Gå til hovedindhold

Retspolitik

Det mener vi om Christiania

Onsdag, 10. april 2002 - 0:00
Enhedslisten vil ikke lukke fristaden Christiania. Det er et værdifuldt socialt og demokratisk eksperiment. Og hashhandlen skal lovliggøres. Uddrag af Line Barfods tale i folketinget 9. april 2002: Folketinget har valgt at erklære Christiania for et eksperiment, og i sin 30-årige historie har Christiania vist mange resultater og har mange erfaringer, både gode og dårlige, som det er værd at formidle videre. På Christiania er det i høj grad andre værdier end penge, der sættes i højsædet. Det giver rum til, at folk kan bidrage med noget andet, med noget forskelligt, og alligevel være nogetværd.Læs mere

statsministeren følger usa (vedr. pkk)

Tirsdag, 9. april 2002 - 0:00
Til forsiden 9. april 2002 Statsministeren følger USA – Vil stemple PKK som terrororganisation Statsministeren skaber forvirring om terrorloven, p.g.a. sin følgagtighed overfor USA. Statsministeren har ikke forklaret, hvorfor PKK er en terrororganisation, og statsministeren er ikke i overensstemmelse med justitsministeren, som hidtil ikke har ville vurdere om PKK vil være en terrororganisation efter regeringens terrorlovforslag (L 35). »Efter statsministerens svar i folketingets spørgetime hersker total forvirring. Vi har de sidste måneder stillet en lang række spørgsmål til »terrorlov«-forslaget, for at finde ud af hvilke organisationer, der vil blive kriminaliseret.Læs mere

enhedslisten vil lovliggøre hash

Fredag, 5. april 2002 - 0:00
Til forsiden 5. april 2002 Enhedslisten vil lovliggøre hash Enhedslistens retspolitiske ordfører, Line Barfod støtter kravet om at legalisere hash både som rusmiddel og som medicin. »Fri hash har været i Enhedslistens program lige fra starten, og nu vil vi fremsætte et beslutningsforslag i folketinget for at få indført hollandske tilstande. Forbudet er ude af trit med den almindelige retsopfattelse, og kriminaliseringen er bl.a. ødelæggende for Christiania og er i det hele taget kun til fordel forde velorganiserede kriminelle«, siger Line Barfod.Læs mere

klar til at starte sag mod aalborg kommune i rykkergebyrsag

Tirsdag, 5. marts 2002 - 0:00
Til forsiden 5. marts 2002 Enhedslisten Aalborg er klar til at starte sag mod Aalborg Kommune i rykkergebyrsag. Aalborg Kommune har i alt for mange år opkrævet alt for høje rykkergebyrer. En afgørelse fra Energiklagenævnet fra juni 2001 afgjorde at gebyrerne ikke må overstige de omkostninger som leverandøren har i gennemsnit ved udsendelse af rykkerskrivelser. Herefter blev gebyrerne sat ned. Men Kommunerne herunder Aalborg Kommune har ikke tilbagebetalt de rykkergebyrer der blev opkrævet frem til someren 2001.Læs mere

syge mennesker skal behandles

Onsdag, 27. februar 2002 - 0:00
Til forsiden 28. februar 2002 Syge mennesker skal behandles - også selvom de har begået noget kriminelt Det burde ikke forekomme at folk, der har fået en behandlingsdom, skal stå på venteliste. Imens sidder de i fængsel. Det er urimeligt overfor fængselsbetjente og medfanger og fængselsopholdet kan også forværre deres sygdom. Derfor må sundhedsministeren tage initiativer overfor amterne og HS, for at sikre at der etableres det fornødne antal pladser i de psykiatriske sygehusafdelinger, siger Line Brfod, sundheds- og retspolitisk ordfører for Enhedslisten.Læs mere

spørgsmål om højere straframmer

Tirsdag, 26. februar 2002 - 0:00
Til forsiden 26. februar 2002 Spørgsmål om højere straframmer I anledning af justitsministerens forslag om højere straframmer har Line Barfod, Enhedslistens retsordfører, i dag stillet følgende spørgsmål til justitsministeren og beskæftigelsesministeren: Til justitsministeren: Er der ændret på Justitsministeriets skøn (jfr. Dansk Fængselsforbunds skrivelse til retsudvalget af 15. januar, 2002 - alm. del bilag 150) om at forslaget om hårdere straffe vil koste mellem 375 og 625mill.Læs mere

fungerer lægdommerne ikke?

