Gå til hovedindhold

Udlændinge og integration

Søren Søndergaard og Bertel Haarder diskuterer indvandrerkampagne med forældede kønsroller

Onsdag, 17. november 2004 - 0:00
Folketingets spørgetime, tirsdag den 16. november 2004 Søren Søndergaard (EL): Jeg siger tak. I dag har ministeren sammen med forsvarsministeren og justitsministeren, så vidt jeg ved, lanceret en del af kampagnen »Brug for alle unge«. Det er en kampagne, som er målrettet på at få unge indvandrere i uddannelse og job, og det er jo som udgangspunkt et godt initiativ. Alligevel så har jeg et spørgsmål til den kampagne, fordi jeg har jo lagt mærke til, hvor højt oppe integrationsministeren er gået i det, han kalder middelalderlige kønsrollemønstre i indvandrerfamilier. Og derfor s kunne jeg godt tænke mig, hvilke overvejelser om kønsrollemønstre har ligget til grund for det udvalg af rollemodeller, som integrationsministeren har valgt i denne her kampagne? Integrationsministeren (Bertel Haarder): .Læs mere

Med Lykketoft i eventyrland

Torsdag, 9. september 2004 - 0:00
Af Søren Søndergaard, MF Enhedslisten Det er ikke hver dag, at Socialdemokraterne vedtager et principprogram. Derfor kunne man forvente, at et forslag til et nyt principprogram havde en ambition om at komme et spadestik dybere end hverdagspolitik kombineret med flotklingende, men indholdsløse fraser. Men de forventninger bliver ikke indfriet af det foreliggende forslag. Hører det f.eks. virkelig hjemme i et principprogram, at der skal »føres en særlig konsekvent politik over for rockere«, eller at det er meget vigtigt med »gældsafvikling«. Der virker unægtelig som noget, der er mere relvant i et valgprogram eller et arbejdsprogram.Læs mere

Tvangsspredning af tosprogede elever

Lørdag, 29. maj 2004 - 0:00
Debatindlæg af Per Bregengaard, Uddannelses- og Ungdomsborgmester i København, Enhedslisten. Bragt i Jyllands-Posten, 29. maj 2004. I en god skole går der børn med forskellig baggrund, såvel socialt som etnisk. Det er en erfaring, at velstimulerede børn i klassen er med til at trække de bogligt svage elevers faglige niveau op. En gensidig integration har det bedste udgangspunkt med en blandet klasse. Det er et politisk mål, at den lokale skole afspejler kvarteret. Det er ikke lige let alle steder i København, hvor der på nogle skoler er en meget høj andel af tosprogede elever. I modsætnig til blandt andre Venstres Pia Allerslev (JPK 22.Læs mere

Dansk Folkeparti og de kristne-jødiske værdier

Mandag, 17. maj 2004 - 0:00
Kristne-jødiske værdier i Irak? Søren Søndergaard har den 17. maj denne kommentar i Politiken: Når Dansk Folkepartis Louise Frevert ikke har travlt med at diktere museumsinspektørerne, hvilke forklarende tekster der skal stå under statuer af historiske personer, får hun også tid til at stille forslag i Folketinget om forbud for offentligt ansatte mod at bære ”kulturbestemt hovedbeklædning”. Ikke alle kulturbestemte hovedpåklædninger ganske vist, kun de forkertes, de fremmede, de vantros hovedpåklædninger. Som Louise Frevert selv forklarer det: ”Med kulturbestemt tørklæde menes enhver fom for tørklæde eller hovedbeklædning, der falder uden for den kristne-jødiske kultur, der historisk har rod her i landet.Læs mere

Også mødefrihed for udemokratiske fundamentalister

Mandag, 10. maj 2004 - 0:00
Kommentar om Hizb-ut-Tahrir og foreningsfriheden af Per Bregengaard, uddannelses- og ungdomsborgmester, Enhedslisten, København: Diskussionen om Hizb-ut-Tahrirs ret til at holde møder i kommunens lokaler er vigtig. Organisationen har efter min opfattelse nazistiske (fascistiske) træk, idet den ønsker en totalitær stat. Også synet på jøderne påkalder denne sammenligning. Jeg deltager i demonstrationer mod denne bevægelses og nazisters arrangementer og vil her gerne praktisere civil ulydighed. Men "ulydighed" er ikke en offentlig opgave: For hvordan skal stat eller kommune trække grænse andre steder end ved organisationer, der har dom for at være ulovlige, ved ulovlig virksomhed, eller hvor der er fare for liv, lemmer og ejendom? Stor gene for naboer kan også være en begrundelse.Læs mere

