Gå til hovedindhold

Rundt i Ø-landet

8. marts kræver "fri tid"

Vi har i Danmark reformeret os til materielle goder og trygge vilkår – men til gengæld kræver kapitalen råderet over vores tanker, kreativitet og døgn.

Gunna Starck, Rød+Grøn og Kvindeudvalget

Kvindeudvalget, en række Nørrebro-afdelinger, Transform!Danmark og Kurdisk Kvindeforening holder i år et fælles 8. marts-arrangement under parolen FRI TID.

Rosa – død i 100 år men stadig aktuel

Rosa Luxemburg, som blev myrdet for 100 år siden, stod for et markant alternativ både til den socialdemokratiske opgivelse af socialismen og den leninistiske kommunismes opgør med demokratiet. Hun argumenterede og kæmpede hele sit liv for en socialisme, som blev skabt nede fra. For hende var demokrati og folkelig deltagelse en forudsætning for udvikling af socialismen. Det synspunkt er stadig aktuelt.

Per Clausen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Debat

Berigtigelse

I novembernummeret var Niels Graverholt krediteret for indlægget ”Enhedslisten agerer flertydig i EU-politikken”. Dette var en fejl, forfatteren er Per Markmøller. Redaktionen beklager fejlen!

Bibelen er ren mennesketale

Erik Lützen, Odense

Sådan skriver en professor i teologi. Her er et par eksempler:

Første Mosebog: ”I skal omskære eders forhud, det er et pagttegn mellem mig

Bedre arbejdsliv – konference om 30 timers arbejdsuge

Hvordan skal vi få fritids- og familielivet til at hænge sammen, hvis arbejdet tager de fleste af dagens vågne timer? Netop det spørgsmål er helt centralt, når Enhedslisten den 19. januar inviterer til konference om arbejdstid. Som opvarmning har vi taget en snak med murer Louis Jacobsen om, hvordan hans hverdag hænger sammen.

Frederik Kronborg, Rød+Grøn

Kom til seminar om identitetspolitik og kvindekontrol

Kvindepolitisk udvalg afholder sit årlige seminar den 9.-10. februar på 1. sal i Studiestræde. Det bliver i en vis forstand en status på, hvor vi står kvindepolitisk, i Enhedslisten, i Danmark, i verden.

Gunna Starck, Rød+Grøn

Lørdag diskuterer vi identitetspolitik. Var det forkælede vestlige kvinders navlepilleri, mens verden brænder omkring os, eller lærte vi rigtigt meget? Splittede identitetspolitikken kvinderne, eller fik nogle undertrykte mennesker endelig en stemme – og hvad med klasseperspektivet?

Enhedslistens podcast runder 30 episoder

Listen, Danmarks progressive podcast, er modnet fra forsøg til et fast program med flere tusind lyttere.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Det startede som et eksperiment, fordi Enhedslisten havde en praktikant med forstand på podcasts. Det blev starten på ”Listen – Danmarks progressive podcast”, der netop har haft 30 episoders jubilæum.

En ny indgang til partiet

I starten troede Mai Villadsen, der er vært på Listen, at kun unge ville lytte med. Men Listen er slået bredere igennem.

Kort nyt fra Enhedslisten

Til kamp mod fattigdomsydelser og højere pensionsalder

For at gøre sociale og faglige rettigheder til et uomgængeligt tema, ikke mindst i den kommende valgkamp, laver Enhedslisten et politisk fremstød i uge 4. Det består blandt andet af en ny folder kaldet ”Skab tryghed for syge og arbejdsløse” og en opdateret udgave af folderen ”Stop højere pensionsalder”, som afdelingerne kan gå på gaden med.

Med fremstødet vil vi udbrede vores forslag og skabe yderligere gå-på-mod til at bekæmpe den umenneskelige behandling af ældre, syge og arbejdsløse.

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]