Gå til hovedindhold

Retspolitik

justitsministeren må forklare hul i kriminalregisteret

Tirsdag, 10. februar 1998 - 0:00
Til pressen, den 10. februar 1998 Justitsministeren må forklare hul i Kriminalregisteret Søren Søndergaard (MF) stiller på baggrund af de oplysninger, som dagbladet Politikens kronik mandag af Preben Wilhjelm bringer frem om sikkerhedsforholdene i Det Centrale Kriminalregister, følgende spørgsmål til justitsminister Frank Jensen: 1. Hvad kan ministeren oplyse om de retningslinjer, der gælder for adgang til de mikroficher, som registreringer i Det Centrale Kriminalregister efter ti år skal overføres til? 2. Hvad kan ministeren oplyse om, hvor disse mikroficher opbevares, hvem derfører tilsyn med dem, hvor længe de registrede oplysninger opbevares, og hvor ofte der siden deres oprettelse har været foretaget søgninger i dem, samt om sådanne søgninger registreres gennem personidentificerbare logninger? 3.Læs mere

brug for dommerundersøgelse af politiets rolle i ribuskonflikten

Tirsdag, 23. december 1997 - 0:00
Til Pressen, d. 23.12.97 Der er brug for en dommerundersøgelse af politiets rolle i Ribuskonflikten. 3 af de dømte i Ribus-retsagen anker nu deres domme fra byretten i Esbjerg til Vestre Landsret. “ Jeg er glad for at de dømte har besluttet at anke dommene. Jeg har fulgt Ribussagen siden dens start i 1995 og for mig er der ingen tvivl om at dommene fra Esbjerg ikke bør være det sidste ord i den sag. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at politiet brugte Thomas Kjær til at fremkalde en situation, hvor de kunne anholde de 3 aktive støttekomitémedlemmer” siger Jette Gottlieb, der sel har vidnet under sagen i byretten.Læs mere

var anholdelserne en generalprøve på det nye europa?

Tirsdag, 11. november 1997 - 0:00
Til pressen, den 11. november 1997 Var anholdelserne en generalprøve på det nye Europa? - Enhedslisten vil have svar på grundlæggende spørgsmål om politiaktionen i Amsterdam under EU-topmødet, som bl.a. førte til uberettigede anholdelser af 27 danskere Onsdag kl. 14 er Udenrigsminister Niels Helveg Petersen kaldt i samråd i Folketingets Retsudvalg for at svare på spørgsmål angående anholdelserne af 27 danskere i Amsterdam under EU-topmødet i juni. Danskerne blev anholdt sammen med 300 andre deltagere i politiske aktiviteter i forbindelse med EU-topmødet. Enhedslisten stillede umidelbart efter topmødet en række spørgsmål til både Udenrigsminister Niels Helveg Petersen og Justitsminister Frank Jensen, men partiets retspolitiske ordfører Søren Søndergaard, mener langt fra sagen er fuldt belyst.Læs mere

ø følger op på politiets forbud mod anti-clinton demonstration

Tirsdag, 8. juli 1997 - 0:00
Til Pressen, 8.7.97 Enhedslisten følger op på politiets forbud mod anti-Clinton demonstration Københavns politi har afvist at give tilladelse til en anti-Clinton demonstration d. 12.7. Demonstrationen skal starte ved Kultorvet og gå til den amerikanske ambassade. Politiet har afvist demonstrationen ved den amerikanske ambassade “udfra sikkerhedsmæssige hensyn”. “Det må være muligt at vise sin modstand mod Nato-udvidelsen og USA’s overtrædelser af menneskerettighederne både hjemme og i udlandet. Forbuddet er et groft overgreb på de grundlæggende demokratiske rettigheder, som den danskeregering og mr.Læs mere

om brevbombesagen

Mandag, 20. januar 1997 - 0:00
Til pressen, den 20. januar 1997 Efter weekendens arrestationer af danske nynazister, som sættes i forbindelse med brevbombe-sagen og nazi-gruppen Combat 18, har Søren Søndergaard, retspolitisk ordfører for Enhedslisten, stillet følgende to spørgsmål til justitsminister Frank Jensen: Vil ministeren tage initiativ til, at sagen om bombemordet på Henrich Christensen, aktiv anti-racist og medlem af organisationen Internationale Socialister, bliver genåbnet? Ministeren bedes oplyse, hvor og hvornår de syv anholdte i brevbombesagen tidligere har været afhørt eller anholdt i forbindelse med strfbare forhold.Læs mere

