TTIP og venstrefløjens fremgang i flere europæiske lande, er der lys i mørket. Det kan lade sig gøre at gå op imod ”nødvendighedens politik”.

I Danmark oplever vi i øjeblikket en politisk tillidskrise og en økonomisk krise. Danskerne er med rette trætte af brudte valgløfter og savner et klart alternativ til sparepolitikken. Enhedslisten skal være det klare alternativ. Vores politik skal være i opposition til den førte politik, men samtidig skal vi hver eneste dag arbejde for maksimal indflydelse både indenfor og udenfor murene af Christiansborg.

Som folketingskandidat kan jeg bidrage med flere års erfaring fra parti- og bevægelsesarbejde. Jeg har især arbejdet med EU og det internationale område, to politikområder, hvor jeg mener, det forsat er vigtigt, at Enhedslisten har en markant profil. Senest har jeg været stærkt involveret i kampen mod EU-USA-frihandelsaftalen TTIP, som aktiv i solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt.

Jeg er i dag folketingskandidat i Brøndby og var i 2014 opstillet til EU-valget som en af Enhedslistens kandidater på Folkebevægelsens liste. Jeg har desuden siddet i Enhedslistens hovedbestyrelse og arbejdet for Søren Søndergaard i EU-Parlamentet.

Jeg er 29 år, født og opvokset på den københavnske vestegn, men bor i dag i boligforeningen Murergården på Nørrebro i København. Læs mere om min holdninger på min modkraft-blog eller på facebook.

[email protected]

 

Torsten Ringgaard, Mariager Fjord

En af de største oplevelser i mit liv var mit udvekslingsophold til Colombia i 1997-98, hvor jeg udførte frivilligt arbejde med fattige børn. At opleve hvor stor en forskel der er i levestandard mellem fattig og rig i et land, der er præget at neoliberalismen og kolonitiden, har sat sig dybe spor i mig og har været med til at udvikle min sociale indignation.

Jeg har været aktivt medlem af Enhedslisten siden 2008 og var ved folketingsvalget i juni kandidat for Enhedslisten i Odense Syd-kredsen, hvor jeg boede indtil ved nytårstid 2016. Jeg stiller op til top-21, da jeg gerne vil bidrage med min viden og mit engagement. Jeg er meget interesseret i transport-, miljø- og klimapolitik og mener, det er vigtigt, at den grønne omstilling og udbygningen af den kollektive trafik speedes op.

Jeg er god til at tale et sprog, som alle forstår, hvilket til eks. giver mig en force i paneldebatter og i mødet på gaden med almindelige mennesker. Mit ikke-akademiske sprog og mine evner til at formulere mig fra hjertet gør, at jeg er god til at formidle behovet for solidariske løsninger, fremfor den højredrejede usympatiske politik der har været dagligdagen i Danmark siden Anders Fogh blev statsminister.

Jeg er 39 år, lokomotivfører og fraskilt far til en 12 årig dreng. Jeg har arbejdet med persontransport, sporvedligehold og nu kører jeg gods mellem Malmø og Padborg.

Udover mit arbejde i Enhedslisten er jeg arbejdsmiljørepræsentant og laver frivilligt arbejde i en udvekslingsorganisation.

[email protected]

 

Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, Vesterbro

Vi, i Enhedslisten, har svaret på hvordan vi sikrer et bæredygtigt, demokratisk og solidarisk samfund. Med det følger en stor opgave i at give andre mennesker troen på, at dette er muligt. Det kræver, at vi nogle gange er i defensiven og passer på de rettigheder vi har i dag, men det kræver især også, at vi tør være visionære og tage skridtet mod et helt andet samfund. Det gør vi i kampen mod, at familier på flugt skal splittes. I arbejdet for, at ressourcerne i vores samfund ikke ophober sig i toppen, mens vi andre spilles ud mod hinanden. Og det gør vi ved reelt at vise hvordan socialisme er vejen til frihed og frigørelse for individet. Af samme årsag er det her i Enhedslisten, at vi skal kunne agere og samle alle aktivistiske stemmer. Jeg vil knokle for, at aktive medlemmer bliver en integreret del af det parlamentariske arbejde. I det små, som i det store. Med jer der er aktive i og udenfor partiet. Gennem mit engagement i bl.a. fag- og studenterpolitisk arbejde har jeg erfaret hvordan det er muligt at gøre op med ovenstående, når vi sammen sikrer aktivitet fra neden og integrerer det i det arbejde, som udføres af vores repræsentanter. Vi skal sikre forandring gennem udenomsparlamentarisk arbejde, i samspil med indsatsen fra medlemmer, byrødder, ansatte og folketingsgruppen.

Jeg er 24 år, har trådt mine barnesko i Sydhavnen og er ungdoms- og kampagnekonsulent i fagforbundet PROSA. Jeg studerer en kombinationskandidat i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab på RUC.

[email protected]

 

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]