Gå til hovedindhold

Miljø og fødevarer

gensplejsede afgrøder en realitet - vi står overfor et afgørende valg

Fredag, 25. oktober 1996 - 0:00
Til pressen, d. 25. oktober 1996: Forespørgselsdebat: Gensplejsede afgrøder en realitet - det danske samfund står overfor et afgørende valg Enhedslisten rejser nu en forespørgselsdebat om, hvorvidt Regeringen og Folketinget vil arbejde for, at vi undgår gensplejsede afgrøder i landbrugsproduktionen og i importerede fødevarer. Gensplejsede afgrøder bliver i denne tid godkendt på stribe til brug i Danmark uden at nogen har påvist, at gensplejsning er en nødvendighed - og ingen kan katagorisk afvise, at gensplejsning kan have katastrofale følger for den naturlige flora og fauna, siger Enhedlistens miljø- og landbrugspolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen, der står bag forespørgselsdebatten.Læs mere

vedr. tilladelse til genetisk modificeret majs

Fredag, 9. august 1996 - 0:00
9. august 1996 til Miljø- og energiminister Svend Auken Vedr. tilladelse til markedsføring af genetisk modificet majs Med henvisning til bilag 1217 vedr. tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret majs af 31. juli 1996 skal jeg hermed gøre opmærksom på, at Enhedslisten tager klart afstand fra en godkendelse til markedsføring. Enhedslisten er imod enhver form for gensplejset produktion i dansk landbrug, da vi anser det for totalt unødvendigt og i åbenlys konflikt med udviklingen af et økologisk jordbrug. Enhedslisten anser udsætning af gensplejsede produkter for underravende for den økologiske sikkerhed, idet det ikke kan udelukkes, at resistente gener vil sprede sig i naturen og fremvirke nye ukrudtsarter, som er endnu sværere at få bugt med.Læs mere

Enhedslisten vil have forespørgsel om Nordsøfiskeriets reelle problemer

Fredag, 26. juli 1996 - 0:00
Enhedslisten vil have forespørgselsdebat om Nordsøfiskeriets reelle problemer. Greenpeace-aktionen imod det danske tobisfiskeri på Wee Bankie ud for den skotske kyst har ikke fremmet forståelsen for Nordsøens problemer - snarere tværtimod. Nordsøfiskeriet er i krise Nordsø-fiskeriet som helhed er imidlertid i krise. Den økologiske balance er truet. Derfor må fokus flyttes fra det relativt uproblematiske tobisfiskeri til de virkelige problemer. Fiskeriets hovedproblemer er forureningen og den nuværende reguleringsordning. Den blinde anvendelse af kvoter som reguleringsmetode hjælpr ikke de truede fiskearter.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]