Gå til hovedindhold

Miljø og fødevarer

nej til gen-tomat

Fredag, 7. august 1998 - 0:00
7. august 1998, Pressemeddelelse Nej til gen-tomat Enhedslisten opfordrer landbrugsminister Henrik Dam Kristensen til i EU at stemme nej til godkendelse af gensplejset tomat-puré. Enhedslistens EU-politiske ordfører Keld Albrechtsen kræver, at regeringen søger forhandlingsoplæg i Folketingets Europa-udvalg, før sagen behandles i EU. Ifølge Politiken den 7.august 1998 er den gensplejsede tomat, som er på markedet i England, gjort resistent overfor neomycin, som er et antibiotikum til behandling af menneser.Læs mere

enhedslisten kræver indgreb mod vækstfremmere

Onsdag, 5. august 1998 - 0:00
5. august 1998, Pressemeddelelse Enhedslisten kræver politisk indgreb mod brugen af vækstfremmere - I kampen mod brugen af vækstfremmere i dansk landbrug har fødevareminister Henrik Dam Kristensen hidtil sat sin lid til frivillige aftaler indenfor landbruget. Men Det fri Aktuelt oplyser i dag, at svineproducenterne har tænkt sig også fremover at bruge antibiotiske vækstfremmere i foderet til smågrise under 35 kg. - Dette viser, at problemet ikke kan løses ad frivillighedens vej, og at et politisk indgrebmed forbud er nødvendigt, siger En-hedslistens fødevarepolitiske ordfører Keld Albrechtsen.Læs mere

dræbersnegle skal tages alvorligt

Mandag, 27. juli 1998 - 0:00
Pressemeddelelse den 27. juli 1998 Dræbersnegle skal tages alvorligt Søren Kolstrup, MF for Enhedslisten vil have kommunerne til at tage ansvaret for at snegleproblemet løses inden de når at etablere sig lokalt. “Med de egenskaber som de såkaldte dræbersnegle besidder, er myndighederne nødt til at tage håndfast om problemet. Selvom det bliver dyrt, har vi intet andet valg end at pålægge kommunerne at tage sneglene i opløbet inden de rigtigt når at etablere sig. Det vil så afgjort betle sig i det lange løb” siger folketingsmedlem for Enhedslisten Søren Kolstrup, og fortsætter “det jeg har hørt fra snegleforskerne er, at dræbersneglene kan fortære store mængder grønt, at de har en voldsom formeringsevne og optræder i store mængder når de først er et sted, at de mangler naturlig fjender i Danmark, og at de ikke reagerer på nogle kendte bekæmpelsesmetoder, heller ikke kemiske - kun indsamling og aflivning virker”, fortsætter Søren Kolstrup.Læs mere

ny lov åbner for hemmeligholdelse af salmonella

Mandag, 15. juni 1998 - 0:00
15. juni 1998, Pressemeddelelse Ny lov åbner for hemmeligholdelse om salmonella Med den under en måned gamle fødevarelov i hånden kan Fødevareministeren forhindre offentliggørelse af levnedsmiddelkontrollens resultater om bl.a. om fund af salmonella. Da chefen for den københavnske levnedsmiddelkontrol, Jørgen Højmark, var i DR´s Profi-len tirsdag den 14. juli, var det eneste konkrete lyspunkt han kunne se for at få kurven for bakterieplagen til at knække, at offentliggørelsen af levnedsmiddelkontrollens resultater kan presse fødevareproducenterne til at lægge driftsformen om, således at dyrene bliver mere modstandsdygtige og ikke opformerer de skadelige bakterier.Læs mere

kvælstof i luften skal stoppes i staldene

Fredag, 22. maj 1998 - 0:00
22. maj 1998, Pressemeddelelse, Søren Kolstrup, MF Kvælstof i luften skal stoppes i staldene Flere landbrugsorganisationer kræver ifølge dagens radioavis genforhandling af Vandmiljøplan II, efter fornyede oplysninger om, at havmiljøet får ligeså meget kvælstof som nedfald fra luften, som det får kvælstof i form af udvaskning fra markerne, og det er som bekendt kun udvaskning fra markerne, vandmiljøplan II forsøger at gøre noget ved. Over halvdelen af nedfaldet fra luften stammer fra lanbruget.Læs mere

