Gå til hovedindhold

Miljø og fødevarer

Oppositionen ude af fiskeriforhandlinger

Onsdag, 26. oktober 2005 - 0:00
- Reelt ønskede regeringen ikke at indgå en aftale, som kunne sikre kystfiskeriet og det miljømæssigt mest skånsomme fiskeri. I stedet satsede man ensidigt på en aftale med Dansk Folkeparti, som betyder, at værdien af de danske fisk kapitaliseres og som vil føre til en koncentration af det danske fiskeri på større både. Derfor valgte oppositionen at forlade forhandlingerne klokken 2 natten til onsdag, udtaler Per Clausen, fødevareordfører for Enhedslisten. - Regeringen kunne have fået en aftale, som på en række områder levede op til regeringens ønsker. Det eneste oppositionen krævede var sikkerhed for, at kystfiskeriet og det miljøskånsomme fiskeri blev sikret vækst i fremtiden.Læs mere

Enhedslisten: Forbyd GMO-raps

Torsdag, 1. september 2005 - 0:00
EU-kommissionen har godkendt en GMO-raps til foder og fødevarer, selvom et forholdsmæssigt flertal af EU-landenes miljøministre har stemt imod, oplyser NOAHs paraplyorganisation i Europa Friends of the Earth. Enhedslisten kræver derfor et nationalt forbud. - Den danske miljøminister stemte sammen med 18 andre i december 2004 imod en godkendelse af GMO-rapsen, der er produceret af Monsanto, og tåler ukrudtsmidlet Round-Up. Det er en skandale at Kommissionen nu godkender en GMO, som et flertal af de ministre, der valgte at tilkende give en holdning, har sagt nej til siger Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten.Læs mere

Bedre regler for dyr, men hvad med mennesker?

Søndag, 7. august 2005 - 0:00
Af Rune Lund, EU-ordfører, medlem af Folketinget for Enhedslisten Justitsminister Lene Espersen har netop fremlagt skærpede danske regler for dyretransporter. De giver blandt andet dyrene mere plads til rådighed. Et massivt flertal i Folketinget støtter danske stramninger, selvom EU-kommissionen har sagt, at det strider imod EU’s regler. I EU’s indre marked skal varer kunne bevæge sig frit over grænser på bekostning af alle andre hensyn, for eksempel dyrevelfærd. Da heste i EU’s verden er lige så meget en vare som en dåse flåede tomater, er der dermed åbnet op for, at heste skal kunne tansporteres rundt i timevis under rædselsfulde vilkår.Læs mere

Enhedslisten afviser køb og salg af fiskekvoter.

Mandag, 11. juli 2005 - 0:00
- Enhedslisten vi indgå positivt i de kommende forhandlinger om en ny regulering af dansk fiskeri, men vi er helt afvisende overfor tankerne om køb og salg af kvoter. De negative konsekvenser af dette har vi allerede set i forbindelse med sildefiskeriet, hvor det har ført til en massiv koncentration af fiskeriet, som truer flere danske fiskerihavnes eksistens, udtaler Per Clausen, Enhedslistens fiskeripolitiske ordfører. - Det er vigtigt for os at sikre kystfiskeriet sine egne områder indenfor de kystnære zoner, og således at Kattegat og de indre farvande forbeholdes de mindre både. I disse områder skal kvoter erstattes med havdage, og regler for fartøjer og redskaber, og der skal indføres forbud mod brug af redskaber som ødelægger havbunden, fortsætter Per Clausen.Læs mere

Multivitamin juice åbner for medicinmad

Tirsdag, 10. maj 2005 - 0:00
Af Per Clausen, MF for Enhedslisten Med forbrugerminister Lars Barfoeds tilladelse til at sælge juice med kunstigt tilsatte vitaminer under navnet »Multivitamin-juice«, er der ikke flere formelle hindringer i vejen for, at medicin og kunstige vitaminer kan bruges til at lade fødevarer fremstå som sundere end de er. Fødevareministerens argument er, at multivitamin juicen ikke er sundhedsskadelig. Det er åbenbart hér grænsen går mellem, hvad man må blande i fødevarerne og hvad man ikke må. Fokus flyttet Det er en ekstrem defensiv holdning forbrugerministeren har. For det første bør fødearer og vitamintilskud holdes adskilt fordi der skal være selvstændige overvejelser om, hvilken medicin og i hvilket omfang, man indtager medicin og vitamintilskud.Læs mere

