Gå til hovedindhold

Miljø og fødevarer

enhedslisten vil ulovlige fødevarer til livs

Mandag, 25. oktober 1999 - 0:00
Pressemeddelelse den 25. oktober 1999 Enhedslisten vil ulovlige fødevarer til livs - Det er kommet så vidt med hyppigheden og grovheden af ulovligheder i forbindelse med salg af fødevarer at det er nødvendigt, at Folketinget sender et håndgribeligt signal om, at dette ikke tolereres. Det kan gøres ved at give Levnedsmiddelkontrollen udvidede beføjelser. Enhedslisten fremsætter derfor et umiddelbart håndterligt beslutningsforslag om simple ændringer i det administrative system, som giver levnedsmiddelkontrollen muliged for at agere.Læs mere

Enhedslisten kræver oprettelse af et forbrugerministerium

Mandag, 20. september 1999 - 0:00
Enhedslistens fødevarepolitiske ordfører Keld Albrechtsen vil nu i et brev til statsminister Poul Nyrup Rasmussen opfordre regeringen til at oprette et forbrugerministerium således at forbrugernes interesser kan få en stærkere stilling i forhold til erhvervsinteresser. Enhedslisten vil opfordre statsministeren til at samle en række opgaver fra bl.a. fødevareministeriet, erhvervsministeriet og miljøministeriet i et nyt forbrugerministerium. - Vedtagelsen af den ny fødevarelov, som ventes at træde i kraft den 1. januar2000 betyder et tilbageskridt for forbrugerne på fødevareområdet.Læs mere

enhedslisten kræver gensplejsningsfrit landbrug

Søndag, 12. september 1999 - 0:00
Pressemeddelelse den 12. sept. 1999 Enhedslisten stiller forslag om gensplejsningsfrit landbrug Enhedslisten stiller ved starten af den ny folketingssamling forslag til folketingsbeslutning om et gensplejsningsfrit dansk landbrug. Forslaget indebærer, at også de igangværende forsøgsdyrkninger skal standses, da de indebærer en risiko for spredning af pollen til økologiske marker. Enhedslistens fødevareordfører Keld Albrechtsen siger: - Jeg har i juli stillet spørgsmålet til miljøminister Send Auken om spredning af pollen fra gensplejsede planter og risikoen for at generne spredes til økologiske marker.Læs mere

enhedslisten kræver indgreb i hormonbøfsagen

Tirsdag, 7. september 1999 - 0:00
Pressemeddelelse den 7. september 1999 Enhedslisten kræver indgreb i hormonbøfsagen - Meget tyder at EU-kommissionen er ved at miste fodfæstet i hormonbøf-sagen mod USA. Det er helt afgørende at de bebudede undersøgelser om kræftrisiko i forbindelse med hormonbehandlet kød gennemføres til bunds, herunder at kræftrisikoen i forbindelse med østrogen-stoffer fuldstændig afklares. Desværre tyder meget på at EU-kommissionen formentlig af politiske grunde er ved at bakke ud af hormonb&oslsh;f-sagen og forbereder en kapitulation over for USA, siger Keld Albrechtsen, fødevareordfører for Enhedslisten.Læs mere

el kræver tilbundsgående redegørelse om skinkerne

Fredag, 27. august 1999 - 0:00
Pressemeddelelse 27. august 1999 EL kræver tilbundsgående redegørelse om skinkerne Enhedslistens fødevareordfører Keld Albrechtsen stillede i går den 26.august 1999 under mødet i Fødevareudvalget spørgsmål til fødevareminister Henrik Dam Kristensen om fundet af giftstoffet PCB i danske eksportskinker. På det det tidspunkt i går kunne fødevareministeren ikke oplyse meget konkret om sagen, da man endnu ikke havde modtaget konkrete oplysninger fra Belgien. Nu synes det imidlertid bekr&elig;ftet at amerikanske undersøgelser har afsløret PCB i dansk kød som er forarbejdet i Belgien.Læs mere

