Gå til hovedindhold
Stop hetzen mod de arbejdsløse

Stop hetzen mod de arbejdsløse


De allerfleste arbejdsløse har kun ét ønske: At komme tilbage i arbejde. Derfor er det meget ubehageligt at opleve den mistænkeliggørelse af vores arbejdsløse medborgere, som lige nu præger debatten.

De seneste år er tusindvis af danskere blevet arbejdsløse på grund af den økonomiske krise. For flertallets vedkommende er det mennesker, som har passet deres job og betalt deres skat til fællesskabet hele livet. Det skal ikke hetzes og mistænkeliggøres. De skal have en hjælp og støtte til at komme tilbage i arbejde. Og de skal have rimelige økonomiske forhold i den periode, de er arbejdsløse.

Johanne Schmidt-NielsenArbejdsløsheden kan ramme os alle. Derfor har vi alle en interesse i, at der findes et sikkerhedsnet, som griber os, når uheldet er ude. Det er ikke krævementalitet. Det er det solidariske fællesskab, som gør Danmark til et stærkt samfund. 

Johanne Schmidt-Nielsen
Politisk ordfører 

 


Arbejdsløsheden er ikke de arbejdsløses skyld

Det er en ubehagelig tendens til at give de arbejdsløse skylden for deres arbejdsløshed. Og antyde at de "vælger" at være arbejdsløse.
Men problemet er ikke, at de arbejdsløse er dovne. Problemet er, at der ganske enkelt ikke findes job til alle arbejdsløse. Der er omkring 8-10 arbejdsløse pr. ledigt job. 
For overhovedet at modtage kontanthjælp skal man tage de job der findes og selv aktivt søge job. Ellers smækkes kassen i.

 

 

Ydelserne er ikke for høje - tværtimod

Overførselsindkomsterne til arbejdsløse er ikke for høje. De er for lave. En almindelig LO-lønmodtager mister omkring halvdelen af sin indkomst, hvis hun/han mister sit job og kommer på dagpenge. Faldet er endnu større, hvis han/hun ryger på kontanthjælp.

I de seneste årtier er det blevet dyrere og dyrere at blive arbejdsløs. For 20 år siden udgjorde dagpengedækningen over 70 procent, i dag udgør den under 50 procent. En af årsagerne er, at man med satspuljeforliget besluttede ikke at lade overførselsindkomsterne følge den almindelige indkomstudvikling. Det betyder, at det år for år bliver dyrere at blive arbejdsløs. 

Spørgsmål og svar om arbejdsløshed


Får kontanthjælpsmodtagere det samme som folk i arbejde?

Kommer der flere i arbejde, hvis vi sænker kontanthjælpen?

Hvad vil Enhedslisten gøre for de lavtlønnede?

 Få svar på disse spørgsmål og svar på vores temaside Fakta om arbejdsløse

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]