Gå til hovedindhold

Indland

Trump skal konfronteres med internationale svigt

Danmark skal spille en grøn og progressiv rolle i verden. Derfor skal Trumps besøg også bruges til at opfordre USA til at genindtræde i Paris-aftalen om klima og atomnedrustningsaftalen med Iran. Det mener Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Når USA’s præsident lander i Danmark den 2. september, er det Enhedslistens forhåbning, at vores nye statsminister tør tage fat på de svære og vigtige emner.

Monsterregn skal håndteres bedre

Kommuner og spildevandsselskaber skal have bedre muligheder for at håndtere store mængder regn. De nuværende økonomiske regler står i vejen for løsningerne.

Simon Halskov, Rød+ Grøn

Den tidligere regering ændrede reglerne for klimatilpasning i kommuner, så de selv skulle betale 25 procent af udgiften. Det har medført, at kommuner og spildevandsselskaber i langt mindre omfang har lavet gode løsninger på bl.a. skybrud. Konsekvensen er oversvømmelser i huse og kældre og et øget pres på de kommunale spildevandssystemer.

Kort nyt

Kickstart byggeriet af ungdomsboliger

Manglen på studieboliger er eksploderet i de seneste år. Fra 2006 til 2016 er der oprettet godt 70.000 nye studiepladser, mens der kun er opført 13.500 studieboliger. Enhedslisten vil vende udviklingen ved at bygge 10.000 ungdomsboliger på to år.

Demokratisér den finansielle sektor

Krisen i 2008 overbeviste de fleste om behovet for at ændre den finansielle sektor. Der ikke sket så meget, men hvidvasksagerne og udviklingen hos Nets genopfrisker behovet for ændringer. Enhedslisten har fremlagt et vigtigt udspil – En finanssektor som tjener flertallet - som Per Bregengaard og Søren Kolstrup introducerer i en lille bog: ”Fra en farlig til en samfundsnyttig finanssektor”.

Frank Aaen, tidligere MF og nuværende statsrevisor

Forståelsespapiret: Kursen er god – nu skal den føres ud i livet

Efter valget mundede regeringsforhandlingerne ud i et såkaldt forståelsespapir. Det er en politisk aftale, som indeholder rigtig mange gode initiativer, og Enhedslistens fingeraftryk er tydelige. Rød+Grøn har mødt Pernille Skipper til en snak om, hvordan vi realiserer intentionerne – og kæmper videre for at lappe hullerne i papiret.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Sommeren der gik

Den gode nyhed

Efter 20 dages forhandlinger kunne en ny regering træde til med Enhedslisten som parlamentarisk grundlag. Enhedslisten gik ind i forhandlingerne for at sikre, at vi ikke bare fik en ny regering, men også en ny politisk retning. Det lykkedes, konstaterer vores politiske ordfører.

– Vi får en af verdens mest ambitiøse klimalove og et historisk brud med den borgerlige økonomisk politik. Det har været sindssygt vigtigt for Enhedslisten, at vi både får en ny retning inden for økonomien og for klimapolitikken, forklarer Pernille Skipper.

Retning: Et historisk udgangpunkt

Valgkampen førte ikke kun til et historisk stort flertal mod Lars Løkke som statsminister, men også til et forhandlingsforløb og en såkaldt forståelsestekst, der ikke er set før i danmarkshistorien. Aldrig før har Enhedslisten stillet betingelser for at kunne pege på en socialdemokratisk regering, og aldrig før har der været et lignende forhandlingsforløb. Det betyder også, at vi også nu står med et historisk godt udgangspunkt for rent faktisk at bruge det nye flertal til reel forandring og forbedring.

Sagt i valgkampen

»Vi har sammen leveret 11 millioner kroner til Anholts kystsikring. Jeg har fået tre stemmer på Anholt. Jeg er kommet med ni millioner kroner til en station i Thorsager. Jeg fik ni stemmer i Thorsager. Hvad skal man egentlig gøre for, at folk værdsætter ens arbejde?«

  • Kim Christiansen efter Dansk Folkepartis katastrofevalg (Berlingske Tidende, 9. juni)

 

»Det er helt væk fra vinduet at tro, at de, som i dag starter en uddannelse som murer eller sosu-medhjælper kan arbejde, til de er i midten af 70'erne. Det kommer ikke til at fungere.«

Dem siger vi farvel til

Mens Nikolaj Villumsen erstatter Folketinget med Europa-Parlamentet skal vi sige farvel til fem andre folketingsmedlemmer. Rød+Grøn har mødt dem til en snak om de forgangne og kommende år.

Simon Halskov, Rød+Grøn

 

Finn Sørensen

Hvilket politisk resultat er du mest glad for?

- Uden tvivl finanslovsaftalen for 2015, hvor vi bl.a. fik et løft af sundhedsområdet og det grønne, mere personale i daginstitutioner, klippekort til de ældre og klare forbedringer for kontanthjælpsmodtagere.

Sådan gik valget i procent

Landsresultat: 6,9 (-0,9)
 

Bornholm: 8,1 (-0,3)
 

Fyn: 6,8 (-1,7)

Victoria Velasquez

København: 16,8 (+0,4)

Pernille Skipper
Rosa Lund
Jette Gottlieb
Rune Lund

Københavns Omegn: 7,2 (-1,2)

Søren Søndergaard

Nordjylland: 4,3 (-1,8)

Peder Hvelplund

Nordsjælland: 5,6 (-0,7)

Mai Villadsen

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]