forsøgsdyrkning med genplanter ude af kontrol

Torsdag, 12. august 1999 - 0:00
Pressemeddelelse den 12. august 1999 Forsøgsdyrkning med genplanter ude af kontrol Enhedslistens miljøpolitiske ordfører, Søren Kolstrup, har i dag via to svar fra Miljø- og Energiminister Svend Auken fået bekræftet, at der kan foregå dyrkning med gensplejsede planter helt uden nogen form for myndighedskontrol i Danmark. Svarene vedlægges (kan ses på Folketingets hjemmeside). Søren Kolstrup har straks fulgt op med to supplerende spørgsmål: Skal ministerens besvarelse af sp&olash;rgsmål S 2764 og S 2765 forstås således, at der i Danmark kan dyrkes den genmodificerede glyphosat-resistente raps (fra Plant Genetic Systems) selvom firmaet ikke har fået den endelige markedsføringstilladelse af den franske regering, og at denne dyrkning i givet fald foregår uden nogen som helst kontrol eller registrering fra danske myndigheders side, og at der heller ikke er nogen form for kontrol med, hvad der sker med afgrøderne? Tilsvarende ønskes dette besvaret hvad angår Bt-majs fra Ciba-Geigy (nu Novartis) og fra Monsanto.Læs mere

gensplejsede planter kan dyrkes uden tilladelse i danmark

Onsdag, 21. juli 1999 - 1:00
Det danske system for tilladelser med dyrkningsforsøg med gensplejsede planter er gennemhullet som en si. Det siger Enhedslistens miljøpolitiske ordfører, Søren Kolstrup, som reaktion på et svar fra Miljø- og Energiminister Svend Auken om, hvor der foregår dyrkningsforsøg med gensplejsede planter i Danmark. Det fremgår af besvarelsen, at når EU har givet markedsføringstilladelse til en gensplejset plante kan der gennemføres dyrkningsforsøg uden tilladelse i Danmark. Det kommer helt bag på mig, at vi hidtil måske kun har fået den halve sandhed om danske dyrkningsforsøgLæs mere

GMO-planter kan dyrkes uden tilladelse i Danmark

Onsdag, 21. juli 1999 - 0:00
Gensplejsede planter kan dyrkes uden tilladelse i Danmark Det danske system for tilladelser med dyrkningsforsøg med gensplejsede planter er gennemhullet som en si. Det siger Enhedslistens miljøpolitiske ordfører, Søren Kolstrup, som reaktion på et svar fra Miljø- og Energiminister Svend Auken om, hvor der foregår dyrkningsforsøg med gensplejsede planter i Danmark. Det fremgår af besvarelsen, at når EU har givet markedsføringstilladelse til en gensplejset plante kan der gennemføres dyrkningsforsøg uden tilladelse i Danmark. Det kommer helt bag på mig, at vi hidtil måske un har fået den halve sandhed om danske dyrkningsforsøg med gensplejsede planter, siger Søren Kolstrup, som i dag har stillet en række nye spørgsmål (vedlagt) til Svend Auken for dels at få at vide, hvilke gensplejsede planter, der som følge af denne EU-regel kan dyrkes uden tilladelse og i hvilket omfang det foregår.Læs mere

godkendelse af genroe skal trækkes tilbage

Torsdag, 15. juli 1999 - 0:00
Pressemeddelelse den 15. juni 1999 Spørgsmål til miljø- og energiministeren, stillet af Keld Albrechtsen(EL): Vil ministeren straks trække ansøgningen om godkendelse af en dansk gen-roe tilbage for derved at undgå at skulle stemme imod sin egen ansøgning? Begrundelse: Sagen om den danske regerings ansøgning i EU om godkendelse af en gen-roe risikerer at ende i en farce, dog ikke af de muntre, hvis den danske regering fastholder ansøgningen og derefter må stemme imod den, når sagen kommertil behandling i ministerrådet, fordi ministeren jo har tilsluttet sig kravet om en tænkepause og derfor nødvendigvis må stemme imod alle ansøgninger.Læs mere

gen-trussel mod det økologiske landbrug

Onsdag, 7. juli 1999 - 0:00
Den 6. Juli 1999 Gen-trussel mod økologien Spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse af Keld Albrechtsen (EL): Skal ministerens svar på spørgsmål S 2436 forstås således, at regeringen i realiteten anser spredningen af gener i naturen som acceptabel, selvom spredningen finder sted til økologisk dyrkede marker? Begrundelse: I svaret på spørgsmål S 2436 har ministeren oplyst, at regeringen ikke vil indføre et generelt forbud mod såning af gensplejede afgrøder i Danmark med henblik på at få afklaret risikoen for spredning af pollen.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]