Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Globaliseringsprogram, EU-valg og ungdomsarbejdet

På hovedbestyrelsens møde den 2.-3. marts fik vi færdigbehandlet forslaget til globaliseringsprogrammet. Og så blev årsmødet udskudt til september.

En gruppe under hovedbestyrelsen havde den sidste måned forsøgt at finde nogle kompromisser til programmet. Et stykke hen ad vejen var det lykkedes, men der var stadig uenigheder, der trods flere forsøg ikke kunne findes enighed om. Om dem stiller hovedbestyrelsens flertal mindretal hver deres forslag.

Nyt fra hovedbestyrelsen: Internationalt og grønt fokus

Denne måneds møde i Hovedbestyrelsen bød på drøftelser af mere international karakter, herunder den kommende valgkamp til EU-parlamentet.

Enhedslisten valgte på årsmødet i 2016 at stille selvstændigt op til EU-parlamentet. Det vil sige, at vi for første gang skal føre valgkamp i eget navn, og hovedbestyrelsen drøftede indhold både politisk og praktisk.

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Ambitiøse arbejdsgrupper på plads

Den nyvalgte hovedbestyrelse holdt sit første ”rigtige” møde som internat den 26.-27. maj i Horsens.

Der var en lang og tæt dagsorden, som i høj grad tog sigte på at bestykke de arbejdsgrupper, der skal udmønte den arbejdsplan, som årsmødet har vedtaget. Derudover var der valg til forretningsudvalg og en række andre poster. Hverken arbejdsgrupperne eller hovedbestyrelsen kommer til at mangle noget at beskæftige sig med frem til årsmødet i 2019.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]