Gå til hovedindhold

Forslag 1: Enhedslisten opstiller på Folkebevægelsens liste til EU-parlamentsvalget i 2019

  • Enhedslisten opstiller ikke på egen liste til EU-parlamentsvalget i 2019. Enhedslisten er et bevægelsesparti og har siden sin dannelse bakket op om den unikke danske tradition for EU-modstanderbevægelser og har altid opfordret til at stemme på disse ved EU-valg.
  •  
  • Derfor anbefaler Enhedslisten en stemme på Folkebevægelsen mod EU og vil opfordre vores medlemmer til at føre kampagne for Folkebevægelsens internationalistiske og progressive EU-modstand og benytte Enhedslistens fremgang til at sikre EU-modstanden et godt valg.
  •  
  • Parallelt med dette vil Enhedslisten komme med egne rød-grønne udspil, der understøtter Folkebevægelsens kampagne og i hele vores arbejde i Folketing, kommuner og regioner sætte fokus på EU’s indblanding og på socialistiske alternativer til EU’s nyliberale politik.

 

Stillet af hovedbestyrelsen

 

Begrundelse:

Enhedslisten skal bakke op om Folkebevægelsen mod EU. Enhedslisten skal derfor ikke stille op til EU-parlamentsvalget i 2019. Enhedslisten skal bygge bevægelser op og ikke rive dem ned. Med Enhedslistens større organisation og mediebevågenhed, vil et mandat i et valgforbund sandsynligvis gå til Enhedslisten og derved koste Folkebevægelsen sit mandat i EU-parlamentet, hvilket vil være en alvorlig trussel mod bevægelsens platform, økonomi og eksistens. Såfremt Folkebevægelsen ikke måtte blive genvalgt til EU-parlamentet vil det således være en klokkeklar svækkelse af EU-modstanden.

Brug for Folkebevægelsen mod EU

Uden Folkebevægelsen vil EU-modstanden miste en vigtig progressiv stemme. Senest spillede Folkebevægelsen en vigtig rolle i det flotte Nej 3. december. Omdeling og uddeling af valgaviser med Nej-sigere fra alle Folketingets partier er eksempel på en vigtig indsats, som vi ikke selv kan som Enhedslisten. Folkebevægelsen mod EU gav ligeledes en ekstra stemme i debatterne op til afstemningen om retsforbeholdet. Folkebevægelsen gennemfører hvert år EU-oplysning med flere hundredtusinder styks materiale. Den indsats går tabt, hvis Folkebevægelsen mister mandatet. Uden Folkebevægelsen mod EU ville færre danskere sandsynligvis have stemt nej til at afskaffe retsforbeholdet. Det er vigtigt at huske på i forhold til fremtidige folkeafstemninger. Havde vi ikke Folkebevægelsen, så skulle vi opfinde den. Der skal ikke spilles hasard med Folkebevægelsens eksistens. Det gør en Enhedsliste-opstilling.

Folkebevægelsen fører en solidarisk og grøn politik

Der findes en myte om, at Folkebevægelsen er så tværpolitisk, at der ikke er plads til solidarisk og rød politik. Dette er forkert. Folkebevægelsen har gennemført store kampagner mod EU’s udnyttelse af ulande, mod Fort Europas flygtningeværn, mod EU’s våbenhandel, mod forringelser i velfærden og imod social dumping fra EU. Der er ingen grund til at tro, at Folkebevægelsen ikke fortsat vil gøre dette og dermed konkurrere om samme vælgere som Enhedslisten.

Tænk langsigtet – får Dansk Folkeparti eneret på EU-modstanden?

Hvis Enhedslisten stiller op og vinder mandatet, så Folkebevægelsen ryger ud, så risikerer vi, at hvis Enhedslisten om få år mister lidt vælgeropbakning - og derfor ikke alene kan få over 7,7 procent af stemmerne ved næste valg igen – så er EU-kritikken overladt til Dansk Folkeparti.

Rygterne om Folkebevægelsens død er stærkt overdrevne

Ved EU-parlamentsvalget i 2014 fik Folkebevægelsen et flot valg med 8,1 procent af stemmerne. Folkebevægelsen gik oven i købet frem med 0,9 procentpoint, da Folkebevægelsen fik 7,2 procent af stemmerne ved valget i 2009. Og i 2004 fik Folkebevægelsen 5,2 procent af stemmerne. Folkebevægelsen er dermed gået frem to valg i træk. Folkebevægelsen valg i 2014 er dermed bevægelsens bedste resultat siden 1994.

