Gå til hovedindhold

Debat

Debat

28 september 2019

Bent Jørgensen, Møn

Det er dagen, hvor de ramte af regeringens ghetto-eksperimenter går på gaden i Aarhus, Odense og København, for denne planlagte ekspropiering af over 3000 boliger vil selvfølgelig medføre helt urimelige, menneskelige omkostninger og de mange nedrivninger af boliger dertil et urimeligt klimaaftryk.

Debat

Nicaragua

Enhedslistens Nicaragua-gruppe

Det er 40-året for den sandinistiske revolution i Nicaragua, der gav håb om demokrati, frihed og fremskridt for fattige i Latinamerika og som samlede støtte fra demokrater, socialdemokrater og socialister overalt.

I snart 15 måneder har en FSLN-ledet regering undertrykt massive folkelige protester. Mere end 300 er dræbt, over 700 fængslet, 2.000 såret og over 70.000 flygtet. Befolkningen terroriseres fortsat.

Debat

EU - Ø og N

Per Bregengaard, Blågård

Jeg er også medlem af Folkebevægelsen, men stemte Ø ved EU-valget. Hvorfor? Jeg koger det ned til to skillelinjer:

Selskabsskatterne falder overalt i verden. Ø går ind for fælles minimum for selskabsskat i EU. N siger nej til at lukke hullet i dette "ræs mod bunden" og forklarer, at lande vil forsøge at krybe udenom. Men så skal det standses!

Debat

Husk at Enhedslisten støtter Folkebevægelsen mod EU

Jean Thierry, Nordvest, kandidat til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Det ser ud som om, at vi i Rød+Grøn og i vores mails til medlemmer glemmer at fortælle, at Enhedslisten ikke kun anbefaler liste Ø, men opfordrer til at man stemmer på Enhedslisten eller Folkebevægelsen mod EU til EU-parlamentsvalget.

I forhold til at føre valgkampagne er opfordringen den samme. Begge dele står i Årsmødets vedtagelse om opstilling. Den burde vel føres ud i livet?

Debat

Beklagelse: Debatoplæg var en fejl

Redaktionen

Debat

Kultur fra alle sider - for gode paradigmer
Jørgen Manniche, Helsingør

Op-ned, ned-op, ud-ind, gejst, fællesskab, viden, mængde, respekt og troen på hinanden og demokratiet – uanede ressourcer, sprudlende nærhed, fællesevnen og øgede økonomier til plejehjem, mernormeringer, lyst, mod i stedet for angst, bl.a. til at hjælpe flygtninge og steder, der er gået (imperialismen har sat) i stå. Troværdige medier.

Debat

Hvem er mest træt?

Jesper Mobeck, Roskilde

Det handler sådan set ikke om, hvem der er mest træt af at høre på modparten om EU, men om reelle argumenter? Argumenter, der holder og peger ud i en fremtid, der gør socialisme mulig!

Debat

Advarsel: Skarpt højresving i Brasilien

Medlemmer af Enhedslistens Latinamerikagruppe og Internationalt Udvalg: Lars Bohn Vesterbro, Maura Bohn Pires Vesterbro, Poul Simonsen Østerbro, Niklas Zenius Jespersen Nordvest, Mikael Hertoft Østerbro, Leif Mikkelsen Amager Øst, Hans Aalborg Brønshøj-Husum, Julie Wetterslev udlandet, Sven Gårn Hansen Brønshøj-Husum, Tue Magnussen Indre By

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]