Gå til hovedindhold
TTIP protest in London, foto; Mquandalle Wikimedia Commons

Stop frihandelsaftalen med USA!

TTIP er en trussel mod vores demokrati, sundhed, velfærd og faglige rettigheder

I øjeblikket forhandler EU og USA en frihandelsaftale, kaldet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Forhandlingerne er omgærdet af hemmelighedskræmmeri, men alligevel ved vi nok til at sige, at dem, der vinder på en sådan aftale er de multinationale virksomheder.

Taberne, hvis aftalen indgås, er os almindelige borgere. Vi risikerer mere gift i vores fødevarer, mere skadelig kemi generelt, ringere sociale rettigheder, mere privatisering af sundhed, børne- og ældreområdet og tab af arbejdspladser. Sidst men ikke mindst, så vil TTIP betyde en indskrænkning af vores demokrati og mere magt til multinationale koncerner.  

Det præcise indhold af aftalen bliver forhandlet af en lille gruppe bag lukkede døre. Vi vil have, at der åbnes en offentlig debat, der kan sikre, at TTIP får den nødvendige opmærksomhed. Hidtil har hverken politiske partier, fagforeninger eller lønmodtagere haft mulighed for at diskutere det. Derudover mener vi, at aftalen er farlig. Der er ingen åbenlyse fordele ved den, og den ville skabe en masse problemer. Forhandlingerne må stoppes.

Detlef Wetzel, formand for IG Metall, Tysklands største fagforbund

Erhvervslivets lobbyister på overarbejde

Forhandlingerne om TTIP begyndte i sommeren 2013. Men forud er gået flere år, hvor de store spillere i erhvervslivet fra både EU og USA har lavet et ihærdigt lobbyarbejde hos politikerne for at få deres vilje. Hele 119 gang har EU-kommissionen holdt møde med repræsentanter for erhvervslivet. Til sammenligning har andre typer organisationer, som fagforeninger og forbrugerorgansationer, været til i alt elleve møder.

Der er ingen tvivl om, at de store selskaber har fået massiv indflydelse på, hvad der forhandles om – i både EU og i USA. Og de store selskaber har ingen interesse i ordentlige arbejds- og lønvilkår, folkesundhed, velfærd og rettigheder til borgerne.

EU giver USA en mulighed for at blokere ethvert initiativ, der skal beskytte EU-borgere og miljøet fra faren ved giftige kemikalier. TTIP kan udviske alle fremskridt, der er sket i EU for at sikre brugen af forsigtighedsprincippet, når der tages stilling til kemikalier.

Vito Buonsante, juridisk og politisk rådgiver hos ClientEarth.

En giftig aftale for forbrugerne

Et af målene med TTIP er, at standarder for bl.a. fødevarer og kemikalier skal være mere ensartede i USA og EU. Det er dårligt nyt for os europæiske forbrugere. For EU's forbrugerbeskyttelse er ikke god, men dog langt bedre end den amerikanske.

I EU er der forbud mod at bruge 1.300 forskellige kemiske stoffer i kosmetik, fordi de er potentielt farlige. I USA er der kun elleve stoffer på forbudslisten.
TTIP vil samkøre standarderne for fødevaresikkerhed med USA, der bl.a. tillader store mængder hormonrester i oksekød, og at kyllinger renses i en klorholdig væske.
USA har endda krævet et opgør med det såkaldte forsigtighedsprincip i EU. Det betyder, at man kan forbyde et produkt, hvis der er videnskabelig usikkerhed om, hvor farlig det er. I USA skal myndighederne bevise, at noget er farligt, før et forbud kan komme på tale.

TTIP betyder mere privatisering

Også den offentlige sektor er en del af forhandlingerne under TTIP. Erhvervslivet har et brændende ønske om mere privatisering og mere profit indenfor områder som sundhed, ældrepleje og uddannelse, men kan også på sigt svække vores løn- og arbejdsvilkår.

Det er jo næsten at gøre grin med folk, når man med TTIP vil have os alle sammen til at acceptere privatisering, ringe fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse og arbejdsforhold – og samtidig lover en gevinst, som du knapt kan købe en kop kaffe for.

Christian Juhl, arbejdsmarkeds- og udviklingsordfører for Enhedslisten

Amerikanske virksomheder vil særligt gerne have let adgang til det europæiske marked for uddannelse og sundhed. Det kan f.eks. betyde, at reglerne lempes for privatskoler eller for private universiteter. I sidste ende kan det underminere den offentlige styring af uddannelsessektoren.
Også offentlige indkøb spiller en stor rolle ved forhandlingerne. Her er der frygt for, hvad det vil betyde for mulighederne for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, især hvis det bliver umuligt at lave såkaldte sociale klausuler.

Vi vinder hverken arbejdspladser eller vækst med TTIP

EU Kommissionen har udarbejdet en rapport, der skal belyse gevinsterne ved at tiltræde TTIP. Det er sørgelig læsning. I alt beløber gevinsten sig til 15 kroner om ugen til hver EU-borger, altså hvad der svarer til en billig kop café-kaffe. Og så er omkostningerne endda ikke medregnet - og de kan blive store. Gruppen bag Kommissionens rapport skriver selv, at der kan blive "langvarige og omfattende omkostninger", fordi grupper af lønmodtagere står til at miste deres arbejde. De omkostninger er ikke en del af det samlede regnskab i rapporten, der ender i positiv – altså omtrent to kopper café-kaffe om måneden

 

Læs mere om TTIP

Tryk på billedet for at hente Enhedslistens folder "Stop frihandelsaftalen med USA!"

Skriv under mod TTIP

Sørg for din stemme bliver hørt. Skriv under på Stop TTIP-kampagnens hjemmeside.

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om TTIP hos 

Corporate Europe Observatory
En research- og kampagnegruppe, der arbejder for ar afsløre og udfordre den privilegerede adgang og indflydelse, som store firmaer og deres lobbygrupper har I udviklingen af EU's politik.

Friends of the Earth Europe
FEE er det største græsrodsnetværk for miljøorganisationer- og aktivister i Europa. FEE laver kampagne- og oplysningsarbejde om miljøsager og sociale spørgsmål.

 

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]