Gå til hovedindhold

Indland

Kort nyt

Nye havbrug stoppes

Miljøminister Lea Wermelin vil nu stoppe for nye tilladelser til havbrug. Erklæringen kommer efter, at Enhedslistens landbrugs- og fiskeriordfører, Søren Egge Rasmussen, har spurgt ministeren, om hun er villig til at ophæve loven, som giver mulighed for at udvide eller etablere nye havbrug. Søren Egge Rasmussen er glad for ministerens initiativ og mener, at regeringen nu bør tage videre skridt for at rydde op på de skadelige virkninger af Venstre-regeringens landbrugspakke.

Vigtig aftale for børnefamilier – men kontanthjælpsloftet hærger stadig

Rød blok har lavet en aftale, der giver 300 mio. kr. til børnefamilier, som er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Enhedslisten er glad for, at pengene når frem til børnefamilierne før jul, men det løser ikke det grundlæggende problem med fattigdom og alt for lave ydelser.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Bare få hundrede kroner betyder alverden for børnefamilier i fattigdom.

Én undskyldning kommer sjældent alene

I august gav statsminister Mette Frederiksen endelig Godhavnsdrengene og andre tidligere børnehjemsbørn den officielle undskyldning, de havde ventet så længe på. Sagen er dog ikke den eneste, den danske stat har på samvittigheden, og meget tyder på, at der er flere undskyldninger på vej.

Anna K. Jørgensen, Rød+Grøn

Rød+Grøn har set på tre andre grupper, som har været udsat for statsautoriserede svigt og overgreb, og som også bør have en undskyldning.

Regionernes økonomiaftale: Sundhedsområdet underfinansieres

Aftalen om regionernes økonomi i 2020 formår ikke at løfte presset på personalet og stoppe den negative spiral, der præger udviklingen. Det mener Enhedslistens regionsrådsmedlemmer.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Regionernes økonomiaftale løfter sundhedsvæsenet med 1,4 mia. og giver en gave til Aarhus Universitetshospital på 100 mio. kr. til flytteudgifter i 2019.

Aftalen formår dog ikke at fjerne presset på personalet og stoppe den negative spiral, der præger udviklingen. Det mener Tormod Olsen, Enhedslistens repræsentant i Danske Regioner.

Kommunal økonomiaftale vil presse velfærden

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver 1,7 mia. kr. mere til service og 1,3 mia. kr. mere til anlæg næste år, sammenlignet med i 2019. Der er tale om den bedste aftale i 10 år. Det ændrer dog ikke ved, at aftalen ikke dækker kommunernes øgede udgifter til ældre, børn, mennesker med handicap og sundhedsområdet i 2020.

Per Clausen, Enhedslistens repræsentant i KL

Måneden der gik

Den gode nyhed

Tyskland forbyder sprøjtegiften glyphosat, der bl.a. findes i Roundup. Enhedslisten har foreslået et tilsvarende dansk forbud mange gange. Partiet lægger nu pres på miljøminister Lea Wermelin, så vi får et forbud mod Roundup og tilsvarende sprøjtegifte.

Retning: Nyt udgangspunkt for budgetkampe

Den just indgåede aftale om økonomien kommunerne løser ikke alle problemer men giver, trods alt, et bedre udgangspunkt for de lokale budgetkampe.

I gennemsnitskommunen, lad os kalde den ”X-købing”, går man nu bort fra, at indtægterne hver år skal falde med fem mio. kr. pga. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP). Det er nu sendt i graven, og fremover må udgangspunktet være, at demografien dækkes ind, og at kommunerne får flere penge på de områder, hvor udgifterne stiger.

Trump skal konfronteres med internationale svigt

Danmark skal spille en grøn og progressiv rolle i verden. Derfor skal Trumps besøg også bruges til at opfordre USA til at genindtræde i Paris-aftalen om klima og atomnedrustningsaftalen med Iran. Det mener Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Når USA’s præsident lander i Danmark den 2. september, er det Enhedslistens forhåbning, at vores nye statsminister tør tage fat på de svære og vigtige emner.

Monsterregn skal håndteres bedre

Kommuner og spildevandsselskaber skal have bedre muligheder for at håndtere store mængder regn. De nuværende økonomiske regler står i vejen for løsningerne.

Simon Halskov, Rød+ Grøn

Den tidligere regering ændrede reglerne for klimatilpasning i kommuner, så de selv skulle betale 25 procent af udgiften. Det har medført, at kommuner og spildevandsselskaber i langt mindre omfang har lavet gode løsninger på bl.a. skybrud. Konsekvensen er oversvømmelser i huse og kældre og et øget pres på de kommunale spildevandssystemer.

Kort nyt

Kickstart byggeriet af ungdomsboliger

Manglen på studieboliger er eksploderet i de seneste år. Fra 2006 til 2016 er der oprettet godt 70.000 nye studiepladser, mens der kun er opført 13.500 studieboliger. Enhedslisten vil vende udviklingen ved at bygge 10.000 ungdomsboliger på to år.

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]