Gå til hovedindhold

Miljø og fødevarer

enhedslisten støtter slagteriarbejderne

Fredag, 30. januar 1998 - 0:00
Til pressen, 30. januar 1998 Enhedslisten støtter slagteriarbejderne “Landbrugsministerens og svineproducenternes gambling med sikkerheden omkring svinepesten vil først og fremmest ramme slagteriarbejderne på deres levebrød - modsat svineproducenterne, hvis eventuelle tab dækkes af det offentlige. Derfor har jeg fuld forståelse for slagteriarbejdernes bekymring,” siger Bent Hindrup Andersen i en kommentar til slagteriarbejdernes udtalelse efter deres møde i dag i Horsens. “Jeg vil nu igen forsøge at overbevise Landbrugsministeren om, at der skal gennemføres et stop for eksport af evende grise, stop for import af svinekød og svinekødsprodukter fra lande med svinepest samt stop for transport af organisk affald over grænsen.Læs mere

pesticidaftalen på plads - det økologiske landbrug styrkes

Onsdag, 28. januar 1998 - 0:00
Til pressen, 28. januar 1998 Pesticidaftalen på plads - Det økologiske landbrug styrkes væsentligt Enhedslisten har i dag indgået aftale med Regeringen og SF om en væsentlig styrkelse af den økologiske omstilling af dansk landbrug. Til økologisk omlægning afsættes 190 mio. kroner til bl.a. nye støtteordninger til økologiske dyrkning og 80 mio. kroner til øgede aktiviteter til beskyttelse af vandmiljøet. Enhedslistens betingelse for at stemme for fordoblingen af pesticidafgiften er hermed opfyldt. “Enhedslistens mærkesag er konstant at arbejde for lige konkurrencevilkår mellem kologer og pesticidbønder.Læs mere

brugenes størrelse er ikke det afgørende

Tirsdag, 27. januar 1998 - 0:00
Til pressen, 27. januar 1998 Brugenes størrelse er ikke det afgørende Bent Hindrup Andersen, Landbrugsordfører for Enhedslisten siger om strukturudvalgets rapport: “Strukturudvalget peger i deres rapport på at udnyttelse af stordriftsfordele og forcerede investeringer i ny teknologi har været nødvendige for at landbruget har kunnet klare sig på eksportmarkedet. Dette er jeg enig med udvalget i, med den strategi, som dansk svineproduktion har valgt. Samtidig ser strukturudvalget en fortsættelse af denne kurs som nødvendig for at fastholde eksportindtægterne i fremtiden. Dette kan ikke vre mere forkert”.Læs mere

risiko for svinepest, bent hindrup andersen/ae

Torsdag, 22. januar 1998 - 0:00
Til pressen, 22. januar 1998 Risiko for svinepest Den nuværende beskyttelse mod indslæbning af svinepest er helt utilstrækkelig. Vask af tyske lastbiler ved grænsen, og omladning af grisene til tyske lastbiler, er ikke virkningsløs, men når man tager i betragtning at de henter 1,2 millioner smågrise om året, så er risikoen for at nogen begår fejl i skyndingen alt for stor, enhver ved at der kan opstå menneskelige. Vil man minimere risikoen for at få svinepest til landet, må eksporten af smågrise helt stoppes. Fødevareministeren fortsætter med at forsvare de helt utilstrækkelig midler, som EU tillader os at tage i anvendelse til beskyttelse mod indslæbning af svinepest.Læs mere

om afvikling af pesticitforbruget i dansk landbrug

Onsdag, 21. januar 1998 - 0:00
Sendt til diverse aviser d. 21. januar 1998 Der var engang.... Der var engang et Folketing, som vedtog, at Miljø- og energiministeriet skulle igangsatte en undersøgelse af de samlede konsekvenser ved at afvikle pesticidforbruget i dansk landbrugsproduktion. Vedtagelsen skete i maj måned 1997 med henvisning til, at økologisk drift er besluttet inddraget som en del af strategien for et pesticidfrit grundvand. Enhedslisten støttede undersøgelsen, som bestod i udarbejdelse af en række scenarier, som så vurderes nærmere. Hen over sommeren udarbejdede ministeriet de kommissorier, som danned grundlag for en række udvalg, som skulle gennemføre undersøgelsen.Læs mere

