Gå til hovedindhold

Miljø og fødevarer

pesticid-afgift - modforslag fremsat i dag

Fredag, 12. december 1997 - 0:00
Til pressen, 12. december 1997 Pesticid-afgift - Modforslag fremsat i dag Enhedslisten har i dag fremsat sit eget beslutningsforslag til gennemførelse af en fordobling af pesticidafgiften. Forslaget er fremsat som modtræk mod det forlig, som Regeringen har indgået med SF. Det indgåede forlig har ikke et flertal bag sig, men bliver næste år fremsat som lovforslag. “Således som pesticidforliget mellem regeringen og SF er skruet sammen må vi stemme imod, når aftalen en gang skal omsættes til lov, siger Enhedslistens miljøpolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen.“ Enhedslistenmener ikke, at afgiften i sig selv vil have nogen mærkbar miljøeffekt, og at det derfor er størrelsen og anvendelsen af provenuet af afgiften, som er afgørende.Læs mere

kommentar til aftalen om forhøjelse af vandafgiften

Onsdag, 3. december 1997 - 0:00
Til pressen, 3. December 1997 Kommentar til aftalen mellem Regeringen, SF, CD og Jacob Haugaard om Forhøjelse af Vandafgiften: NY INDSAMLING TIL DANSK LANDBRUG ! Enhedslisten tager kraftig afstand fra, at landbruget nu skal have tilført ny støtte. Denne gang skal pengene komme fra en forhøjelse af vandafgiften med 150 kr. om året. Bogstaveligt talt skal bistandsklienterne betale støtte til et landbrug, hvor indtjeningen aldrig har været større! Når landbruget tilføres nye midler i form af støtte, så stiger jordpriserne. Det er det væsentligste resultat af landbrugsstøtteordningern.Læs mere

vandmiljøforhandlingerne: enhedslistens hovedkrav er økologi

Onsdag, 26. november 1997 - 0:00
Pressemeddelelse om Enhedslisten og vandmiljøforhandlingerne d. 26/11-97 Enhedslistens hovedkrav er fremme af økologien Økologien skal fremmes, kræver Enhedslisten. Det er det eneste, der kan hjælpe hele landets vand. Derfor afviser vi en aftale, der ikke fremmer økologien. - Vi vil ikke medvirke til en ny vandmiljøplan, der ikke virker, siger Enhedslistens forhandlere Bent Hindrup Andersen og Frank Aaen. - Hele Danmark er i praksis ét stort vandindvindingsområde. Der er 6000 vandværksboringer spredt over hele landet og både på overfladen og i grundvandet er der så store vandstrømniner, at al forurening er en trussel mod grundvandet.Læs mere

vandmiljøbeskyttelse via offentlig ekspropriation af landbrugsjord

Mandag, 24. november 1997 - 0:00
Til pressen, 24. november 1997 Forhandlingerne om Vandmiljøplan II - Vandmiljøbeskyttelse via offentlig ekspropriation af landbrugsjord I diskussionenerne om vandmiljøet indgår, at der skal tages initiativer til at beskytte særlige vandindvindingsområder ved at åbne for tilskud til omlægning af dyrkningen i disse områder. Sådanne tilskud er Enhedslisten meget betænkelig ved af to årsager: For det første er det forkert at fokusere på særlige områder, da hele Danmark bruges til vandindvinding. For det andet er det uforholdsmæssigt dyrt at give erstatninger. Desuden er detpå kanten af god moral at give en belønning for, at man undlader at ødelægge grundvandet.Læs mere

kannibalisme i dansk landbrug, bent hindrup andersen/kvn

Mandag, 3. november 1997 - 0:00
Til pressen, 30. oktober 1997 Kannibalisme i dansk landbrug “Gårdslagtningerne er endnu en kraftig påmindelse om, at den igangværende strukturudvikling i dansk landbrug med industrialiserede svinefarme i centrum er fuldstændig forrykt,” siger Enhedslistens landbrugspolitiske ordfører Bent Hindrup Andersen. Dansk landbrug har verdensrekord i gæld og det medfører, at landbrugsdrift kun kan lade sig gøre ved at pumpe enorme støttebeløb ind i sektoren, hvilket igen øger jordpriserne og fører til yderligere gældsætning. Enhedslisten har tidligere beregnet, at mens landbruget sælger varr for 43 mia.Læs mere

vækstfremmere skal afskaffes - men kan de forbydes?

