Gå til hovedindhold

Retspolitik

Uvildig undersøgelse af politiet

Mandag, 16. december 2002 - 0:00
Enhedslisten støtter Globale Rødders krav om en uvildig undersøgelse af politiets aktiviteter op til og under EU-topmødet i København. Line Barfod, retspolitisk ordfører, har i dag spurgt justitsminister Lene Espersen, om hun vil tage initiativ til sådan en undersøgelse. Samtidig har Line Barfod stillet justitsministeren 16 andre spørgsmål angående politiets opførsel. "Der kommer stadig nye oplysninger og dokumentation frem om, at politiet langt fra har opført sig korrekt i forbindelse med demonstrationerne de sidste tre dage," siger Line Barfod. "Politiet har chikaneret udlændinge ved genagne standsninger.Læs mere

Justitsministeren: Det vil jeg spørge politiet om

Torsdag, 12. december 2002 - 0:00
Den 3. december spurgte Line Barfod, Enhedslisten, justitsministeren, om hun ville indskærpe over for politiet, at det er lovligt at rejse ind i Danmark for at demonstrere. I går modtog Line Barfod svar fra justitsministen. Hun svarede: Jeg vil spørge politiet, om jeg vil indskærpe over for politiet, at det er lovligt at rejse ind i Danmark for at demonstrere (Se spørgsmål og svar herunder). - Det bliver spændende - efter topmødet - at få at vide, om politiet synes, at justitsministeren skal indskærpe over for politiet, hvordan de skal opføre sig, udtaler Line Barfod, som i manglen på svarselv er taget til Padborg for holde øje med, hvem politiet afviser ved grænsen.Læs mere

Pia K., omskæring og børnevold

Onsdag, 13. november 2002 - 0:00
Af Søren Søndergaard, MF Enhedslisten Det var en klam melding, der kom fra nogle af de såkaldte imamer fra Somalia vedrørende omskæring. »Det står i Koranen, derfor er det en pligt at gennemføre omskæring af småpiger«, forklarer flere af disse åndsformørkede mænd. Hvis vi lige ser bort fra, at det ifølge andre imamer kniber med at finde præcis, hvor i Koranen det står, at det er en hellig pligt at udøve vold mod forsvarsløse piger, så er det skræmmende at høre, hvordan disse mænd forsøger at begrunde deres ret til at udøve vold. Hvad man tror på, er en privat sag. Enhver kan efter min meing bede til, hvem de vil.Læs mere

Borgmester politianmelder somaliske imamer

Fredag, 8. november 2002 - 0:00
De to somaliske imamer Mustafa Abdullahi Aden og Muhamoud Sheik er af Københavns uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard (Ø) blevet meldt til politiet, fordi de ifølge dagbladet Information opfordrer til omskæring af muslimske piger. - Baggrunden for politianmeldelsen er, at omskæringen af pigerne må betragtes som legemsbeskadigelse, og at opfordringerne utvivlsomt har virkning i de somaliske miljøer, siger Per Bregengaard. Han mener, at når Hizb-ut-Tahrirs opfordring til mord er ulovlig, må opfordringen til legemsbeskadigelse også vær det.Læs mere

Folketinget bør nedsætte et uafhængigt lovråd

Fredag, 8. november 2002 - 0:00
– Hvis folketingets flertal og regeringen kan genere nogle flygtninge og familiesammenførte, så vælger de at se stort på om det er i strid med grundloven. Derfor vil vi igen foreslå, at der nedsættes et uafhængigt lovråd, som kan vurdere om de enkelte lovforslag er i overensstemmelse med grundlov, menneskerettigheder og andre grundlæggende internationale konventioner, udtaler Line Barfod, Enhedslistens retspolitiske ordfører. Baggrunden er, at beskæftigelsesministeren har erkendt at den såkaldte starthjæp og introduktionsydelse til flygtninge og familiesammenførte, som folketingets flerta vedtog i foråret, er grundlovsstridig.Læs mere

