Gå til hovedindhold

Køn og seksualitet

Kommunen må skride ind overfor diskriminerende bestyrelsesformand

Mandag, 24. oktober 2005 - 0:00
En skolebestyrelsesformand i Løgumkloster indrømmer, at ville diskriminere mod homoseksuelle ved ansættelsessamtaler. Majbrit Berlau, der er Enhedslistens ligestillingsordfører, udtaler: - Kommunen må straks igangsætte en undersøgelse af samtlige ansættelser Bent Oluf Damm har deltaget i, for at vurdere hvorvidt homoseksuelle er blevet frasorteret på et diskriminerende grundlag. - Såfremt kommunen ikke iværksætter sådanne tiltag, må politiet inddrages i sagen. At afvise homoseksuelle jobansøgere blot på grund af deres seksualitet er ulovligt. - Samtidig må Løgumkloster kommune sike, at Bent Oluf Damm ikke for fremtiden kan sidde i noget ansættelsesudvalg, når han må forventes at udøve diskrimination.Læs mere

Fogh ud af skabet

Torsdag, 22. september 2005 - 0:00
Pernille Rosenkrantz-Theil, Enhedslistens finanspolitiske ordfører, udtaler: - Efter de seneste dages slingrekurs hos Venstre, bør statsministeren svare uden omsvøb på, om han mener, at der skal være mere eller mindre ulighed i det danske samfund. Nu har Socialministeren, Venstres finanspolitiske ordfører og formanden for VU, på skift argumenteret for at større social ulighed er en god ting. Hvad mener Venstre egentlig? - Jeg vil gerne høre statsministeren bekræfte, at uligheden er vokset under hans egen regering, bl.a. som en direkte følge af denne regerings politik. Dernæst vil jeg grne høre hvad Statsministeren så vil gøre, for bekæmpe den ulighed.Læs mere

Registrering af vold mod bøsser og lesbiske

Torsdag, 18. august 2005 - 0:00
Stigende vold mod homoseksuelle, får nu Enhedslistens Ligestillingsordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, til at stille forslag om, at denne type af overfald skal registreres, på linie med overfald med racistiske og religiøse motiver. Hun udtaler: - Overfald på homoseksuelle skal registreres. Vi registrerer allerede vold med racistiske og religiøse motiver, og registreringen er et nødvendigt redskab for at forstå omfanget og karakteren af disse overfald, så vi kan få gjort noget ved det. Enhedslisten foreslår, at der afsættes 5 mio. kroner på finansloven til at registrere overfad på homoseksuelle.Læs mere

Mere bøssebold, tak

Søndag, 7. august 2005 - 0:00
- Der burde være mindst én bøsse på det danske fodboldlandshold. At det mig bekendt ikke er tilfældet er et symptom på den homofobi og diskrimination, der præger elitesporten, og ikke mindst fodboldverdenen. Det siger Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslistens idrætspolitiske ordfører. Med VM i fodbold for bøsser og lesbiske sætter Copenhagen Pride i disse dage fokus på tabuerne om diskrimination af homoseksuelle i sportsverdenen. - Elitefodbold i Danmark er stadig præget af den samme lumre diskrimination, som dengang den daværende landstræner, Richard Møller Nielsen, slap af sted med at sige, t bøsser var noget, man går på jagt med, siger Jørgen Arbo-Bæhr, og fortsætter: - Nu må kulturministeren, Brian Mikkelsen, ud af skabet.Læs mere

Ændret barselsorlov skal skabe mere ligestilling

Mandag, 4. juli 2005 - 0:00
Enhedslisten mener, at en revision af barselsorloven skal bruges til at skabe større ligestilling mellem mænd og kvinder, og give mænd et større ansvar for børnene. - Derfor foreslår vi, at begge forældre i udgangspunktet skal holde mindst 13 ugers barselsorlov. Barselsorloven skal stadig være fleksibel.. Den skal kunne deles op, tages på deltid etc. Forældrene kan vælge at tage barselsorloven eller dele af den samtidig eller i forlængelse af hinanden. Når barnet er født skal arbejdsgiveren orienteres om, hvornår den ansatte holder barselsorlov af hensyn til planlægning af vikardækning, utaler Per Clausen, MF for Enhedslisten.Læs mere

