Gå til hovedindhold

Indland

Ny infrastrukturaftale: Dansk Folkeparti er ikke til at stole på

Regeringens infrastrukturudspil på over 100 mia. kr. fokuserer næsten udelukkende på motorvejsasfalt. Samtidig løber Dansk Folkeparti fra aftalen om Togfonden og er med til at udsulte den kollektive trafik i yderområderne.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Står det til regeringen og Dansk Folkeparti, skal der i fremtiden satses på bilisme, når Danmarks infrastruktur skal udbygges. Samtidig ønsker blå blok at droppe Togfondens anden fase.

Reglerne for partistøtte skal strammes

I marts kom det frem, at Venstre er blevet idømt bøder for at skjule økonomiske donationer til partiet fra offentligheden. Enhedslisten finder hemmeligholdelsen af de politiske pengestrømme foruroligende og foreslår stramninger af reglerne for privat partistøtte.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Befolkningen har krav på at få fuld indsigt i, hvem der sponsorerer partiernes valgkampe. Det mener Enhedslistens demokratiordfører Pelle Dragsted, der er foruroliget over, at regeringspartiet Venstre har skjult en række donationer til partiets politikere.

Kort nyt fra Folketinget

Hvidvask-aftale tager ikke fat om problemets rod

En ny aftale om styrket indsats mod finansiel kriminalitet rummer gode tiltag. Men aftalen tager ikke fat om problemernes rod, mener erhvervsordfører Pelle Dragsted.

- En række af vores forslag har fundet vej ind i aftalen, selvom vi var udelukket fra forhandlingerne. Det gælder indførsel af karensregler for jobskifte mellem finansmyndighederne og bankerne og skærpelse af straf for at afgive urigtige oplysninger til Finanstilsynet, siger han og fortsætter:

Fødsler i trygge rammer

Alle fødende og deres partner skal have den vejledning og hjælp, de har brug for før, under og efter fødslen. Tryghed skal være en selvfølge og ikke kun noget, man kan købe sig til i form af private tilbud – hvis man har råd.

Emma Fleming, fagsekretær vedr. sundheds-, ældre-, psykiatri- og handicappolitik (og jordemoder)

Velfærdens helte har brug flere kollegaer – ikke reformer

Regeringen og Dansk Folkeparti har lanceret deres sundhedsreform, der flytter ansvaret for de ældre patienter og kronikerne ud af sygehusene og over til kommunerne. Men sundhedsaftalen er voldsomt underfinansieret, og den løser slet ikke problemerne i det danske sundhedsvæsen.

Peder Hvelplund, sundhedsordfører

De ansatte i sundhedsvæsenet har brug for flere kollegaer, efter de i årevis er blevet færre om at varetage opgaverne. Det sidste, sundhedspersonalet har brug for, er at blive kastet ud i et reformkaos og en ny struktur.

Måneden der gik

Den gode nyhed:

Verdens børn strejkede for klimaet. I over 2.000 byer i mindst 100 lande strejkede skoleelever for klimaet den 15. marts.

Den dårlige nyhed:

Regeringens og Dansk Folkepartis sundhedsreform. Den er voldsomt underfinansieret og løser slet ikke problemerne i det danske sundhedsvæsen.

Retning: Sundhedsaftale – endnu et luftigt valgudspil

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en sundhedsreform. Der er tale om et valgoplæg, som vi kan kritisere i valgkampen, og vi kan komme med vores bud.

Udspillet er tvivlsomt finansieret og underfinansieret. Det hedder, at der er afsat ni mia. kr. over seks år, 2020-2025. Fire mia. skal gå til at bygge sundhedshuse, og her regner man med, at kommunerne medfinansierer med 25 procent. Investeringerne tages fra Danske Regioners formue og de afsatte midler til offentlige investeringer. To mia. er tidligere bevilliget i finanslovsaftaler.

Folkelig modstand mod motorvej over Egholm

I efteråret indgik alle andre partier i Aalborg en aftale med erhvervslivets organisationer og fagbevægelsens top om en tredje forbindelse over Limfjorden. Som et supplement til statens finansiering skulle kommunen over 20 år afsætte 600 millioner kroner til motorvejen. Erhvervslivet lovede til gengæld, at de ville bruge jobcenteret ved besættelse af nye stillinger, når det var relevant. 

Per Clausen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Aalborg

Måneden der gik

Den gode nyhed

Enhedslisten fremlagde i februar en omfattende plan, der viser, hvordan vi kan komme i mål med Danmarks klimaforpligtelser - uden at sende regningen til dem, der har mindst. Læs meget mere om klimaplanen på side 10-13.

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]