Gå til hovedindhold

Velfærd

de ældres sociale retssikkerhed

Fredag, 7. marts 1997 - 0:00
Synspunkt De ældres sociale retssikkerhed Af Bruno Jerup, MF Enhedslisten - De RødGrønne Mange ældre oplever dagligt, at de ikke får den mest elementære hjælp, og at den hjemmehjælp og pleje de er blevet tildelt bliver beskåret af deres kommune. Vi har nu fået ældreråd og klageråd og krav om skriftlige visitationsskemaer. Alt sammen noget som isoleret set kan være meget godt, men undergraves dagligt af kommunerne, som ikke holder sig tilbage med nedskæringer på dette område. Enhedslisten ønsker, at det bliver gennemskueligt for den enkelte borger efter hvilke kriterier hjemmehjælp tildeles,og at det bliver muligt at anke afgørelser om tildeling af hjemmehjælp.Læs mere

individualprincippet er det mest kollektive

Fredag, 24. januar 1997 - 0:00
Til den Liberale presse, 24/1-97: Individualprincippet er det mest kollektive af Bruno Jerup(EL) Folketinget havde den 23.januar 1997 en lang debat om velfærdssamfundet på grundlag af en forespørgsel rejst af Enhedslisten. En af de ting der blev debatteret var forholdet til det man indenfor socialpolitik kalder for individualprincippet. Et princip der kort fortalt går ud på, at tildeling af ydelser er knyttet til den enkelte. Der er mange spørgsmål, hvor individualprincippet er gældende allerede idag, men der er en række spørgsmål, hvor det ikke er tilfældet f.eks. når vi har samlevende eler gifte folkepensioister eller personer på social bistand, der er gift eller samlevende med en person som ikke er på social bistand.Læs mere

folketinget debatterer velfærdssamfundet

Torsdag, 23. januar 1997 - 0:00
Til pressen,d. 23.1.97. Folketinget debatterer velfærdssamfundet Folketinget har torsdag, d. 23.1.97 debat om velfærdssamfundet i forebindelse med en forespørgsel rejst af Enhedslisten. Meget tyder på at foråret kommer til at stå i sociallovgivningens tegn. Socialministeren har ved flere lejligheder proklameret, at hun vil fremlægge forslag til nye bistandslove og ny pensionslov. Enhedslisten synes, det er vigtigt først at få klarhed over, hvilken målsætning der skal være for velfærdssamfundet. Hvordan sikrer vi alle ret til at spille en aktiv rolle i samfundet? Hvordan sikrer vi all ret til et rimeligt økonomisk forsørgelsesgrundlag? Hvordan stopper vi hetzen mod de ældre, der i øjeblikket næsten daglig må læse i avisen, at samfundet ikke har råd til pensioner, hjemmehjælp, sygehuse og plejehjem til dem? Hvordan fjerner vi den usikkerhed, de evindelige ændringer og nedskæringer på det sociale område medfører for de mennesker, der er afhængige af lovgivningen? Alle mennesker har ret til at udfolde sig i sociale, kulturelle, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige og demokratiske sammenhænge.Læs mere

bistandsloven: hvor blev visionerne af?

Mandag, 26. august 1996 - 0:00
Til Pressen. Kbh., d. 26.8.96 Hvor blev visionerne af? Socialminister Karen Jespersens udspil til ny bistandslov er visionsløst og et ekko af den almindelige forargelse. Lovforslaget minder mest om de utallige lovændringer, der har været siden lovens ikrafttræden 1.4.76. Loven er blevet delt i 2, en Servicedel og en Forsørgelsesdel, kun den sidste del er offentliggjort. Der er lempet lidt hist og pist og strammet kraftigt på nogle områder. Forud for den nuværende los ikrafttræden gik 10 års grundigt forarbejde.Læs mere

usaglig debat om efterløn

Torsdag, 15. august 1996 - 0:00
København, den 15-08-1996 Pressemeddelelse: Usaglig debat om efterløn. - Tal fra finansminister Mogens Lykketoft viser, at de batten om efterløn føres på et usagligt grundlag, siger Enhedslistens Frank Aaen. - Når f.eks. de konservative politiske ordfører, Anne Birgitte Lundholt siger, efter lønsordningen er for dyr, og at vi kommer til at mangle arbejdskraft om 10-15 år, har det intet hold i virkeligheden, siger Frank Aaen og henviser til svar han har modtaget fra finansministeren. Svarene viser, at det offentlige sparer 2 milliarder kr. fordi 125.000 har valgt at gå på efterløn i stedetfor at fortsætte på dagpenge.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]