Gå til hovedindhold

Retspolitik

Har man sagt PET må man også sige FET

Torsdag, 29. oktober 1998 - 0:00
Har man sagt PET må man også sige FET! Artikel til Rød-Grønne Stemmer af Søren Søndergaard, ordfører for undergravende virksomhed Tirsdag den 27. oktober fremlagde regeringen - efter længere tids intern diskussion - det længe ventede »Forslag til lov om undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste«. Umiddelbart er forslaget blevet mødt med kritik fra stort set alle sider og intet tyder på at forslaget vil få en let gang gennem folketinget. Enhedslisten har kritiseret lovforslaget på en række punkter og stillet spørgsmålstegn ved endnu flere. Vores hovedkritik kan opsamles i tre pukter: Alle efterretningstjenesterne Før det første er vi uenig i at den kommende undersøgelse er begrænset til at omfatte PET.Læs mere

2. behandling d. 10/10: L22 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Torsdag, 10. oktober 1996 - 1:00
L22 - Ordførertale under 2. behandlingen Helge Bo Jensen (EL): Enhedslisten er imod det lovforslag, fordi det er af flere forskellige grunde. For det første, fordi det ikke virker. Lad mig starte med et citat fra Lars Adam Rehof fra høringen i mandags: Man skal ikke vedtage en lovgivning, med mindre man ved, at den vil have gavnlig virkning på det problem, som søges løst. Det tvivler jeg på, om man fuldt ud har overvejet her. Jeg gentager, og det tvivler jeg på, at man fuldt ud har overvejet her. Det flytter problemet på landet,så flytter det problemet til rockernes private lejlighed eller andre steder, hvor de færdes. Faktisk har rigtig mange af voldsepisoderne i den verserende rockerkrig - ogdet er tilsyneladende noget overset i debatten - de har ikke været rettet mod de såkaldte rockerborge, men mange har været rettet mod bl.a. fængsler, privatadresser, parkeringspladser, og så drabet i Københavns Lufthavn. Det virker ikke.Læs mere

3. behandling 10. oktober: L22 Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Torsdag, 10. oktober 1996 - 0:00
Ordførertale, Helge Bo Jensen (EL): Ja, jeg vil da lige starte med at beklage, hvis vi har trådt på nogle formelle ligtorne ved at citere udtalelser, som vi i øvrigt fandt var meget kloge og forstandige. Jeg vil så også beklage, at SF åbenbart ikke kan finde på noget mere væsentligt at bidrage til end det her let ophidsede og ringe begrundede udfald. Ingen, hverken borgerlige eller kritiske juridiske eksperter, har rost den lovproces, som Folketinget er midt i eller ved at afslutte her. På høringen, og nu tillader jeg mig at citere igen: Lars Adam Rehof karakteriserede det som en overordentlig uheldig proces. Jeg håber ikke, det er taget ud af sammenhængen.Læs mere

Lad ikke raketten mod Titangade blive en bombe under retssikkerheden

Søndag, 6. oktober 1996 - 0:00
Lov og orden hysteriet når uanede højder efter den tragiske begivenhed i Titangade natten til søndag. Angreb med panserværnsraketter er naturligvis fuldstændigt forkasteligt og uacceptabelt. Men det skal ikke bruges som påskud til at gennemføre en lov, der på den ene side ikke løser problemet, og på den anden side er et alvorligt angreb på vores alle sammens retssikkerhed. Enhedslisten vil af al magt modarbejde den slags lovjapperi, der blot skal tjene til at demonstrere regeringens såkaldte handlekraft. Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme giver politiet mulighed for at hindre rockeres adgang til deres klubhuse, butikker og samlingssteder i øvrigt. Men det vil blot skabe mange flere angrebsmå l og dermed sprede problemerne. Samtidig er det efter Enhedslistens opfattelse yderst problematisk at indføre voldsomme sanktioner mod personer, der ikke i den forbindelse er anklaget endsige dømt for noget kriminelt, men tværtimod er et formodet mål for andres angreb. Det er at vende tingene på hovedet og et eklatant brud på grundlæggende retsprincipper. Vi er chokerede over udtalelser fra de radikales retspolitiske ordfører Bjørn Elmqvist (som refereret i Ritzau idag) om at vedtagelsen af loven nu skal forceres yderligere. Panikken kender åbenbart ingen grænser. En hasteindkaldt høring med retseksperter imorgen er ifølge Bjørn Elmqvist blevet uvæsentlig. Nu skal ører og øjne åbenbart lukkes helt i - er det selve muligheden for eftertanke, der skal forhindres? Opmærksomheden burde rettes imod forslag, der kan være med til at løse problemerne, uden at retssikkerheden sættes over styr. Enhedslisten peger på: - væsentligt strengere straffe for våbenbesiddelse - det virker afskrækkende og politiet tilskyndes til større indsats for at efterforske sådanne sager, - bedre sikring af hærens våbendepoter, der ofte efter indbrud forsyner rockergrupper, - hjemmeværnets våben bør inddrages og anbringes i sikker forvaring - indgreb mod bygningen af borge og fæstningsværker, ved hjælp af lokalplansbestemmelser. Endelig er det vores opfattelse, at skal der gøres noget virkeligt virkningsfuldt ved rockeruvæsenets kriminelle sider, så er det afgørende at myndighederne går efter pengene og ikke retssikkerheden. Denne indsats bør koncentreres om at bekæmpe ulovlige økonomiske transaktioner og hvidvaskning af sorte penge. Vi vender os skarpt imod de borgerliges forskellige ideer om bl.a. anonyme vidner, civile agenter og kollektiv straf. Disse forslag foregiver at give politiet bedre redskaber til at trænge ind i og afsløre de kriminelle miljø er. Desværre er det mere sandsynligt, at det er det modsatte, der sker: Kravene til bevisførelsen svækkes, retssikkerheden forringes og der er fare for, at de kriminelle miljøer vinder indpas i politiet.Læs mere