enhedslisten fremsætter forslag om forenkling af gældsinddrivelse

Mandag, 18. november 1996 - 0:00
Til Pressen, den 18. november 1996 Enhedslisten fremsætter beslutningsforslag om forenkling af gældsinddrivelse Tirsdag den 19. november 1996, kl. 14 fremlægger Enhedslisten sit beslutningsforslag på et pressemøde, som finder sted i Proviantgården - P3-32. - Formålet med dette beslutningsforslag er, at det skal blive nemmere for selvstændige erhvervsdrivende at inddrive deres tilgodehavender, siger Søren Søndergaard. - Vi foreslår, at det skal være muligt at foretage lønindeholdelse for private krav samt at al tvangsinddrivelse samles hos fogedretterne. Effektiv tvangsinddrivelse af tilgdehavender er et væsentligt samfundsanliggende og bør ske via domstolene.Læs mere

enhedslisten, efterretningstjenesterne og socialismen

Torsdag, 14. november 1996 - 0:00
Udtalelse fra bestyrelsesmøde i Enhedslisten lørdag den 14. november 1998: Enhedslisten, efterretningstjenesten og socialismen Enhedslistens bestyrelse hilser med tilfredshed, at folketinget er begyndt at diskutere en uvildig undersøgelse af efterretningstjenesterne. De mange afsløringer af især PETs overvågning af lovlig politisk aktivitet har allerede i lang tid gjort dette nødvendigt. Enhedslisten vil ihærdigt arbejde for at få vedtaget en sådan undersøgelse. Men bestyrelsen understreger samtidig, at Enedslisten ikke vil stemme for en hvilken som helst undersøgelse.Læs mere

justitsministeren stilles til ansvar i rushdie-sagen

Torsdag, 31. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, den 31. oktober 1996 Justitsministeren stilles til ansvar i Rushdie-sagen Enhedslistens retspolitiske ordfører, Søren Søndergaard, er dybt rystet over Justitsministerens beslutning om at forbyde forfatteren Salman Rushdie at komme til Danmark for at modtage en international litteratur-pris. - Med denne beslutning har regeringen nået et nyt retspolitisk lavpunkt, hvor påstået kriminalitetsbekæmpelse bliver brugt til at genere ofrene i stedet for at sætte resourcer ind på at forsvare dem. - Enhedslisten kræver Justitsministeren i samråd i folketingets retsudvalg først i næst uge og vi kræver også at alle papirer i sagen bliver offentliggjort.Læs mere

forslag om våbenindgreb

Fredag, 18. oktober 1996 - 0:00
Til pressen 18. oktober 1996: Forslag om våbenindgreb Det er udmærket at inddrage så mange våben som muligt gennem et frit våbenlejde. Det er et lille skridt i den rigtige retning her og nu. Men hvis det ikke følges op med andre tiltag, har det højst en midlertidig effekt, siger Jette Gottlieb, retspolitisk ordfører for Enhedslisten. Derfor vil Enhedslisten fremlægge en række forslag til indgreb, som ikke alene vil kunne nedruste rockerkonflikten og risikoen for naboer til rockere, men generelt kan medføre en sænkning af den groveste kriminalitet i Danmark. Som elementer heri overvejes esempelvis følgende indgreb: · gennemførelse af en central edb-registrering af alle våben, der kræver tilladelse, · central edb-registrering af våbentyverier, · en mere effektiv sikring af og kontrol med våbenopbevaring hos såvel militæret, hjemmeværnet som i skytteklubber, · indskrænkning i tilladte våbentyper, · en ændring af våbenlovgivningen i form af en skærpelse af straffen for ulovlig våbenbesiddelse, Først i det øjeblik der er politisk vilje til et mere samlet indgreb mod våben, vil det ifølge Jette Gottlieb være muligt at begrænse det danske samfunds udvikling i amerikansk retning, hvor våben af mange opfattes som et lige så naturligt indbo som tyverialarmen.Læs mere

2. behandling d. 10/10: L22 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Torsdag, 10. oktober 1996 - 1:00
L22 - Ordførertale under 2. behandlingen Helge Bo Jensen (EL): Enhedslisten er imod det lovforslag, fordi det er af flere forskellige grunde. For det første, fordi det ikke virker. Lad mig starte med et citat fra Lars Adam Rehof fra høringen i mandags: Man skal ikke vedtage en lovgivning, med mindre man ved, at den vil have gavnlig virkning på det problem, som søges løst. Det tvivler jeg på, om man fuldt ud har overvejet her. Jeg gentager, og det tvivler jeg på, at man fuldt ud har overvejet her. Det flytter problemet på landet,så flytter det problemet til rockernes private lejlighed eller andre steder, hvor de færdes. Faktisk har rigtig mange af voldsepisoderne i den verserende rockerkrig - ogdet er tilsyneladende noget overset i debatten - de har ikke været rettet mod de såkaldte rockerborge, men mange har været rettet mod bl.a. fængsler, privatadresser, parkeringspladser, og så drabet i Københavns Lufthavn. Det virker ikke.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]