Gå til hovedindhold

Udlændinge og integration

Opfordring til regeringen: Lav en forsoningskonference under ledelse af Desmond Tutu

Mandag, 6. februar 2006 - 0:00
Opfordring til regeringen: Lav en forsoningskonference under ledelse af Desmond Tutu Frank Aaen, der er Enhedslistens udenrigsordfører, udtaler: - Det regeringen har gjort i de forløbne dage er åbenlyst ikke nok. Vi mener, der er brug for initiativer, der kan sætte en anden dagsorden og som tager højde for, at de vrede reaktioner i høj grad skyldes, at muslimer føler at Vesten på mange måder har trådt på dem. Det er også klart, at mange muslimer i Danmark føler, de er blevet trådt på og dagligt har skullet læse og høre, at de er et problem. - Derfor er der brug for en forsoningskonference med deltagelse fra Danmark – regering, partier og repræsentanter for de danske muslimer – samt med international deltagelse fra den muslimske verden. Og for at give konferencen de bedste muligheder for at få et godt forløb, der fremmer forsoning, kunne der inviteres en neutral person til at lede den, f.eks. en person som Desmond Tutu, der har erfaring med den forsoningsproces, man satte i gang i Sydafrika efter apartheid-regimets fald eller FN’s generalsekretær, Kofi Annan.Læs mere

Statsministeren har ansvaret for forsoning

Mandag, 30. januar 2006 - 0:00
Enhedslistens folketingsgruppe opfordrer nu i et brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen, at han indkalder et bredt udsnit af den muslimske befolkning samt andre mindretal til en forsoningskonference, hvor situationen omkring Muhammed-tegningerne kan drøftes. Enhedslistens udenrigsordfører, Frank Aaen udtaler: - Statsministeren burde for længst have udtalt sig klart og tydeligt omkring Jyllands-Postens tegninger. Jyllands-Posten er naturligvis i deres gode ret til at bruge deres ytringsfrihed, men lige så klar er Statsministerens ret til at sige sin mening om tegningerne.Læs mere

Åbent brev til statsministeren: Løsningen findes i Danmark

Mandag, 30. januar 2006 - 0:00
København, den 30. januar 2006 Kære statsminister Der er god grund til at være foruroliget over den vrede mange muslimer i disse dage viser over for Danmark og vi mener, det er nødvendigt at tage nogle initiativer, der går ud over blot at forklare den danske politik via diplomatiske kontakter. Vi er helt enig i kritikken af, at du ikke har gjort nok i denne sag. Du kunne have udtalt dig klart om Jyllands-Postens tegninger. De har selvfølgelig ret til at bruge deres ytringsfrihed, men lige så klar er din og andres ret til at sige sin mening om tegningerne. Og det ville have været meget nyttigt, hvis du klart havde signaleret respekt for den muslimske kultur og anerkendt deres ret til at have deres religion – og at du respekterer muslimer som en del af den danske befolkning som alle andre dele af befolkningen. Og anerkendt, at du er klar over, at der i den danske debat er mange eksempler på nedvurdering af muslimer.Læs mere

Tale til demonstration mod indskrænkninger i adgang til statsborgerskab

Mandag, 19. december 2005 - 0:00
Jørgen Arbo-Bæhrs tale til demonstrationen den 19. december 2005 mod ændringer af loven om dansk statsborgerskab. Tak for at I laver denne demonstration. Når jeg ser jer, tænker jeg, at det er sådan et samfund, vi vil ha´. Et samfund med mangfoldighed – et samfund hvor der er plads til alle. Ikke et middelaldersamfund, som vi kendte det. I middelalderens Europa havde vi enevælde. Kongen regerede, én af hans nærmeste rådgivere var hofnarren. Igennem tiderne har mangen en smart hofnar tiltaget sig en utrolig politisk magt – bl.a. fordi de fleste konger har udmærket sig ved at være dumme ognaive.Læs mere