Kommunalreformen – et slag mod ligestilling

Torsdag, 9. juni 2005 - 0:00
Kommunalreformen er et tilbageslag for ligestillingen. Det er der mange grunde til. En af dem er, at kommunerne får hovedansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Forslaget er til behandling i folketinget i dag. Af Jørgen Arbo-Bæhr, ligestillingsordfører, Enhedslisten Regeringen flytter beskæftigelsesindsatsen fra de nuværende cirka 40 Arbejdsformidlinger ud til over 92 kommuner. Det vil udvande den viden og de erfaringer, som i dag findes i Arbejdsformidlingerne, vedrørende ligestilling og indsats i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked. Forslaget indeholder ingen klare forpligtelser fo kommunerne til at medvirke til et mindre kønsopdelt arbejdsmarked.Læs mere

Hjælp ofrene for menneskehandel

Tirsdag, 17. maj 2005 - 0:00
Det er beskæmmende, at regeringen i torsdags afviste et forslag fra Enhedslisten, når det nu igen kommer frem, at menneskehandel er et stigende problem i Danmark, siger Line Barfod. Enhedslisten fremlagde i torsdags et forslag, der vil pålægge regeringen at gennemføre en række tiltag for at hjælpe mennesker, som har været udsat for grove forbrydelser, der kan relateres til menneskehandel. Forslaget indebærer, at der oprettes et Center, som akut kan modtage og hjælpe disse mennesker og opsamle viden samt formidle viden blandt andet i form af efteruddannelse for relevante faggrupper. egeringen svarede igen med, at der allerede gøres så meget, at de ikke finder det nødvendigt at støtte vores forslag.Læs mere

Årsmøde 2005: Enhedslisten indfører kønskvotering

Søndag, 24. april 2005 - 0:00
Enhedslistens årsmøde vedtog søndag formiddag med stemmerne 137 mod 31 (8 undlod) en vedtægtsændring, som indfører kønskvotering ved valg af partiets Hovedbestyrelse. Vedtægtsændingen gælder fra næste årsmøde. Kønskvoteringen skal også gælde for den daglige ledelse, som nu hedder Forretningsudvalget (før Arbejdsudvalget). Derimod blev et forslag om at indføre kønskvotering ved valg af folketingskandidater ikke vedtaget. Et forslag om at kickstarte kønskvoteringen med en 100 procent kvindebestyrelse på det førtskommende årsmøde blev heller ikke vedtaget Vedtægtsændingen lyder: »Ved val til Hovedbestyrelsen skal hvert køn have hver mindst 8 pladser.Læs mere

Enhedslisten fremsætter forslag om ligelønsstatistik

Mandag, 18. april 2005 - 0:00
Enhedslisten fremsætter nu et forslag, som pålægger arbejdsgivere med mindst ti ansatte at lave kønsopdelte lønstatistikker. Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, siger: - Lønforskellene mellem mænd og kvinder er stadig på samme niveau som for ti år siden. Det er ét af de helt store problemer for ligestillingen. Det skriger til himlen, at regeringen ikke har rørt en finger på det her område. Tværtimod afskaffede beskæftigelsesministeren jo kravet om kønsopdelte lønstatistikker kort efter regeringen kom til i 2001. - De kønsopdelte lønstatistikker vil være et godt rdskab for kvinderne og deres fagforeninger i den fortsatte kamp for ligeløn.Læs mere

Homoseksuelle skal have ret til adoption

Onsdag, 6. april 2005 - 0:00
- Homoseksuelle er lige så egnede som heteroseksuelle til at give børn et stabilt hjem og den nødvendige kærlighed og omsorg. Vi ønsker, at barnet kan få mulighed for en opvækst i en god og tryg familie, også selv om familieformen ikke svarer til en traditionel kernefamilie. Det siger Enhedslistens ligestillingsordfører, Jørgen Arbo-Bæhr, forud for at folketinget i dag førstebehandler et forslag fra Enhedslisten om at sikre ligestilling mellem heteroseksuelle og homoseksuelle i forhold til adoption. Storbritannien og Sverige har for nylig vedtaget en lovgivning, der giver homoseksuelle pa adgang til adoption.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]