fødevareministeren i samråd om beskyttelse mod svinepest

Mandag, 19. januar 1998 - 0:00
Til pressen, 19. januar 1998 Fødevareministeren kaldes i samråd om beskyttelse mod svinepest Når svin fra en besætning smittet med svinepest i Mecklenburg-Vorpommeren kan blive solgt videre til Slesvig-Holsten, selvom der stilles krav om en sundhedsattest, så dokumenterer det at de nuværende krav om udstedelse af sundhedsattest ved salg til Danmark, ikke strenge nok. Derfor må der også en karantæne periode til. Sammen med risikoen for reinfektion med salmonella DT104, mener Enhedslisten at det er to gode grunde til at Fødevareministeren skal erklære Danmark for veterinærzone. Derfor alder Enhedslisten Fødevareministeren i samråd, for at høre hvilke tiltag Ministeren planlægger i denne sag.Læs mere

nye vandplaner er fup

Mandag, 12. januar 1998 - 0:00
Til Ekstrabladets debatredaktion d. 12/1-98 Nye vandplaner er fup Den gamle vandmiljøplan spillede fallit og er nu blevet afløst af en ny aftale indgået af regeringen, V, K og SF. Efter at fiskene døde i Mariager fjord forsøger man nu igen at foregøjle befolkningen at man gør noget. Man kunne forvente, at den nye aftale om reduktion af landbrugets kvælstoftab havde en mere vidtgående målsætning end den gamle vandmiljøplan. Men det har den ikke. Målsætningen er blot at EU´s nitratdirektiv blot skal opfyldes. Det vil sige at den nuværende grænseværdi for nitratindhold i grundvandet ska overholdes.Læs mere

sf sagde nej til en effektiv vandmiljøplan

Tirsdag, 6. januar 1998 - 0:00
Sendt til Information d. 6. januar 1998 Svar til Steen Gade : SF sagde nej til en effektiv vandmiljøplan Dermed sagde SF nej til en langt mere vidtgående målsætning end den de nu har indgået i vandforliget med V og K. Steen Gade glemmer halvdelen af forureningen og den økologiske omstilling - muligvis har Steen Gade misforstået den vandmiljøplan Enhedslisten foreslog. I Information d.10. december skriver Steen Gade bl.a. at “det er en misforståelse at en aftale med Enhedslisten, SF og Regeringen ville have et højere miljø mål”. Nu forstår jeg bedre, hvorfor Steen Gade fremstiler den model som Enhedslisten har foreslået som mere bureaukratisk, og hvorfor SG mener at der i virkeligheden kun er tale om teknik.Læs mere

orbud mod import af hormonbehandlet kød uanset wto

Tirsdag, 6. januar 1998 - 0:00
Til pressen, den 16. jan. 1998. Spørgsmål til fødevareministeren til mundtlig besvarelse, stillet af Keld Albrechtsen(EL): Vil regeringen garantere, at Danmark uanset WTO`s afgørelse opretholder importforbud mod import af hormonbehandlet kød? Begrundelse: Ifølge Politiken den 16. jan. 1998 vil Verdenshandelsorganisationen WTO idag give USA og Canada medhold i deres klage over EU`s og altså Danmarks forbud imod import af hormonbøffer. Kendelsen kan ikke appelleres og skal ifølge WTO-reglerne gennemføres om senest 15 måneder. Hvis det går som Politiken spår risikerer vi alts om et års tid at have hormonbøffer i kølediskene, med mindre den danske regering er indstillet på at trodse WTO-afgørelsen.Læs mere

demonstration: stop importen af gensplejset soya

Søndag, 14. december 1997 - 0:00
STOP IMPORTEN AF GENSPLEJSET SOJA. Mærkningen er fuld af huller Demonstration lørdag den 14. dec. kl. 14 Fra Tangkrogen til Central Soya Vi mødes lørdag kl. 14 på Chr. Filtenborgsplads ved Tangkrogen (endestation for line 8). Herfra går vi igennem byen og ender ved Central Soya. Der vil være Happenings og Talere. Gensplejset soja er kommet til Århus Havn fra USA med det sydkoreanske skib Hanjin Tampa. Med sig har skibet en last af 23.000 tons soja iblandet nogle procent gensplejset soja fra firmaet Monsanto, for at gøre det svært at mærke sojabønnerne i Danmark. Problemet med gensplejede afgrøder er: For det første er der ikke brug for dem, de fleste gensplejsede afgrøder er udviklet til at tåle flere sprøjtemidler, som vi ved ender i grundvandet.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]