Gå til hovedindhold

Retspolitik

En tragisk sag der bør løses hurtigst muligt

Torsdag, 19. september 2002 - 0:00
Kirsten Chesnut har i flere måneder opholdt sig på Christiansborg Slotsplads for at få hjælp i sin tragiske sag, hvor hun har mistet muligheden for at være sammen med sin søn i USA. Vi har i det danske folketing ingen muligheder for at ændre afgørelser truffet af de amerikanske myndigheder og domstole, udtaler de retspolitiske ordførere for SF og Enhedslisten Anne Baastrup og Line Barfod. Men vi kan se på om der er noget, der skal ændres i den måde vi i Danmark håndte-rer internationale børnesager. Og vi kan presse på for at Kirsten Chesnut får hjælp til at finde en løsning så hun kan se sn søn igen.Læs mere

Terrorlovgivning et år efter

Onsdag, 11. september 2002 - 0:00
Af Line Barfod, advokat og folketingsmedlem Forord: Der er fuld tryk på unionsopbygningen. I mange år gik det trægt, men så besluttede man at gennemføre det Indre Marked i midten af 80’erne selvom lovgivningen slet ikke var på plads. Siden da har markedskræfterne og det brændende ønske om unionsopbygning betydet at det har gået stærkt med at udviske grænserne mellem landene. I mange år har der været ønske om at gøre det samme på det strafferetlige område. Der er siden EF blev oprettet i 60’erne løbende blevet indført forskellige straffebestemmelser i forbindelse med overtrædelse af EF/EU-regler, men det gik efter elitens mening alt for langsomt, når nu målet er en supermagt. Derfor kom i slutningen af 90’erne forslaget om en europæisk arrestordre. Ligesom man begyndte at diskutere fælles krav til hvad der skal være kriminelt og hvor hårdt det skal straffes. Men der var ikke politisk opbakning til så vidtgående et skridt som den europæiske arrestordre - før det forfærdelige terrorangreb den 11. september. Derefter gik det pludselig stærkt og nu er der fuld fart på harmoniseringen af strafferetten og indførelse af unionsborgerskab. Jeg vil i denne artikel især beskæftige mig med EUs to rammeafgørelser om terror og den europæiske arrestordre. En rammeafgørelse vedtages af alle landene i enighed, så det enkelte land har mulighed for at sige nej eller tage forbehold og den danske regering skal have folketingets godkendelse for at Danmark kan være med til at vedtage en rammeafgørelse. Retssikkerhed – før og nu Hellere lade 10 skyldige gå fri end dømme én uskyldig. Det har hidtil været det principielle udgangspunktet for et retssamfund. I den europæiske menneskerettighedskonvention taler man om retten til en retfærdig rettergang. Både i den danske grundlov og de fleste andre forfatninger har man bestemmelser om magtens tredeling;der skal være adskillelse mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Ideen om magtens tredeling og de grundlæggende menneskerettigheder er opstået i kampen mod enevælden for at sikre borgerne mod vilkårlighed fra statsmagtens side. Der har altid været kamp om fortolkningen af kravet om en retfærdig retssag og magtens tredeling, men udgangspunktet om at hindre at uskyldige blev dømt har hidtil ikke været anfægtet. I takt med at staten har vokset sig stadig større og opgøret mod enevælden er gået i glemmebogen er der imidlertid sket en glidning så begrebet retssikkerhed i dag nærmest fuldstændig har skiftet betydning. Hvor retssikkerhed tidligere handlede om at sikre den enkelte borger mod statsmagten, så bliver det i dag af især socialdemokratiske og borgerlige politikere brugt om borgerens sikkerhed for ikke at blive udsat for kriminalitet. Og under nogle debatter og i argumentationen for nogle forslag har man indtrykket af at det grundlæggende princip er ændret til Hellere lade 10 uskyldige blive dømt end lade èn skyldig gå fri. Det mest skræmmende eksempel er de terrorlister, der er indført efter 11. september, hvor man bliver udråbt som terrorist i hele verden og får indefrosset alle sine økonomiske midler uden at man har haft en chance for at forsvare sig, uden retssag og i nogle tilfælde fuldstændig uden mulighed for efterfølgende at få det prøvet ved en domstol. Den fundamentale ændring på det retspolitiske område har været længe undervejs og der er brugt en række gode sager som argument for indskrænkningerne af den enkelte borgeres retssikkerhed mod staten. I mange år var det narko; selv folk på den yderste venstrefløj har fortalt om hvordan de følte sig presset til ikke at stemme imod stramninger der skulle ramme narkobagmænd, fordi de jo også ønskede at bekæmpe den modbydelige narkokriminalitet. Men det har desværre gang på gang vist sig at stramningerne måske nok fører til at flere kommer i fængsel, men ikke har den store indflydelse på kriminaliteten. I de senere år har det især været rockerkriminalitet og børneporno der har været brugt til at indskrænke den enkelte borgers retssikkerhed. Men der har trods alt været en række tiltag, som der ikke kunne opnås politisk vilje til. Så kom det forfærdelige terrorangreb den 11. september og pludselig kunne alt gennemføres endog mere end selv politiet og anklagemyndigheden ønskede. Politiet vil altid ønske udvidede beføjelser for at kunne fange forbryderne. Det er deres arbejde og ethvert menneske vil helst gøre sit arbejde bedst muligt. I politiets tilfælde består arbejdet jo oveni købet i at fange mordere, voldtægtsforbrydere og andre slemme karle. Efter 11. september var der sågar folk fra FBI, der ønskede at få lov at bruge fysisk tortur mod terrormistænkte og i Israel har tortur været brugt i flere år. Men i et retssamfund skal lovgiver være garanten for at politiet har stramme rammer for hvilke midler, de kan bruge under efterforskningen af en forbrydelse og for at få mistænkte til at tilstå.Læs mere

