Gå til hovedindhold

Forslag 2: Enhedslisten opstiller selvstændigt og søger valgforbund med Folkebevægelsen mod EU

  • Enhedslisten opstiller til EU-parlamentsvalget i 2019 og søger valgforbund med Folkebevægelsen mod EU, med det formål at styrke den progressive EU-modstand og fortsat sikre denne en repræsentation i EU-parlamentet.
  •  
  • Enhedslisten vil opfordre til at man deltager aktivt i valgkampen for såvel Enhedslisten og Folkebevægelsen.
  •  
  • Enhedslisten vil opfordre til, at man stemmer på enten Enhedslisten eller Folkebevægelsen.
  •  
  • Såfremt et eventuelt valgforbundet kun opnår et mandat og det tilfalder Enhedslisten, fordeles de samlede økonomiske midler, der udløses ved valg og repræsentation i EU-parlamentet, imellem parterne i valgforbundet med udgangspunkt i de opnåede stemmetal. Enhedslisten vil som led i dette stille mindst en stilling til rådighed for Folkebevægelsen.
  •  

Stillet af hovedbestyrelsen

 

Begrundelse:

Enhedslisten skal stille selvstændigt op til EU-parlamentsvalget i 2019. Det er et politisk valg. Vi ønsker, at Enhedslisten repræsenteret i EU-parlamentet for at fremme en rød-grøn og socialistisk EU-kritik og EU-modstand. Samtidig ønsker vi at skabe en tæt sammenhæng mellem det politiske arbejde, der foregår i Danmark og det politiske arbejde Enhedslisten vil kunne bidrage med og udføre i EU-parlamentet.

Socialistisk EU-modstand

EU er med finanskrisen og indførelsen af finanspagten blevet motor i en omfattende nedskæringspolitik over hele Europa. Samtidig har EU de seneste år fået en enorm magt over den økonomiske politik i medlemslandene, hvilket er med til at forhindre muligheden for at føre en progressiv og venstreorienteret politik. Det er derfor tydeligt at der er brug for en demokratisk og socialistisk rød-grøn stemme i EU, som fremhæver og italesætter sammenhængen mellem EU’s liberalistiske natur og nedskæringspolitikken.

Folkebevægelsen har både en svaghed og en styrke i sin tværpolitiske platform. Den sikrer bredde, men begrænser samtidig hvad, der kan siges. Ved et valgforbund ville Folkebevægelsen og Enhedslisten kunne appellere til forskellige vælgere. Enhedslisten ville for eksempel kunne føre en klassisk venstreorienteret linje imod EU’s liberalistiske nedskæringspolitikker og dermed appellere til især de rød-grønne vælgere, der ikke stemte på Folkebevægelsen ved valget 2014.

Folkebevægelsen risikerer at ryge ud

Det lykkedes lige akkurat at sikre Folkebevægelsen mod EU et mandat ved EU-parlamentsvalget i 2014. Folkebevægelsen gik godt nok frem fra 7,2 procent at stemmerne i 2009 til 8,1 procent at stemmerne i 2014. Men Junibevægelsen opstillede ikke til valget i 2014, da bevægelsen røg ud af EU-parlamentet ved valget i 2009. Og da det samlede stemmetal for Junibevægelsen og Folkebevægelsen i 2009 var 9,6 procent, fordi Junibevægelsen fik 2,4 procent af stemmerne, gik Folkebevægelsen og Junibevægelsen samlet set tilbage med 1,5 procent ved valget i 2014. Hvis denne tendens fortsætter, vil der være en reel risiko for, at den progressive EU-modstand ikke sikres en plads i EU-Parlamentet, da det sandsynligvis vil kræve mindst 7,7 procent af stemmerne for at være sikker på et mandat. I det hele taget vil det være usikkert, om Folkebevægelsen ved en selvstændig opstilling vil være i stand til at trække et mandat. Det vil i givet fald betyde, at EU-skepsissen de næste 5 år vil være repræsenteret udelukkende af Dansk Folkeparti.

Erfaringen fra EU-parlamentsvalget i 2014 var mange steder, at det var vanskeligt at mobilisere Enhedslistens medlemmer til at engagere sig i Folkebevægelsens valgkamp. Det er således også et argument for selvstændig opstilling, at vi vil kunne engagere flere medlemmer og større dele af organisationen i valgkampen.

Enhedslisten vil hjælpe Folkebevægelsen

Opstiller Enhedslisten til EU-parlamentsvalget i valgforbund med Folkebevægelsen mod

EU, vil det med større sandsynlighed være muligt at sikre mindst et mandat til den progressive EU-modstand. For at sikre, at Folkebevægelsen ikke mister sit økonomiske grundlag i tilfælde af, at valgforbundet kun får et mandat, og at dette tilfalder Enhedslisten, besluttes det at de økonomiske midler, der udløses ved valg, fordeles imellem parterne i valgforbundet med udgangspunkt i de opnåede stemmetal. På den måde vil Folkebevægelsen uanset hvad, fortsat være sikret et økonomisk grundlag efter valget i 2019.

En opstilling i valgforbund med Folkebevægelsen vil i praksis betyde, at Enhedslisten støtter og samarbejder med Folkebevægelsen under valget, både lokalt og centralt. Enhedslistens lokalafdelinger vil for eksempel blive opfordret til at hænge valgplakater og uddele materialer for begge parter i valgforbundet, ligesom vi under tv-debatterne og ved debatarrangementer vil kunne understøtte Folkebevægelsens budskaber.

Selvstændig opstilling giver flere stemmer

Derudover er det ikke usandsynligt, at et valgforbund mellem Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU vil kunne trække to mandater. Vi så i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet, at meget store dele af vælgerne fra Alternativet, SF og Socialdemokraterne stemte nej. En stor del af disse vælgere vil for eksempel uden tvivl overveje at stemme på Enhedslisten, hvis Enhedslisten stiller selvstændigt op.

Ved at samarbejde og sikre den bredest mulige mobilisering af progressive EU-modstandere op til næste valg kan vi opnå det bedste resultat i form af flest mulige stemmer til den progressive EU-skepsis og EU-modstand. Ligeledes vil man kunne sikre, at den progressive EU-skepsis og EU-modstand med stor sikkerhed vil få mindst et mandat, og muligvis to mandater, ved det kommende EU-parlamentsvalg.

Enhedslisten opstiller selvstændigt i valgforbund med Folkebevægelsen mod EU

SSMT: Styrker-Svagheder-Muligheder-Trusler

Styrker: Flest mulige stemmer på progressive EU-modstand.

Selvstændig opstilling vil styrke partiets EU- og Europapolitiske profil og arbejde.

Svagheder: Kan virke forvirrende for vælgerne, at der er Enhedsliste-kandidater på to lister. Medierne kan bore i dette og aflede opmærksomheden fra de politiske budskaber.

Muligheder: Politisk mulighed for at kunne tone rent flag i forhold til en rød EU-skepsis og EU-modstand. Mulighed for to mandater: Både et til Enhedslisten og et til Folkebevægelsen mod EU.

Trusler: Folkebevægelsen mod EU risikerer ikke at blive valgt, såfremt der kun opnås et enkelt mandat. Medierne kan fejlagtigt fremstille det som om, at Enhedslisten dropper Folkebevægelsen og opgiver EU-modstanden.

Udarbejdet af Rune Lund, Jean Thierry og Andreas Nissen (arbejdsgruppe under HB)

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]