Dansk vilje: Om integration og assimilation

Fredag, 22. juli 2005 - 0:00
Af Ulf V. Olsen provinssekretær, Enhedslisten I enhver lærebog kan man forvisse sig om, at integration er udtryk for en gensidig proces, hvor nye medborgere i et samfund integrerer sig med de gamle, og de gamle integrerer sig med de nye. Altså en proces hvor alle involverede undergår forandring og finder sammen et nyt sted, hvor ingen af dem befandt sig i udgangspunktet. Det modsatte af integration er assimilation, hvor de nytilkomne pålægges at tilpasse sig de gamle og blive som dem. Og segregation – kendt fra Sydafrika og Sydstaterne – hvor man holder de forskellige etniske grupper adkilt.Læs mere

Velfærdsforringelser forklædt som integration

Onsdag, 29. juni 2005 - 0:00
Af Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslisten, integrationsordfører En ny start til alle kalder regeringen den nyligt vedtagne ”integrationsplan”, der i realiteten er velfærdsforringelser af en karakter, der kun kan gennemføres, fordi de camoufleres som integration og pakkes ind i mistænkeliggørelse af de ”dovne” fremmede. Planens hovedpunkter er: - Flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde, men det sker primært gennem indslusningsløn og støttede job/aktivering ikke gennem skabelse af ordinære job. - Ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, skal fremover leve af en konanthjælp, hvis den ene ikke har arbejdet mere end 300 timer de seneste to år.Læs mere

Hvor åben er du, Claus Hjort Frederiksen?

Mandag, 28. februar 2005 - 0:00
I egen opfattelse er regeringens beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, en meget åbensindet mand. Dette billede forsøgte han at holde i live for nylig. Med udtalelser som: ”Jeg er principielt åben for alle muligheder”, gik han således i kødet på et af integrationens helt afgørende spørgsmål: at få indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Det lyder jo godt, og hvem gider at være sur og tvær. Nej vel! For ministerens åbne holdning skyldtes den overenskomst mellem de ansatte og staten, som blev aftalt for nylig. Den betyder i korte træk, at indvandrere selv skal have tyve procent af deres lø med på arbejdet for at få et job.Læs mere

Right wing government wins new term - far left advances

Torsdag, 10. februar 2005 - 0:00
By Aage Skovrind The Danish general elections on February 8th have left the country even more polarized, with two clear-cut blocks in the parliament. The far left Red-Green Alliance has consolidated itself as a stable force in Danish politics. The main challenge is now to convert the electoral progress to a strong movement against the right wing government that creates poverty, war and xenophobia. Despite a loss of four seats in Parliament, the Liberal Party of Prime Minister Anders Fogh Rasmussen is looking forward to a new government period after the general elections. The Conservative coalition partner gained two seats, and the far right, anti-immigration Danish Peoples Party, offering parliamentary majority to the government, gained two seats too.Læs mere

En københavnsk plan for tosprogede

Tirsdag, 30. november 2004 - 0:00
Af Per Bregengaard, Enhedslisten, uddannelses- og ungdomsborgmester i Kbh. Uddannelses- og ungdomsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation vedtog onsdag 24/11 en politik for fordeling af et- og tosprogede elever i de københavnske folkeskoler. Politikken gør op med tendensen til, at nogle folkeskoler stort set kun har etnisk danske elever, og andre folkeskoler stort set kun har tosprogede elever, hvoraf mange er ressourcesvage. Sådan en opdeling af vores skoler er uforenelig med ønsket om integration og kulturmøde. Det må samtidig konstateres, at skoler med næsten udelukkende tosprogde elever ikke afspejler bosætningsmønstre.Læs mere

Sammendrag af Søren Søndergaards indlæg under debatten om Bertel Haardes udlændingestramninger

Torsdag, 25. november 2004 - 0:00
Her følger et sammendrag af Søren Søndergaards ordførertale ved 1. behandlingen af lovforslag om stramning af udvælgelseskriterierne for ’kvote-flygtninge’ (L97) onsdag den 24. november: - Da jeg kom i Folketinget, tog Danmark 1.000 ’kvoteflygtninge’. Det blev reduceret til 500; det var åbenbart en for stor byrde. Blandt de 500 skal det nu være nogle særligt integrationsparate, der skal udvælges, mens andre skal vælges fra. I lovbemærkningerne hedder det: »Den enkelte bør i almindelighed kunne læse og skrive sit eget sprog, og analfabeter bør som udgangspunkt ikke tilbydes genbosætning«. et fortsætter: »Analfabeter bør som udgangspunkt ikke tilbydes genbosætning«.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]