Aflytningen går for vidt

Fredag, 30. august 2002 - 0:00
Keld Albrechtsen frygter at aflytning af journalister kan bringe journalisternes kilder i fare og han har i dag stillet følgende begrundede spørgsmål til statsministeren: "Statsministeren bedes kommentere sagen om aflytningen af Jyllands-Postens journalist Stig Matthiesen, herunder om statsministeren synes politiet i højere grad skal aflytte journalister eller om politiets praksis går for vidt." Begrundelse: Statsministeren har ifølge Jyllands-Posten afvist at kommentere sagen så længe den verserer, men spørgeren finder, at statsministeren som pressens minister og den øverste beskyter af pressefriheden bør have en mening om grænserne for aflytning og om politiets praksis - også fordi politi og anklagemyndighed sorterer under regeringen og dermed i sidste instans under statsministeren.Læs mere

Man skal ikke hæfte for sin samlevers gæld

Fredag, 16. august 2002 - 0:00
Efter Nyhedsmagasinet torsdag aften udtaler Line Barfod: - Johnny Larsens sag som blev beskrevet i Nyhedsmagasinet torsdag aften den 15.08. er desværre ikke enestående. Jeg har set mange tilsvarende eksempler i de mange år jeg har rådgivet folk med økonomiske problemer udtaler Line Barfod, advokat og MF for Enhedslisten. - Der er desværre fuldstændig uklare og modstridende regler for, hvornår ægtefællers og samleveres økonomiske forhold kan inddrages i en vurdering af økonomien. Derudover er der mange myndigheder, der ikke kender reglerne. - Folk kan blive udsat for mange absurditeter. Fxmener de øverste sociale myndigheder ikke, man kan pålægge en ægtefælle at betale for den andens gæld, mens omvendt skattemyndighederne fastholder, at det kan man - også selv om gælden stammer fra tiden før ægteskabet.Læs mere

Rettergang uden tolk og forsvarer

Tirsdag, 13. august 2002 - 0:00
Rettergang uden tolk og forsvarer En dansker er blevet idømt 8 års fængsel i Grækenland for menneskesmugling, men forstod - ifølge TV2 mandag aften - ikke et ord af, hvad der foregik under retssagen, da han hverken havde forsvarer eller tolk. Enhedslisten protesterede i maj måned mod vedtagelsen af regeringens forslag om udlevering af danske statsborgere til andre EU-lande. Men forslaget blev vedtaget og skal nu følges op af et konkret lovforslag, som betyder at danskere, der er anklaget for at overtræde lovgivningen i et andet EU-land skal - dog med enkelte undtagelser - udleveres tilpågældende land.Læs mere

