Gå til hovedindhold

Udtalelse af kritik i forbindelse med Bødskov-sagen

Enhedslistens udkast til beretning i Retsudvalget:

Retsudvalget konstaterer, at intet i de foreliggende mundtlige og skriftlige besvarelser tyder på, at statsministeren eller Statsministeriets embedsmænd har bidraget til at konstruere urigtige forklaringer i sagen om Retsudvalgets udsatte besøg på Christiania i 2012.

Men udvalget finder det beklageligt, at statsministeren ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang under forløbet den 19. november 2013 har sikret sig, at de oplysninger, der blev givet til offentligheden i den daværende justitsministers skriftlige udtalelse, var korrekte. Udvalget kunne have ønsket sig, at Statsministeriets departementschef under telefonsamtalerne med Justitsministeriets departementschef havde skaffet sig et nøje overblik over begivenhedsforløbet i forbindelse med det aflyste besøg på Christiania, således at man i Statsministeriet havde et kvalificeret grundlag for at forholde sig til de to fremsendte udkast til udtalelsen og til Justitsministeriets mundtlige forklaringer om udtalelsens indhold. Det forhold, at det fremgik af både første og andet udkast til justitsministerens udtalelse – og af den endelige udgave – at den begrundelse for aflysningen, som Retsudvalget fik, ikke var den korrekte, burde have fået Statsministeriet til at sikre sig en fyldestgørende og korrekt redegørelse for hændelsesforløbet.

Se seneste nyheder med emneordet

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]