Gå til hovedindhold

Køn og seksualitet

Enhedslisten vedtager kriminalisering af prostitutionskunder

Tirsdag, 8. maj 2007 - 10:00
Enhedslistens årsmøde har besluttet, at det skal være forbudt at købe andre mennesker til sex. Men forbuddet skal først træde i kraft når en række sociale forhold er forbedret. Det sker i erkendelse af, at straf ikke løser de sociale problemer, som er årsag til prostitution, og at forholdene for de prostituerede der i forvejen er mest i nød vil blive forværret:Læs mere

Åbent brev til landsforeningen for bøsser og lesbiske

Fredag, 27. april 2007 - 0:07
Af Morten Kabell Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten Åbent brev til landsforeningen for bøsser og lesbiske Landsforeningen for bøsser og lesbiske kommenterer i denne avis den 26. april, Søren Krarups (DF) udtalelse om at homoseksuelle er syge. Jeg er meget glad for at LBL reagerer skarpt imod Krarups middelalderlige holdninger til bl.a homoseksuelle. Så vidt er jeg godt tilfreds med LBL.Læs mere

Forsikrings-diskrimination indklages for ligestillingsnævnet

Søndag, 18. marts 2007 - 0:00
Undersøgelsen i BT af prisforskelle på bilforsikringer viser, at forsikringsselskaberne diskriminerer kvinder. Enhedslistens ligestillingsordfører, Jørgen Arbo-Bæhr, vil nu have ligestillingsnævnet til at undersøge, om forsikringsselskaberne bryder loven om ligestilling mellem mænd og kvinder.Læs mere

Kvindekamp og kvalitetsreform

Torsdag, 8. marts 2007 - 0:00
Forløberen for kvalitetsreformen – det såkaldte velfærdsforlig, har i virkeligheden fået alvorlige konsekvenser for kvinderne. Den forhøjede efterlønsalder vil ramme kvinder hårdest. Det skyldes...Læs mere

International appel: Bekæmp vold mod kvinder

Torsdag, 23. november 2006 - 0:00
Det Europæiske Venstreparti, hvor Enhedslisten er observatør, har udsendt nedenstående appel i anledning af den internationale dag den 25. november mod vold mod kvinder. Fight violence against omen! Women’s rights are human rights! Violence against women constitutes a crime against the rights of each individual.Læs mere

Hjælp til handlede kvinder

Torsdag, 2. november 2006 - 0:00
Den venstresocialistiske grønne gruppe med Line Barfod (EL) og Kristen Touborg (SF) har igen fået vedtaget et forslag i Nordisk Råd. Denne gang handler forslaget om beskyttelsestilbud til kvinder, derhar været handlet til prostitution.Læs mere

Det mener vi om ligestilling

Torsdag, 26. oktober 2006 - 6:45
Vi har da ligestilling – eller har vi? I en årrække har den offentlige mening været, at i Danmark har vi da ligestilling mellem kønnene – det står der selv i loven. De kønsbestemte uligheder, der stadig eksisterer på arbejdsmarkedet, i samfundslivet og familien, anses for psykologiske og traditionelle »fejl« hos den enkelte og ikke for resultater af den måde, vores samfund er skruet sammen på økonomisk og kulturelt. Det er en bekvem undskyldning for ikke at sætte ligestilling på den politiske dagsorden. Frigørelse fra et undertrykkende samfund I Enhedslisten mener vi, at vi kun opnår ligestilling mellem kønnene og kvindefrigørelse gennem en organiseret, fælles indsats. Det er ikke bare den enkeltes ansvar. Kvindefrigørelse er frigørelse af både mænd og kvinder fra et undertrykkende, kapitalistisk samfund. I dag bruger klassesamfundet køn som et påskud for ulighed. Enhedslisten arbejder med at nedbryde de eksisterende uligheder. Det gælder de, der er bestemt af økonomiske, kulturelle og samfundsbestemte mekanismer, såvel som de psykologiske, der alle er med til at fastholde uligheden mellem kønnene. Som eksempler kan nævnes løn, det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsessystem, ansvaret for børn og familie osv. Kvindekamp er klassekamp, og klassekamp er kvindekamp. Arbejdsmarkedet er kønsopdelt Ligestilling mellem de to køn på arbejdsmarkedet er et skridt på vejen mod frigørelse fra undertrykkelse. Ligestilling handler både om lige løn for lige arbejde, lige adgang for begge køn til alle fag, brancher og sektorer, og på alle niveauer. I dag udgør kvinderne et flertal i lavtlønsfag, og kvinderne befinder sig statistisk i pyramidens bund. Flere kvinder i lederjobs er ikke i sig selv frigørende, men ulige adgang til toppen afspejler den eksisterende ulighed. I dag er arbejdsmarkedet kønsopdelt. Det vil sige at der er markant flest kvinder eller mænd i 90 procent af fag og brancher. Kvinderne er først og fremmest repræsenterede på det offentlige arbejdsmarked, og inden for lavtlønsområder på det private, hvor vi finder de berømte kassedamer, og hvor flygtninge og indvandrere, også mænd, er på vej ind. Dette afslører, at køn – ligesom f.eks. hudfarve, kultur og religion – er et påskud for forskelsbehandling, ikke en forklaring. Kvindekamp er international Det er ikke nok at kæmpe for ligestilling og frigørelse i Danmark. Kvinder i andre lande mangler basale rettigheder eller forfølges, fordi de er kvinder. De udnyttes, sælges og købes til sexindustrien eller usundt arbejde på fabrikker, som deltager i det globale rotteræs om markederne. Ulandsbistanden må målrettes lande og projekter, der tilgodeser rent vand og sundhed, styrker kvinders mulighed for at bestemme over egen krop og tilværelse samt giver kvinder samme ret til ejendom som mænd Fuld ligestilling Enhedslisten vil gennemføre fuld ligestilling som et første skridt på vejen til frigørelse. Det kræver anvendelse af en lang række instrumenter, der modvirker uligheden. Hvis følgende krav opfyldes, vil det bringe os den ligestilling, vi påstås at have i dag:Læs mere

KOMPENDIUM til prostitutionsdebatten

Søndag, 1. oktober 2006 - 0:00
På Enhedslistens årsmødet 2006 blev der truffet følgende beslutning vedrørende prostitutionspolitik: ”Årsmødet tager ikke stilling til de indsendte forslag. Forslagene indgår i en medlemsdebat ed henblik på stillingtagen på Årsmødet 2007.Læs mere

Regeringen dumper til racisme-eksamen

Onsdag, 9. august 2006 - 0:00
– Regeringens rapport til FN´s racismekomité er fyldt med fejl og fortielser. Den er kort sagt lige til skraldespanden. Det siger Enhedslistens integrationsordfører, Jørgen Arbo-Bæhr, efter en ennemlæsning af rapporten.Læs mere

Kunstig befrugtning – et skridt på vejen mod ligestilling

Fredag, 2. juni 2006 - 0:00
Det er et stort skridt på vejen mod ligestilling for homoseksuelle, at lesbiske nu får samme ret til kunstig befrugtning som alle andre. Det siger Enhedslistens ligestillingsordfører, Jørgen Arbo-Bæhr. – Men vi har stadig langt igen, før vi kan tale om reel ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. – Jeg vil i den kommende samling følge dagens sejr op med forslag om ligestilling i adgangen til at adoptere. Jeg håber at debatten om kunstig befrugtning også har rykket ved folketingsflertallets holdninger til homoseksuelles adgang til at adoptere. Alt andet vil være ulogisk. – Jeg vil også stille et forslag til ændring af loven om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]