Sådan styrker vi økologi og lokal fødevareproduktion i Danmark

Onsdag, 26. januar 2005 - 0:00
Enhedslistens økologiplan: Økologien skal over i en ny fase Vi har brug for økologi i Danmark. I landbruget er økologi vejen frem for produktion, der ikke belaster miljøet. Det skal til for at genoprette en forarmet natur, for at sikre produkter uden rester af medicin og sprøjtemidler, for at beskytte grundvandet og give husdyrene værdige forhold. Den økologiske landbrugsproduktion i Danmark stagnerer. I dag drives seks procent af landbrugsarealet økologisk i Danmark, og vi er tilsyneladende kommet så langt med den økologiske omstilling af landbruget, som det er muligt på markedets betingelser og med forbrugernes velvilje. Udviklingen stagnerer både for mælkeproduktion og andre landbrugsgrene, og mange sunde selskaber og sunde bedrifter har måttet lukke på grund af heftige konjunktur udsving og kamp mod monopoler.Læs mere

Husk kvindelige kokke

Torsdag, 18. november 2004 - 0:00
I anledning af ”Nordisk Køkken Symposium”, som nordisk ministerråd arrangerer kun med deltagelse af mandlige kokke og oplægsholdere er det værd at huske hverdagsmaden. I Nordisk Råds velfærdsudvalg, som jeg er medlem af, har vi diskuteret, hvorfor der i vore velfærdssamfund kommer flere børn og unge, der ikke får ordentlig mad og har en hverdag uden motion. Vi ser nye sygdomme udbredes, bl.a. sukkersyge og spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. En række nordiske kvindelige kokke og madskribenter har protestet (Politikens artikel og kronik 16/11) mod nordisk ministerråds mande-mad-mnifest for restaurationskokke.Læs mere

Gensplejsede fødevarer

Fredag, 4. juni 2004 - 0:00
Debatindlæg af Keld Albrechtsen, MF Enhedslisten. Bragt i Politiken den 3. juni 2004. Folketinget behandler den 4. juni den såkaldte sameksistenslov, der udformer regler for, hvordan man må dyrke gensplejsede afgrøder i Danmark. Der er indgået en aftale mellem regeringen, de radikale, Socialdemokraterne og SF om at stemme for loven, der nu vil gøre det muligt at slippe gensplejsede organismer løs i Danmark. Jeg håber ikke, at dette betyder S og SFs endelige farvel til det gmo-kritiske flertal sammen med Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Loven skaber falsk tryghed. Nårde gensplejsede afgrøder sættes ud i Danmark, vil deres ændrede egenskaber sprede sig til andre beslægtede afgrøder.Læs mere

Det mener vi om økologi

Fredag, 23. august 2002 - 0:00
(uddrag af Enhedslistens program) Det overordnede mål for en ny socialisme, som bygger på en demokratisk, behovsstyret produktion er, at den globale udvikling vendes, så mennesket over alt på kloden bringes i balance med naturen og de store uligheder i levevilkårerne udjævnes. Danmarks og de øvrige industrilandes ressourceforbrug og globale miljøbelastning er i dag så stor, at det ikke kun er en trussel for miljøet, men også en hindring for, at udviklingslandene kan forbedre deres levevilkår gennem øget forbrug af ressourcer. Danmark kan spille en aktiv rolle i den globale udvikling ved at vise, at der findes løsninger, som trækker i en økologisk rigtig retning. Eksempelvis skal Danmark ved brug af bistandsmidler til 3. verdenslande anspore disse til at omstille til økologisk drift.Læs mere

Det jordløse landbrug

Torsdag, 15. august 2002 - 0:00
Kommentar til Naturrådets Vismandsrapport Af Keld Albrechtsen Det jordløse landbrug Kan nogen forestille sig, at man kan køre al afføring fra en befolkning på størrelse med Tysklands urenset ud i den danske natur og så slippe miljømæssigt rimeligt fra det. Nej vel, men det er hvad det af den nye regering nedlagte Naturråd, i en ”posthum” udkommet vismands-rapport, beregner, at dansk landbrugs kvælstoftab svarer til. Naturrådets konklusion er klar: Gødningstabet er højere end alle danske naturtypers tålegrænse, og det skal ned på under halvdelen af Vandmiljøplan II´s målsætning for at bevare de danske bøgeskove og fjorde rimeligt uspolerede.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]