Gå til hovedindhold

Miljø og fødevarer

Udbredelse af farlige bakterier skyldes overforbrug af antibiotika

Mandag, 3. marts 2008 - 13:06
Nyheden om at der findes flere og flere af de farlige ESBL-bakterier, som er resistente over for nogle af de antibiotika, der er allervigtigst til behandling af f.eks. blodforgiftning og...Læs mere

Miljø

Fredag, 26. oktober 2007 - 17:14
Enhedslisten arbejder for at vende den globale udvikling og bringe mennesket i balance med naturen. Vi vil have udbredt den økologiske tankegang til den måde, virksomhederne producerer på, og til den måde byerne fungerer på. Forureningskilder skal standses og rovdrift på naturressourcerne ophøre. Hvor der konstateres forurening, skal forureneren betale for fjernelsen.Læs mere

Kimæreforskning kræver lovændringer

Tirsdag, 23. oktober 2007 - 2:00
-Hybrid- og kimæreforskningen giver mulighed for, at der i løbet af få år kan skabe væsener, der er blandinger af dyr og mennesker, som bliver meget vanskeligt at placere biologisk, etisk og juridisk. Efter Enhedslistens opfattelse må lovgivningen ændres, sådan at det kan forhindres at sådanne væsener dannes, udtaler Per Clausen, sundhedsordfører for Enhedslisten i forbindelse med at Det Etiske Råd i dag offentliggør en rapport om de etiske aspekter ved kimæreforskningen.Læs mere

Regeringen accepterer nulstilling af braklægningsordning

Torsdag, 20. september 2007 - 13:49
Regeringen løfter, i et notat til Europa-udvalget, sløret for sin holdning til EU kommissionens forslag om at 0-stille braklægningsordningen næste år. Heraf fremgår det, at regeringen accepterer dette forslag. Regeringen har indtil nu været splittet i sagen, idet miljøministeren har været imod og fødevareministeren for. Statsministeren har i et svar på et paragraf 20 spørgsmål fra Per Clausen, Enhedslistens fødevare- og miljøordfører, om regeringens holdning tidligere afvist at tage stilling.Læs mere

Pesticidplan er brudt sammen

Tirsdag, 17. juli 2007 - 11:44
- Regeringens og Dansk Folkepartis pesticidplan er gået totalt i opløsning. Målsætningen var, at der i 2009 skulle være udlagt 25.000 ha sprøjtefrie zoner langs målsatte vandløb og søer. Denne målsætning var baseret på Bichel-udvalgets konklusioner og anbefalinger. Nu viser det sig (se vedhæftede fil), at det samlede areal udlagt som sprøjefri zoner er reduceret fra 8.690 i 2004 til 6.310 i 2006. Det går altså den fuldstædig forkerte vej, udtaler Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten.Læs mere

Flertal for bopælspligt i landbruget

Torsdag, 26. april 2007 - 23:50
Folketinget skal i morgen torsdag den 19. april tage stilling til om EU skal udfordres i spørgsmålet om bevarelsen af bopælspligten i dansk landbrug. Regeringen har, efter at EF-domstolen erklærede bopælspligten i strid med EU-retten, lagt op til at vi tilpasser vores regler denne afgørelse. Et flertal i folketinget bestående af oppositionen og Dansk Folkeparti har til gengæld sagt, at de mener bopælspligten skal forsvares. Socialdemokraterne, de radikale, SF og Enhedslisten har krævet spørgsmålet inddraget i traktatforhandlingerne i EU, mens Dansk Folkeparti har nøjedes med at kræve bopælspligten bevaret.Læs mere

Økologisk svineproduktion skal reddes

Tirsdag, 1. august 2006 - 0:00
- Det er helt grotesk, at en ny lov om miljøgodkendelse af husdyrhold truer med at forhindre svineproduktion, som tager hensyn til dyrevelfærd og miljø. Loven vil gøre det nærmest umuligt at drive økologisk svineproduktion og hold af løsgående svin. Samtidig giver loven kommunerne mulighed for at godkende svineproduktion, som har stor indflydelse på miljøet og fjerner klagemuligheden for lokalafdelingerne af Danmarks Naturfredningsforening, udtaler Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten. - Denne ændring af loven vil give bedre vilkår for det industrielle landbrug med den negative indvirkning dette har på miljøet og forhindre udviklingen af en husdyrproduktion, som kan ske i balance med naturen og hvor der tages maksimalt hensyn til dyrevelfærden. Det er helt uacceptabelt. Jeg vil derfor bede miljøministeren om at redegøre for, hvordan hun vil sikre, at det også fremover bliver muligt at drive økologisk svineproduktion og hold af løsgående svin, slutter Per Clausen.Læs mere

Regler om fugleinfluenza kriminaliserer hobbyavlere

Mandag, 24. juli 2006 - 0:00
Tak til de rigtigt mange hobbyavlere og fjerkræforeninger, der har skrevet til Folketingets fødevareudvalg i forbindelse med, at forbrugerministeren vil gøre reglerne om fugleinfluenza permanente. Det er desværre ikke en selvfølge, at folk vil træde frem ved navns nævnelse i en tid, hvor regeltyraniet har taget fuldstændigt overhånd i forbindelse med frygten for fugleinfluenza. Forbrugerministeren har svaret Enhedslisten, at folk bare kan overholde reglerne, så sker der dem ikke noget. Men folk fortæller os, at virkeligheden er, at de nye regler for hold af fjerkræ er uforenelige med god drevelfærd i praksis, og derfor vil der blive udbredt civil ulydighed.Læs mere

Danske GMO-forsøg er stoppet

Fredag, 7. april 2006 - 0:00
I et svar fra miljøminister Connie Hedegaard til Enhedslisten, fremgår det, at der ikke længere laves forsøg med at dyrke GMO-afgrøder. Søren Egge Rasmussen, miljøordfører for Enhedslisten , udtaler, – Jeg har med glæde konstateret, at der hverken dyrkes eller laves forsøg med dyrkning af gensplejsede afgrøder i Danmark. Der er heller ikke nogen firmaer, der har søgt om at få gensplejsede afgrøder optaget på den danske sortsliste. – Økologiske landmænd har for længst erkendt, at landbruget ikke har brug for gensplejsning. Det er meget glædeligt, at de konventionelle kollegaer i praksis er nået til den samme erkendelse.Læs mere

Økologi bedre end GMO

Fredag, 24. marts 2006 - 0:00
- Forskerne bekræfter nu, at økologi kan løse verdens sultproblemer. Derfor er det katastrofalt, at Connie Hedegaard insisterer på, at EU skal koncentrere sig om udviklingen af GMO som en løsning på u-landenes problemer, udtaler Per Clausen, fødevareordfører for Enhedslisten. - Et flertal i Folketingets miljøudvalg har vedtaget, at Connie Hedegaard skal arbejde for at EU skal tage udgangspunkt i sultproblemerne og ikke i GMO-teknologien. Det har Connie Hedegaard indtil nu forsøgt at undgå, men på baggrund af de seneste forskningsresultater vil Enhedslisten tage sagen opLæs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]