Gå til hovedindhold

Klima og energi

boykot af eu-miljøkonference: rygklapperne mødes!

Mandag, 28. oktober 1996 - 0:00
Til pressen 28. oktober 1996: Boykot af EU-miljøkonference: Rygklapperne mødes! Enhedslisten ser intet formål i at deltage i EU-konferencen om regeringskonferencen og miljøet, hvor samtlige inviterede oplægsholdere er tilhængere af EU og arbejder for yderligere afgivelse af dansk selvbestemmelse til EU-systemet, siger Enhedslistens mijøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen. EU-miljøkonferencen afholdes i dag i København. Hele konferencen vil være syltet ind i en positiv holdning til, at miljøkampen skal vindes gennem EU. Al hidtidig erfaring viser imidlertid, at den danske miljøpolitk siden vor indtræden i Det Indre Marked kun har været een lang og håbløs defensiv kamp for bare at bevare danske miljøstandarder og -regler, og Enhedslisten har absolut ingen illussioner om, at ulven kan dresseres til at vogte får.Læs mere

initiativer som modvirker butiksdød

Torsdag, 10. oktober 1996 - 0:00
Fremsat af Bent Hindrup Andersen (EL) og Frank Aaen (EL) 10. oktober 1996 Forslag til folketingsbeslutning om Initiativer som modvirker butiksdød og udtynding af grundlaget for detailhandlen i nærområderne Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte en lovpakke som forbedrer de mindre, lokale butikkers konkurrencemulighed i forhold til store lavprisbutikker og butikscentre samt iværksætte initiativer, som vender udviklingen, med henblik på · at forbedre ikke-bilisters indkøbsmuligheder i byerne, · at styrke de små samfund overlevelsesevne, · at reducere den voksende miljøbelastnng fra den øgede bilisme som følge af centralisering af dagligvarehandelen samt, · at reducere de samfundsomkostninger der følger af denne øgede bilaktivitet.Læs mere

miljøministeren negligerer ørestadens miljøproblemer, jette gottlieb/kvn

Fredag, 12. juli 1996 - 0:00
Til Pressen Christiansborg d. 12.7 Miljøministeren negligerer Ørestadens miljøproblemer. I følge Ingeniøren har Miljøministeriet set stort på de advarsler, som Skov- og Naturstyrelsen har givet vedr. kvaliteten af miljøvurderingen af Ørestaden. I april stillede jeg et spørgsmål vedr. Ørestadens konsekvenser for sjældne dyr og planter. Ministeren svarede, at der indenfor Ørestadens areal lever 30 arter, der er på den såkaldte rødliste over særligt beskyttelseskrævende dyr og planter. Ministeren anførte, at Københavns kommunes miljøvurdering ikke beskriver hvorledes anlægget af Ørestaden vl påvirke disse arter og at Skov- og Naturstyrelsen ikke konkret kunne vurdere overlevelseschancerne for flere plantearter, hvor Danmark har et internationalt ansvar.Læs mere

Arbejdsprogram: Grøn omstilling

Søndag, 1. januar 1995 - 0:00
Enhedslistens arbejdsprogram på miljøområdet 3 GRØN OMSTILLING Det overordnede mål for en ny socialisme, som bygger på en demokratisk, behovsstyret produktion er, at den globale udvikling vendes, så mennesket over alt på kloden bringes i balance med naturen og de store uligheder i levevilkårerne udjævnes. Danmarks og de øvrige industrilandes ressourceforbrug og globale miljøbelastning er i dag så stor, at det ikke kun er en trussel for miljøet, men også en hindring for, at udviklingslandene kan forbedre deres levevilkår gennem øget forbrug af ressourcer. Danmark kan spille en aktiv rolle i den globale udvikling ved at vise, at der findes løsninger, som trækker i en økologisk rigtig retning. Eksempelvis skal Danmark ved brug af bistandsmidler til 3. verdenslande anspore disse til at omstille til økologisk drift.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]