afgift på pesticider har marginal virkning

Fredag, 22. maj 1998 - 0:00
22. maj 1998, Pressemeddelelse, Søren Kolstrup, MF Afgift på pesticider har marginal virkning Søren Kolstrup Miljøordfører for Enhedslisten, siger: - Perspektivet i pesticidafgiften er, at provenuet dels anvendes til, at forureneren betaler for en nødvendig udvidelse af eftersporingen af pesticider på afveje, og dels at midlerne støtter udviklingen bort fra brug af pesticider. - Hvis landbruget, som Landbrugsrådet foreslår, får provenuet fra pesticidafgiften tilbageført, går effekte af afgiften helt fløjten, og afgiften bliver bare unødvendigt ekstra bureaukrati, siger Søren Kolstrup.Læs mere

miljøstyrelsen kommer eu-diktat i forkøbet

Fredag, 22. maj 1998 - 0:00
Til pressen d. 22. maj 1998 Miljøstyrelsen kommer EU-diktat i forkøbet Miljøstyrelsen giver nu en årelang dispensation til brug af det forbudte pesticid diquat, som sælges under handlesnavnet Reglone. Det er et eksempel på, hvordan danske myndigheder indstiller sig på fremtidige EU-diktater, ved at omstøde egne forbud inden EU gør det. I dette tilfælde er der tale om EU´s pesticiddirektiv, hvor godkendelseskriterierne er slappere på netop de punkter som gør at den danske Mljøstyrelse har forbudt diquat.Læs mere

eu udvander mærkning af gensplejsede produkter

Torsdag, 14. maj 1998 - 0:00
14. maj 1998, Pressemeddelelse EU udvander mærkning af gensplejsede produkter EU-kommisionen vil indføre mærkningsregler, der yderligere indskrænker, hvilke gensplejsede varer, der skal mærkes. De danske mærkningsregler er i forvejen mangelfulde. I morgen fredag skal Folketingets Europaudvalg behandle forslaget. - Både i Danmark og i en række andre lande i Europa er borgerne stærkt imod gensplejset mad. De fleste er enige om, at mærkning af alle gensplejsede produkter er uhyre vigtig, således at folk ar en chance for at undgå dem, siger Keld Albrechtsen, Enhedslistens fødevarepolitiske ordfører.Læs mere

enhedslisten rejser samråd om kødkvalitetsmærke

Torsdag, 2. april 1998 - 0:00
2. april 1998, Keld Albrechtsen, MF Enhedslisten rejser samråd om kødkvalitetsmærket Enhedslistens fødevarepolitiske ordfører, Keld Albrechtsen, kalder nu fødevareminister Henrik Dam Kristensen i samråd om det statsgaranterede kvalitetsmærke for svinekød. - Ministeren har efter hård kritik måttet trække folderen om kødkvalitetsmærket tilbage. Den indeholdt vildledende oplysninger. Derfor er det godt, at ministeren nu trækker folderen tilbage. Men problemet kan ikke løses ve at man bare udgiver en ny folder.Læs mere

invitation fra enhedslisten: gang i økologisk samarbejde

Fredag, 20. marts 1998 - 0:00
20. marts 1998, Søren Kolstrup, MF Invitation fra Enhedslisten: Gang i økologisk samarbejde Enhedslisten indbyder nu regeringen til et langsigtet grønt samarbejde med en økologisk profil. Det sker i forlængelse af De Radikales miljøpolitiske udspil de seneste dage indenfor bl.a. landbrug og transport. - Den nye SR-regering kan denne gang lave sit regeringsgrundlag uden CD, og derfor er der basis for at gennemføre en mere langsigtet grøn og økologisk politik med Enhedslisten end i den forhændværende regrings tid, siger Enhedslistens nyvalgte miljøpolitiske ordfører, Søren Kolstrup, der mener, at der kan og bør gennemføres en langt stærkere indsats for økologisk omstilling indenfor landbruget og i kampen mod kemien i dagligdagen.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]