Tirsdag, 26. februar 2002 - 0:00
Til forsiden 26. februar 2002 Fungerer lægdommerne ikke? Den borgerlige regering er uenig i strafudmålingerne i de danske retssale. Så nu skal strafferammerne hæves. De juridiske dommerne og lægdommerne er åbenbart for blødsødne efter regeringens mening. Lægdommerne skulle ellers garantere, at almindelige menneskers retsopfattelse kom med i betragtning når dommene udmåles. Er regeringen utilfreds med lægdommerinstitutionen, spørger Line Barfod, retspolitisk ordfører for Enhedsliten og advokat.Læs mere

Notat om terrorpakken (pdf)

Mandag, 25. februar 2002 - 0:00
Resume: Regeringens terrorpakke: - Et angreb på demokratiet Terrorangrebet d. 11. september var forfærdeligt, men de lovændringer, regeringen foreslår vil indskrænke demokratiet. Det er meget uklart, hvad "terror" er, og vi frygter, at almindelige velmenende mennesker vil være bange for at blive mistænkt for terrorhandlinger, når de deltager i politiske aktiviteter, f.eks. solidaritetsarbejde med u-lande. For at opdage terrorisme vil regeringen give politiet flere muligheder for at overvåge e-mails, installere "snifferprogram" i folks PC'er, og hemmeligt ransage folks hjem og afkræve oplysninger fra journalister, advokater og revisorer. Endeligt vil asylsager bliver tilsløret af hemmeligheder, og langt flere asylsøgere vil blive afvist og udvist. Enhedslisten mener, der skal politiske midler til at hindre og begrænse terrorisme, nemlig målrettede FN-aktioner, en endelig og retfærdig løsning på krisen i Mellemøsten, respekt for et lands bestemmelse over egne råvarer og bekæmpelse af fattigdom. I det følgende er terrorpakken gennemgået kritisk punkt for punkt. Vi håber, at notatet kan medvirke til, at konsekvenserne af forslagene bliver kendt af offentligheden. Enhedslistens Folketingssekretariat 25. januar 2002Læs mere

Terrorpakken - en trussel mod demokratiet

Onsdag, 23. januar 2002 - 0:00
Af Line Barfod, folketingsmedlem for Enhedslisten Det er naturligt, at regering og folketing i lyset af de forfærdelige terrorhandlinger den 11. september 2001 gennemgår lovgivningen for at se, om det er nødvendigt med ændringer. Men den terrorpakke, der er fremlagt, går langt videre og omfatter en række indgreb, der intet har med terrorbekæmpelse at gøre. Det største problem ved terrorpakken er, at det er meget uklart, hvad der er omfattet af den nye terrordefinition, og hvad der ikke er. Jeg frygter, at det vil få nogle mennesker til at afholde sig fra at deltage i eller støtte plitiske eller humanitære aktiviteter af frygt for at blive mistænkt for terrorsympati.Læs mere

enhedslisten rejser forespørgsel om echelon

Torsdag, 6. december 2001 - 0:00
Til forsiden 6. december 2001 Enhedslisten rejser forespørgsel om Echelon Ekstra Bladet fremlægger i dag oplysninger om, at den tidligere regering har haft kendskab til det amerikanske overvågningssystem Echelon. Det fremgår af en rapport fra Erhvervsfremmestyrelsen. Mindst tre ministre har haft kendskab til rapporten. - Enhedslisten har i flere år stillet en række spørgsmål til ministrene om deres kendskab til Echelon, men har hver gang modtaget søforklaringer. Det kan dog naturligvis ikke udelukkes, at partierne i det åkaldte kontroludvalg har været informeret, og derfor kan nogle af de nye ministre have haft samme kendskab som de tidligere, siger Keld Albrechtsen, EU-ordfører for Enhedslisten,.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]