Enhedslisten og whoppergate

Mandag, 22. juli 2002 - 0:00
Må politifolk ikke tage imod en gratis burger er jeg blevet spurgt, efter at jeg rejste den sag, pressen senere har døbt Whoppergate. Og det virker da også meget uskyldigt at få en gratis burger eller citronhalvmåne. Men problemet er at nogle af dem der giver rabat til politifolk fortæller at de gør det for at få flere besøg af politiet end de ellers ville få. Jeg kan godt forstå den kioskejer der giver gratis kaffe og kage til politiet, fordi så holder de deres kaffepause der, og det virker betryggende på den 19-årige pige der står der alene om aftenen. Men der står også 19-årige alene i n række andre restaurationer, kiosker og bagere der gerne vil have oftere besøg af politiet.Læs mere

beskæftigelsesministerenangriber offentligt ansattes ytringsfrihed

Torsdag, 13. juni 2002 - 0:00
13. juni 2002 Beskæftigelsesministeren angriber offentligt ansattes ytringsfrihed Enhedslisten kræver nu, at statsministeren griber ind over for beskæftigelsesministerens angreb på offentligt ansattes ytringsfrihed. – Offentligt ansatte har ret til at ytre sig offentligt omkring emner, som de i kraft af deres arbejde får indsigt i. Det har Ombudsmanden flere gange understreget - og det vil da også ofte være en forudsætning for, at vi kan få en kvalificeret offentlig debat. Derfor er jeg chokeret over, at Beskæftigelsesmiisteren nu truer socialrådgivere, som vil bruge deres indsigt i konsekvenserne af regeringens forslag til en lav ydelse til flygtninge og indvandrere til at kritisere denne lov, udtaler Line Barfod, social- og retspolitisk ordfører for Enhedslisten.Læs mere

i italiensk fængsel for nøgenbillede af kæresten

Fredag, 17. maj 2002 - 0:00
Til forsiden 17. maj 2002 Justitsministeren bekræfter: I italiensk fængsel for nøgenbillede af kæresten - Med sit svar bekræfter justitsministeren mine værste anelser om, hvor vidtrækkende retspolitiske konsekvenser det vil få, hvis Folketinget vedtager beslutningsforslaget om den europæiske arrestordre, udtaler Line Barfod, Enhedslisten. Line Barfod havde spurgte justitsministeren, om en ung mand på 19 år, der har taget et nøgenbillede af sin kæreste på 17 år (med hendes samykke), risikerer at blive udleveret til Italien mistænkt for børneporno, når rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre er trådt i kraft.Læs mere

Måske er du en forbryder

Onsdag, 8. maj 2002 - 0:00
Om den europæiske arrestordre. Af Line Barfod, medlem af Folketinget for Enhedslisten. »Klokken er 14.48. De har foretaget dem noget, der er forbudt i Portugal. De er anholdt.« Hvis Danmark tilslutter sig den europæiske arresteordre (se fakta om forslaget senere), kan danskere risikere at blive udleveret, hvis de har foretaget sig noget, der er forbudt i andre EU-lande. Vil landmænd, der hælder grøntsager ud over motorvejen i Sønderjylland og dermed blokerer transportvejen til resten af EU, kunne blive udleveret til Tyskland eller Frankrig? Vil en ung mand på 19 år, der lægger et billedeaf sin 17-årige kæreste på stranden uden tøj på ud på sin, kunne blive udleveret til retsforfølgelse i Italien for børnepornografi? Vil den læge, der i Danmark udfører abort på en irsk kvinde, kunne blive udleveret til Irland for drab? I dag er svarene på disse spørgsmål enkle: Nej, nej og nej.Læs mere

bøssepar forfølges og trues

Torsdag, 25. april 2002 - 0:00
Til forsiden 25. april 2002 Bøssepar forfølges og trues – men tages ikke alvorligt af politiet i Varde Politiet i Varde har modtaget anmeldelse fra en bøsse, som forfølges, chikaneres og trues med brand. Men kriminalinspektøren mener, at når man træder frem som bøsse, må man regne med at det får konsekvenser. Jeg er dybt rystet over at politiet diskriminere bøsser ved ikke at tage sig af bøssernes nødråb. At kriminalinspektøren, ifølge JydskeVestkysten 24/4 lot råder parret til at flytte og få nyt hemmeligt nummer, burde være helt uhørt i et land, hvor bøsser f.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]