Gå til hovedindhold

Klima og energi

A. P. Møller og det sorte guld

Fredag, 6. oktober 2000 - 0:00
Artikel bragt i Ekstra Bladet den 5. oktober 2000 Af Søren Kolstrup Det går rigtig godt for olie- og gasselskaberne i Nordsøen. A. P.Møller og de to kampagnoner i DUC Shell og Texaco skovler milliarder ned i foret i denne tid. Denne succes er en kombination af tre forhold: De danske skatteregler er markant lempeligere end i Norge og Holland, olieprisen og dollarkursen topper og det samme gør produktionen. A.P. Møller og DUC scorer kassen I gennemsnit har DUC selskabernes ligget et pænt stykke over fortjenesten den almindelige danske industri. Medens en jævn dansk virksomhed haret afkast på 10 procent, har DUC på det sidste haft et afkast på 18%.Læs mere

Bio-energi: Økologisk omstilling på land og i by

Lørdag, 1. januar 2000 - 0:00
Af Søren Kolstrup, MF, energipolitisk ordfører Vi skal fremme den mest miljøvenlige teknologi, siger miljø- og energiministeren. Det er et smukt og krævende mål. Danmark lever dog langt fra op til denne målsætning. På vind området går det fint, men udbygningen med solenergi bevæger sig i snegletempo, bølgeenergi og geotermi står nærmest i stampe. Til gengæld satser ikke blot Energistyrelsen, men sågar dele af miljøbevægelsen på maksimal udvikling af halm, energiafgrøder, gylle og organisk affald til energi. Vi skal være effektive og bruge hvert eneste halmstrå i kraftværker, mdens gyllen og affaldet transporteres hen til biogasanlæg.Læs mere

Miljøgarantien der forsvandt

Onsdag, 23. april 1997 - 0:00
Artikel fremsendt til Politiken d. 23. april 1997 Den forsvundne miljøgaranti Keld Albrechtsen, EU-politisk ordfører og Bent Hindrup Andersen, miljøpolitisk ordfører Enhedslisten - de rød-grønne Folketinget havde i onsdags en forespørgselsdebat om, hvorledes regeringen vil sikre, at nationale regler om miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse går forud for EU-regler - sådan som daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen gentagne gange lovede danskerne før og efter tilslutningen til Det Indre Marked i 1986. Men selv ikke SF prioriterer nu miljøet højere end hensynet til EU-samarbjdet.Læs mere

Den sorte EU-liste

Fredag, 1. november 1996 - 0:00
Den sorte EU-liste - en analyse af indre markeds direktiver og miljødirektivers miljøeffekt i Danmark Hensynet til det indre marked - der er selve ideen bag EU - styrer i stadig større grad dansk miljøpolitik. Såfremt der ikke ved den igangværende regeringskonference kommer betydelige ændringer i de spilleregler, der er omkring miljø og sundhed, vil den igangværende udhuling af dansk miljøpolitik fortsætte. Det forudsætter således at vi skal kunne beholde eksisterende miljøkrav, at vi skal have mulighed for nationalt at gå videre og at miljøgarantien skal gælde i landbruget. or at belyse denne udvikling har Enhedslisten gennemgået en lang række direktiver og forordninger, som vedrører miljø og sundhed for danskerne.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]