Hjælpeløst rockerforslag - som truer retssikkerheden

Torsdag, 3. oktober 1996 - 0:00
Brug de midler, der er og skærp eventuelt våbenloven, men undergrav ikke retssikkerheden. Gå i stedet efter pengene, siger Jette Gottlieb - Det var desværre rockerne, der satte dagsordenen for Folketingets åbningsdebat. I den diskussion har ser vi det som vores aller væsentligste opgave ikke at lade os rive med af panik-lovgivning og popularitetssøgende forslag, som for det første er virkningsløse, og som for det andet udgør alvorlige trusler mod retssikkerheden her i landet, siger Jette Gottlieb, medlem af Retsudvalget for Enhedslisten. - Regeringens forslag om at forbyde bestemte personer at opholde sig i visse bygninger giver sig ud for at være en håndsrækning, som skal skabe tryghed for naboerne til rocker-borgene. Men tømningen af husene vil ikke hjælp, blot flytte udtrygheden fra f.eks. Polensgade. I stedet vil naboer til rockerne andre steder blive utrygge. Og så er vi jo lige vidt! - I stedet for denne panikløsning skal mynighederne udnytte den eksisterende lovgivning, og vi er fuld af fortrøstning til at det politiarbejdet, som allerede inden for de givne rammer finder sted, kan sikre trygheden i f.eks. Polensgade. - Et andet redskab til at fremme en afspændig i rocker-krigen ligger i en bygningsmæssig afmontering af rockerborgene. For eksempel ved at sikre overholdelse af bygningsreglementet og brandbestemmelserne, så det forhindres, at bygningernes udseende påkalder sig brug af bomber og raketter. - Det er derudover vores opfattelse, at hvis skal der gribes ind lovgivningsmæssigt, så skal det være gennem en skærpelse af våbenlovgivningen - om muligt gennem en udvidelse af straframmen. - Endelig er det vores opfattelse, at skal der gøres noget virkelig virkningsfuldt ved rockervæsnets kriminelle sider, så er det afgørende, at der gås efter pengene og ikke retssikkerheden. Der skal gøres en større indsats for at bekæmpe ulovlige økonomiske transaktioner og hvidvaskning af sorte penge.Læs mere

Spar på krudtet - gå efter pengene!

Tirsdag, 1. oktober 1996 - 0:00
- Vold og kriminalitet er altid en alvorlig sag, som vi er helt enige med regeringen om, at der skal gøres noget ved. Derfor var det godt at høre, at statsministeren mener, at der skal gøres en indsats for at forebygge ved at gå til roden af problemerne, og at der skal hjælpe til ofrene, siger Jette Gottlieb, medlem af Retsudvalget for Enhedslisten. - Og roden skal søges i den sociale og økonomiske krise, som plager landet og skaber grobunden for den utryghed og rodløshed, som for eksempel giver sig udslag i grov vold og overfald. - Men vi skal ikke bringe midler i brug, som undergraver de gode intentioner. Og det frygter vi, at en række af de forslag, som regeringen nu vil lægge frem, kommer til. Hvis man vil gribe ind over for det rockeruvæsen, som i længere tid har plaget landet, er vejen ikke særlovgivningen. Et forbud mod rockerborge lyder besnærende. Men det er pop og tjener kun til at skabe en falsk tryghed hos de naboer, som har god grund til at være nervøse. For lukkes bestemte huse af, vil volden blot blive flyttet til andre steder - for eksempel privates bopæl. Det har der allerede været eksempler på. - Vi mener, at myndighederne i stedet for at kaste sig ud i en gensidig oprustning med de kriminelle skal ramme dem der, hvor de er allermest ømme - nemlig på pengepungen. Det gælder for både rockere og narkohandlere. Følge pengestrømmene - brug skattevæsnet til at kortlægge deres transaktioner. Det var ikke for ingen ting, at det netop var skattevæsnet, der fik ram på gangsteren Al Capone og ikke det oprustede amerikanske politi.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]