Enhedslisten er blevet et stærkt parti. Med Enhedslistens fremgang kan vi gøre en stor indsats med at hjælpe Folkebevægelsen til endnu engang at gå frem ved det kommende valg i 2019. Stiller Enhedslisten derimod op på egen liste, risikerer vi at Enhedslisten vil hente en stor del af sine vælgere fra dem, der plejer at stemme på Folkebevægelsen. Der er stor risiko for, at Folkebevægelsen bliver den lille i et valgforbund, og at Folkebevægelsen dermed kommer til at lide samme skæbne som Junibevægelsen, der lukkede efter at være røget ud af EU-parlamentet ved valget i 2009. Det er altså ikke en hjælp til Folkebevægelsen, hvis Enhedslisten stiller op.

Det gælder om at samle – ikke splitte

Stiller Enhedslisten op vil det medføre konkurrence om de samme vælgere uanset et eventuelt valgforbund eller ej, og det kan splitte Enhedslisten. Det kan også trække Enhedslistefolk væk fra Folkebevægelsens kampagne, og for mange vælgere vil det virke underligt, at der er Enhedslistekandidater på Folkebevægelsens liste, samtidig med at Enhedslisten selv stiller op.

Enhedslisten skal ikke være dem, som huskes for at have kostet Folkebevægelsen livet og dermed den unikke tradition vi har herhjemme med bred folkelig EU-modstand. I stedet skal vi gøre en god indsats for at styrke Folkebevægelsen mest muligt og dermed en bred og solidarisk EU-modstand i dagligdagen. Det sikrer Folkebevægelsen mod EU.

Enhedslisten skal prioritere EU-modstanden

Med finanskrisen og EU’s generelle krise er EU’s klassekarakter og manglende sammenhængskraft blevet forstærket, og det kræver et øget Enhedslistefokus på EU-modstanden. Men det skal ikke ske ved, at Enhedslisten stiller op og derved risikerer at tage livet af Folkebevægelsen, hvilket vil betyde mindre og ikke mere EU-modstand. En fortsat opstilling på Folkebevægelsens liste vil ligeledes sikre en klar EU-modstanderprofil hos Enhedslisten.

Enhedslisten deltager i dag i mange internationale samarbejdsfora såsom European Left, Europæisk Antikapitalistisk Venstre, Nordisk Råds venstrefløjssamarbejde, United European Left i Europarådet, NELF og den EU-kritiske alliance Team. Endvidere er vi associeret medlem af venstrefløjsgruppen GUE/NGL i EU-parlamentet, hvor Folkebevægelsen også sidder. Enhedslisten skal fortsat prioritere disse samarbejder, og vi skal styrke debatten om alternativerne til EU og EU’s nyliberale politik.

Men en plads i EU-parlamentet er ikke en forudsætning for dette. Enhedslisten kan sagtens øge sit fokus på EU uden at stille op selv. Til gengæld kan Folkebevægelsen ikke undvære sin plads i parlamentet. Derfor skal vi – for EU-modstandens skyld – fortsat bakke op om Folkebevægelsen mod EU.

Enhedslisten er i dag på mange måder et samlingspunkt for den socialistiske EU-modstand. Såfremt Enhedslisten vælger at opstille på egen liste til EU-parlamentet, kan denne samlende rolle komme i fare. Det kan eventuelt betyde, at andre partier og organisationer på venstrefløjen i højere grad vil kunne føle sig tiltrukket af tanken om opstilling til folketingsvalg.

 

Enhedslisten opstiller på Folkebevægelsens liste til EU-parlamentsvalget i 2019

SSMT: Styrker-Svagheder-Muligheder-Trusler

Styrker: Enhedslisten bidrager til at styrke og være tættest muligt knyttet til den brede, internationalistiske og progressive EU-skepsis og EU-modstand.

Folkebevægelsen vil have størst chance for fortsat at have en platform og ressourcer til at være med til at vinde folkeafstemninger.

Svagheder: Koblingen mellem arbejdet i EU-parlamentet og Enhedslistens rød-grønne profil vil ikke fremstå så tydelig.

Muligheder: Den bedste mulighed for, at Folkebevægelsen bevarer sit ene mandat i EU-parlamentet.

Trusler: Folkebevægelsen mod EU risikerer ikke at kunne trække et mandat uden et valgforbund. Enhedslisten risikerer at blive overset under valgkampen.

Udarbejdet af Rune Lund, Jean Thierry og Andreas Nissen (arbejdsgruppe under HB)

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]