Gå til hovedindhold

Udtalelse om demokrati

Sommeren 2012 blev præget af en debat om Enhedslisten og de ændringer af samfundet partiet arbejder for i Danmark, hvor der i medierne blev stillet spørgsmålstegn ved Enhedslistens forhold til demokratiske frihedsrettigheder.

Hele Enhedslistens udgangspunkt er uforeneligt med at ville indskrænke demokratiske rettigheder. Enhedslisten arbejder for et brud med kapitalismen og skabelsen af et mere demokratisk, socialistisk samfund.

Hvordan en socialistisk omvæltning i Danmark konkret vil forme sig, er umuligt at forudsige. Men det er helt fundamentalt for Enhedslisten, at kun et overvældende flertal i befolkningen kan gennemføre et brud med kapitalismen, og dette flertal skal manifestere sig ved folkeafstemninger og fuldstændigt frie valg til repræsentative forsamlinger.

Enhedslisten vil til hver en tid bekæmpe alle forsøg på at indskrænke de demokratiske rettigheder for borgere, og Enhedslisten betragter forestillinger om, at de demokratiske rettigheder kan suspenderes for grupper af borgere i kortere eller længere perioder som udtryk for en autoritær og antidemokratisk tankegang, der skal bekæmpes.

Derfor slår Enhedslistens årsmøde fast:
Enhedslisten står vagt om de personlige frihedsrettigheder og demokratiet. Vor kamp er en kamp for udvidelse af demokratiet for alle borgere. Det betyder, at de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder (almindelig og lige valgret, pressefrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, organisationsfrihed, strejkeret, lighed for loven, uafhængige domstole m.m.) er ukrænkelige i alle situationer. Og vil være det både på vej mod et socialistisk samfund, og i et socialistisk samfund.

Overgangen til et socialistisk samfund forudsætter, at et flertal af befolkningen ved frie og demokratiske valg tilkendegiver deres støtte. Ligesom det er indlysende, at et flertal i befolkningen gennem demokratiske valg til hver en tid kan ændre samfundet i andre retninger.

Der må ikke herske tvivl om, at Enhedslistens vision er demokratisk i en grad, som rækker langt udover det nuværende politiske systems rammer.

Enhedslistens vision for fremtiden indebærer en idé om en hidtil uset grad af folkelig deltagelse og demokratisk organisering af samfundet. Socialismen betyder indførelsen af demokrati og selvbestemmelse på alle livets områder. Derfor er socialismen også et opgør med det nuværende kapitalistiske økonomiske og politiske system.

I stedet for dette system vil Enhedslisten kæmpe for et socialistisk demokrati, som bl.a. indebærer medarbejdernes kollektive og demokratiske styring af virksomhederne, et udbredt lokalt demokrati samt en hel række andre deltagende og demokratiske organer. Væsentlige beslutninger bør træffes kollektivt, og ikke med udgangspunkt i markedet og en lille elites interesser. Et demokrati som dette kræver et opgør med den private ejendomsret til alle større virksomheder.


Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2013

 

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]