Fredag, 24. oktober 1997 - 0:00
Til pressen 24. oktober 1997 Vækstfremmere skal afskaffes - men kan de forbydes? Fødevareminister Henrik Dam Kristensen skal onsdag d.5/11 i folketingets spørgetid svare på, om han vil medvirke til at gennemføre enten et nationalt forbud mod antibiotiske vækstfremmere eller en national afgift, hvis denne kan have samme effekt - dvs. en væsentligt begrænsende effekt - således at vi kan komme på niveau med Sverige? Enhedslisten har rejst dette spørgsmål, fordi vi stærkt tvivler på, at vort EU-medlemsskab overhovedet giver Danmark mulighed for at indføre et nationalt forbud. Enhedslisten har derfor endvidere fremsat en række §20-spørgsmål, som ministeren skal svare på skriftligt inden d.Læs mere

nej til markedsføring af gensplejsede kartofler

Torsdag, 25. september 1997 - 0:00
Til pressen, 25. september 1997 Nej til markedsføring af gensplejsede kartofler På dagens møde i Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg stemte alle partier undtagen Enhedslisten, for tilladelse med ændret stivelsessammensætning og gensplejsede nelliker med ny farve. Bent Hindrup Andersen, Landbrugsordfører for Enhedslisten siger “Med accepten af den gensplejsede nellike, har Folketingets partier - undtagen Enhedslisten - opgivet, at der i hvert fald skulle være en illusion om, at gensplejsningen har en vis nyttevirkning, før man vil løbe de mange risici, der er forbundet medgensplejsning”.Læs mere

kun helhedsbetragtninger kan nedsætte n-tab

Torsdag, 11. september 1997 - 0:00
Til pressen, 11/9-1997: Kun Helhedsbetragtninger kan nedsætte N-tab Vi skal ikke fortsætte detailreguleringen af dansk landbrug, men stoppe skævvridningen i tilskudene til dansk landbrug, som fremmer gyllebrug, halmafbrænding, kraftig gødskning og korndyrkning og derved straffer de landmæn som gerne vil opføre sig ordenligt ved at sætte dyrene på græs, som har halmbaserede husdyrsystemer og som gødsker langt under det tilladte med et lille udbyttefald til følge. Naturen er ikke sart og den kan klare at der fterlades en vis mængde kvælstof i den dyrkede jord hvert år, men over denne mængde påføres samfundet store udgifter bl.Læs mere

mariager fjord viser, at landbrugets kvælstofoverskuddet skal ned

Onsdag, 3. september 1997 - 0:00
Til Hobro Avis, 3. september 1997 Mariager Fjord viser os at landbrugets kvælstofoverskuddet skal ned Den fortvivlede situation i Mariager Fjord bør minde politikere om, at det er på tide at stille krav til landbruget, krav der realistisk set kan nedbringe kvælstofoverskuddet og dermed udsivningen af kvælstof fra markerne. Det er godt at se at befolkningen reagerer på situationen i fjorden og jeg håber at mødet om Mariager Fjord på Orkidee Dania i Assens, mandag den 8. september giver anledning til at befolkningen lægger pres på deres lokale folketingsmedlemmer og på de lokale lanbrugsorganisationer, for mange af landbrugets organisationer arbejder fortsat på at politikerne skal stille sig tilfredse med “køkkenbordssamtaler” og godt landmandsskab.Læs mere

om eus fremtidige landbrugspolitik, bent hindrup andersen/ae

Torsdag, 21. august 1997 - 0:00
Til pressen, 21. august 1997: Om EUs fremtidige landbrugspolitik Fødevareministeren har været i samråd for at redegøre for, hvorvidt Agenda 2000 fra EU-kommissionen med deres udspil til EU´s fremtidige landbrugspolitik, er i overensstemmelse med den danske regerings politik. Bent Hindrup Andersen siger “Det er helt horribel at EU forøger hektartilskudene, når det er givet på forhånd at de vil kapitaliseres, det vil sige at jordpriserne vil forøges tilsvarende. Derfor kommer det kun de nuværende ejere til gode, mens unge landmænd i fremtiden vil få endnu sværere ved at etablere sig”. A hektartilskud kapitaliseres bekræftes af den nyeste rapport fra Statens jordbrugs- og fiskeriøkonomiske Institut “De økonomiske konsekvenser af den fremtidige fælles landbrugspolitik.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]