Byg små økologiske fængsler

Torsdag, 7. november 2002 - 0:00
Næppe havde regeringen forsøgt at trække sin gammeltestamentelige lov-og-orden profil op ved at offentligøre planer om et nyt kæmpefængsel på Sjælland, før dens hykleri bliver afsløret. Det viser sig, at justitsministeren samtidig skærer ned på bevillingerne til personale og vedligeholdelse af de eksistererende fængsler. "Det er rigtigt, at de store gamle fængsler er fysisk nedslidte. Samtidig er de for utidssvarende til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for både de ansatte og fangerne. Men vi foreslår, at man dropper hele tankegangen om megainstitutioner, og at der i stedet bygges en ræke små, nye økologiske fængsler," udtaler Line Barfod, Enhedslistens retspolitiske ordfører.Læs mere

Politisk arrestation

Tirsdag, 5. november 2002 - 0:00
Regeringen har nu erkendt, at politiet har fumlet en hel del i det ifm, med arrestationen af den tjetjenske politiker Sakajev. Til gengæld nægter de at tage ansvaret for arrestationen, selv om det er åbenlyst, at det var på et møde i regeringens Sikkerhedsudvalg, at beslutningen blev truffet. Efter et samråd med flere ministre i Udenrigspolitisk Nævn fredag aften udtalte Line Barfod, retspolitisk ordfører bl.a. til pressen: "Regeringen gemmer sig bag politiet. Selvfølgelig er beslutningen taget i regeringens sikkerhedspolitiske udvalg. Det ER en politisk beslutning, om en person er terrrist eller frihedskæmper.Læs mere

Hvem traf beslutning om anholdelse af Akhmed Zakajev og hvornår?"

Torsdag, 31. oktober 2002 - 0:00
Spørgsmål til statsministeren til skriftlig besvarelse stillet af Keld Albrechtsen(EL): "Kan statsministeren oplyse hvem der rent faktisk har truffet beslutning om anholdelse af Akhmed Zakajev og hvornår?" Begrundelse: Det er uklart i pressedækningen, hvem der rent faktisk har truffet beslutningen om anholdelse af Akhmed Zakajev. Ifølge Ekstra Bladet den 31. oktober 2002 siger Københavns politidi-rektør Hanne Bech Nielsen at hun ikke kan svare på spørgsmålet om der først skulle gives grønt lys fra politisk hold til anholdelsen. Hun kunne heller ikke svare på om anholdelsen afventedemødet i regeringens sikkerhedsudvalg.Læs mere

Spørgsmål vedr. europæiske arrestordre

Torsdag, 10. oktober 2002 - 0:00
Ministeren bedes redegøre for forholdet mellem den europæiske arrestordre og menneskerettighedskonventionen, herunder muligheden for at borgeren ved, hvad der er strafbart. Hvorledes stemmer det, at forbrydelsen deltagelse i en kriminel organisation er omfattet af arrestordren, med grundlovens foreningsfrihed ? Vil en person, der medvirker til at gennemføre en abort på en kvinde i Danmark, kunne udleveres til fx Irland, der betragter abort som drab ? Vil medlemmer af det danske nazistparti kunne udleveres til fx Tyskland, hvor nazistpartiet er forbudt ? Vil Danmark kunne nægte t udlevere danske statsborgere, der kommer med racistiske ytringer på en hjemmeside, som fx kan ses i Tyskland, hvor det er forbudt ? Ministeren bedes gennemgå alle forbrydelserne på positivlisten og oplyse, hvilke bestemmelser i den danske straffelov, der er omfattet af hver enkelt forbrydelse, og hvilke forbrydelser der evt.Læs mere

Folketinget kan ikke løse alt

Mandag, 23. september 2002 - 0:00
Af Line Barfod, MF for Enhedslisten Kirsten Chesnut har siden 1. maj siddet foran Christiansborg hver dag, fordi hun har mistet retten til at være sammen med sin søn i USA. Og både hendes advokat og mange andre har kontaktet mig og andre folketingspolitikere for, at der skal ske noget i hendes sag. Problemet er bare, at det er amerikanske myndigheders og domstoles afgørelser, der skal ændres, hvis hun skal se sin søn igen. Og det har det danske folketing ikke magt til. Det, vi kan gøre, er at se på, hvordan den type sager kan håndteres i Danmark, og om der er begået fejl under behandlinen af Kirsten Chesnuts sag.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]