Gå til hovedindhold

Indland

Danske Bank: Too big to jail?

Danske Bank var advaret om kriminelle kunder i den estiske filial allerede i 2007. Kort efter modtog banken 60 milliarder kr. fra skatteyderne.

Nicolai Bentsen, politisk rådgiver

”Går den, så går den”. Sådan kan man opsummere Danske Banks lektie fra finanskrisen. For ti år siden var banken i store økonomiske vanskeligheder som følge af en kombination af risikable udlån, den internationale finanskrise og bankens fejlslagne finanseventyr i Irland.

Måneden der gik

Den gode nyhed

Der er nu flertal for samtykkebaseret voldtægtslovgivning og dermed en langt bedre beskyttelse af kvinder. Til at begynde med var Enhedslisten det eneste parti, der bakkede op – nu vil selv regeringen nu være med.

Den dårlige nyhed

Det vil kræve hurtige, omfattende og hidtil usete ændringer i alle aspekter af samfundet, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader i år 2100 - målt i forhold til før industrialiseringen. Sådan lyder den dystre melding i en ny rapport fra FN's Klimapanel, IPCC.

Retning: Der er håb forude

Denne udgave af Rød+Grøn sætter fokus på en lang række mulige katastrofer – men også på, hvorfor der alligevel er grund til håb. En af de helt centrale kampe er at modarbejde klimaforandringer. Hvis ikke vi vinder den, er konsekvenserne enorme. Men hvis vi lykkes, har vi vist, at der rent faktisk findes ting, der er vigtigere end profit.

OK18 bliver en trædesten

Forårets offentlige overenskomstforhandlinger var banebrydende af flere årsager. Det konkluderer Enhedslistens faglige landsudvalg i en udførlig evaluering. Rød+Grøn har bedt Anders Olesen, faglig koordinator, forklare nærmere.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Kort nyt fra Folketinget

Forbyd pesticider nu

Det er kommet frem, at der er en mulig sammenhæng mellem pesticider og kræft hos børn. Miljø- og fødevareministeren vil igangsætte en undersøgelse, mens Enhedslisten hurtigst muligt vil have pesticiderne ulovliggjort.

– Når børn kan få kræft, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, der er blevet sprøjtet, så er det da helt hul i hovedet, at landmænd i morgen kan gå ud og fortsætte som om intet er hændt, påpeger Pernille Skipper.

Retssikkerhed på spil

Loven om retssikkerhed fylder 20 i år, men er den værd at fejre? Rød+Grøn har bedt en jurist og to socialrådgivere om en status.

Lole Møller, Rød+Grøn

Det var nyskabende, da retssikkerhedsloven i 1998 fastsatte regler for sagsbehandlingen i sociale sager. Loven forbyder forskelsbehandling og misbrug af beføjelser. Den stiller krav om uvildighed og uafhængighed. Den fastslår, at sagsbehandling skal være redelig, høflig, hurtig og bygge på dialog med borgeren.

Retning: Nej til massenedrivninger – Forsvar vores almene boliger!

Tilbage i marts i Mjølnerparken præsenterede Lars Løkke regeringens såkaldte "ghetto-plan: ”Èt Danmark uden parallelsamfund- Ingen ghettoer i 2030”. I løbet at foråret indgik den seks såkaldte ”ghetto”-aftaler med skiftende flertal i Folketinget. Så snart kan endnu flere af landets fattigste og mest udsatte mennesker lægge hjemløshed oven i bunken af problemer. For ja, der er sociale problemer i de almene boligområder, hvor folk med færrest penge bor, men de bliver kun større i takt med, at regeringens politik øger uligheden i vores samfund.

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]