Kampen mod racisme er en del af klassekampen

Lørdag, 13. marts 2004 - 0:00
Vedtagelse fra Enhedslistens 15. årsmøde, 12.-14. marts 2004 Racismen har det godt i Danmark og trives i højrebølgen. Racisme er blevet respektabel. Politikere, som ikke har forsvaret den lille mands kamp mod prisstigninger, lønnedgang, huslejestigninger og fyringer, har nu travlt med at forsvare den lille mand mod "de fremmede". Udlændinge- og integrationsloven ændres hele tiden med henblik på at forringe indvandreres og flygtninges retssikkerhed. Bag angrebene ligger kynisk populisme og udnyttelse. De regeringsbærende partier søger ved først at angribe de etniske mindretals rettigheder, så en gruppe af kontanthjælpshjælpsmodtagere at splitte arbejderklassen. Målet er gøre reservearmeens forhold så elendige, at den kan virke som effektiv løntrykker og medvirke til at øge uligheden i samfundet til glæde for erhvervsliv og kapital.Læs mere

Borgerlig krig om udlændinge

Torsdag, 22. januar 2004 - 0:00
Af Søren Søndergaard (MF), udlændingeordfører, Enhedslisten Et gammelt ord siger, at når krybben er tom, så bides hestene. Om det altid er tilfældet, skal jeg lade være usagt, men det gælder i hvert fald for de borgerlige på udlændingeområdet. Efterhånden kommer der næsten ikke en asylansøger til Danmark, og så skulle man jo tro, at de borgerliges danske paradis på jord havde indfundet sig. Men sådan er det ikke. For straks er der udbrudt en ”krig” Venstre, konservative og Dansk Folkeparti om, hvad de penge, der er afsat til at hjælpe asylsøgere for, så skal bruges til (jf. JP 8.1). Deter de borgerliges mål at få antallet af flygtninge ned i Danmark.Læs mere

Den der tier...

Fredag, 11. juli 2003 - 0:00
Den der tier … Af Søren Søndergaard, MF for Enhedslisten Dansk Folkeparti vil diskriminere. De hvide ”ægte” danskere skal have lettere ved at få deres ægtefælle til landet end de ”uægte” knap så hvide danskere. Det kan undre at det kan komme som en overraskelse for nogen, at netop Dansk Folkeparti går ind for at forskelsbehandle og diskriminere. Partiet har jo slået sig op på at mene, at ”kristne europæere” er bedre end ”muslimske asiater” Det eneste interessante i debatten om Dansk Folkepartis forslag om at bryde menneskerettighedskonventionen for at kunne diskriminere åbenlyst er tvsheden.Læs mere

Socialdemokratisk tandpine

Mandag, 12. maj 2003 - 0:00
Af Pernille Falcon (MF), stedfortræder Enhedslisten »Lad os bygge en bro«. »Hvorfor?«. »Så tandpinen kan gå over!« Man kommer unægtelig til at tænke på den gamle revyvits, når man læser det nye integrationsoplæg, Socialdemokratiet har udsendt. Men mere end at være et oplæg til en - undskyld udtrykket - radikal integrationspolitik, viser det, at S efter forskellige rodbehandlinger har søgt at skrive sig ud af den »tandpine«, som udlændingepolitikken har været i partiet og blandt dets vælgere. Dette udspil er vel det nærmeste, man kommer en »bro« over til de vælgere, som har søgt til VK og Dnsk Folkeparti.Læs mere

Hvad er der galt med at være taxi-chauffør, Bertel Haarder?

Torsdag, 6. februar 2003 - 0:00
Debatindlæg til den tyrkisksprogede avis Haber (Politiken) på baggrund af avisens interview med integrationsminister Bertel Haarder i uge 5. Af Søren Søndergaard (MF) udlændingeordfører, Enhedslisten De vil ikke have uddannelse, men hellere køre taxi og gifte deres piger bort i en tidlig alder. Sådan fremstiller integrationsminister Bertel Haarder det tyrkiske mindretal i Danmark i det seneste nummer af avisen. Havde ministeren nu været ny i politik, så kunne man måske ”forstå”, at der smuttede en udtalelse som denne, for al begyndelse er jo svær – især i starten, så hvorfor ikke? Den udskyldning har Haarder ikke.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]