Gå til hovedindhold

Udlændinge og integration

Rikke Hvilshøj i samråd om religiøs forfølgelse

Torsdag, 26. april 2007 - 23:36
Integrationsminister, Rikke Hvilshøj, ignorerer tilsyneladende de klare beviser på, at den kristne gruppe blandt afviste irakere, Mandæerne, er forfulgt, og må frygte for deres liv, hvis de vender hjem til Irak. Det på trods af den kraftige kritik af Danmarks afvisning af irakiske asylansøgere fra UNHCR. For at få Rikke Hvilshøj ud af busken indkalder Enhedslisten nu ministeren i samråd.Læs mere

Lyt til de afviste irakere

Torsdag, 26. april 2007 - 23:30
Når det store flertal af afviste irakiske asylansøgere takker nej til et ”tilbud” om uddannelse, hvis de til gengæld vil rejse frivilligt hjem til Irak, er det ikke tilfældigt. Det viser tydeligt deres frygt for konsekvenserne af en hjemsendelse.Læs mere

Sagen om Abdul Karim var dråben

Torsdag, 26. april 2007 - 23:24
Kidnapningen og afstraffelsen af Abdul Karim, efter hans udvisning fra Danmark til Irak viser med al ønskelig tydelighed, Hvor usikkert det er for irakiske flygtninge at vende tilbage til Irak. Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslistens udlændingeordfører, siger:Læs mere

DF – fremad mod fortiden

Torsdag, 26. april 2007 - 23:23
Dansk Folkeparti fortsætter sin march mod fortiden. – Først var det et stop for sex inden ægteskabet. Nu er det latin og morgensang tilbage til skolen. Der er ikke tale om skolepolitik eller sundhedspolitik. Der er tale om kulturkamp, udtaler Per Clausen, kulturordfører for Enhedslisten.Læs mere

Rettigheder til asylansøgere

Torsdag, 26. april 2007 - 22:54
Med de Konservative og Socialdemokraternes nye signaler i flygtningepolitiken tegner der sig et alternativ til den aktuelle politik på området. Enhedslisten vil derfor nu lave et oplæg til en human flygtningepolitik under overskriften: Humanismens akse.Læs mere

Enhedslistemedlemmer melder Martin Henriksen (DF) til politiet

Tirsdag, 20. juni 2006 - 0:00
En gruppe medlemmer fra Enhedslisten har bedt politidirektøren i København undersøge, om Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti har overtrådt den såkaldte racismeparagraf - § 266 b. Enhedslistens medlemmer mener, at Martin Henriksen offentligt og med forsæt har udbredt forhånende og nedværdigende synspunkter om muslimer, via sin hjemmeside, hvor han blandt andet skrev at ”muslimske mænd skulle sendes hjem til tortur og politisk forfølgelse”.Læs mere

4. Forringelser der rammer indvandrere

Fredag, 21. april 2006 - 0:00
Klassemæssig diskrimination af indvandrere Der gives opholdstilladelse til dem, der kan fremvise et konkret jobtilbud med en årlig aflønning over 375.000 kroner. Etablering af en green card-ordning, der giver særligt kvalificerede udlændinge uden konkret jobtilbud, men med gode forudsætninger for beskæftigelse, mulighed for at få opholdstilladelse i op til seks måneder for at søge arbejde i Danmark. Udenlandske studerende, som færdiggør en videregående uddannelse i Danmark, får mulighed for at søge arbejde i seks måneder. Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis man finder et arbejde, somlever op til kriterier for opholdstilladelse, herunder 375.Læs mere

Hvad skjuler regeringen i Muhammed-sagen?

Tirsdag, 28. marts 2006 - 0:00
”I får ingen ting at se.” Det er i al sin enkelthed regeringens svar på det spørgsmål, som Enhedslisten stillede i Udenrigspolitisk Nævn for over en måned siden. Den 24. januar bad Enhedslisten udenrigsministeren om at fremsende alle relevante breve og henvendelser, som regeringen har modtaget fra fremmede regeringer og ambassader i forbindelse med Muhammed-sagen. Spørgsmålet blev stillet efter at Politiken havde offentliggjort flere vigtige breve, som regeringen havde modtaget, og som Folketinget aldrig havde set. På dagens møde i udenrigspolitisk nævn kom svaret: Oppositionen får ikke lov til at se et eneste brev eller henvendelse fra fremmede regeringer eller ambassader, eller notater fra danske ambassader.Læs mere

Skjuler regeringen oplysninger i Muhammedsagen?

Torsdag, 23. marts 2006 - 0:00
Den 24. februar bad Frank Aaen udenrigsministeren fremsende en oversigt til Udenrigspolitisk Nævn over alle skriftlige og mundtlige henvendelser fra udenlandske ambassader og regeringer vedrørende tegningerne i Jyllands-Posten. Her knap en måden senere er oversigten endnu ikke blevet fremsendt. Derfor vil Rune Lund, der er Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører benytte dagens møde i Nævnet til at brokke sig over den langsommelige sagsbehandling. Rune Lund udtaler: - Når nu ikke regeringen vil foranstalte en undersøgelse af forløbet i Muhammed-sagen, så må vi jo prøve at afdække det. Men det er jo umuligt hvis ikke regeringen samarbejder. Derfor kunne man jo få den mistanke, at besvarelsen af vores anmodning bevidst trækkes i langdrag, og at langsommeligheden skyldes, at der er noget der skal skjules. Det er jo ikke ligefrem noget der afkræfter anklagerne mod statsministeren om kreativ bogføring i Muhammed-sagen.Læs mere

Brev til folketingets formand om Muhammed-sagen

Torsdag, 9. marts 2006 - 0:00
København den 8. marts 2006 Henvendelse til Folketingets formand om Muhammed-sagen Kære Christian Mejdahl. Jeg skriver til dig fordi regeringen efter min opfattelse i Muhammed-sagen har forsømt sig mod den forpligtelse, der er til at informere Folketinget, herunder Det udenrigspolitiske Nævn. Der er en klar uenighed i Folketinget om hvordan Muhammed-sagen skulle være grebet an og Statsminister Anders Fogh Rasmussen har helt ret når han i denne diskussion fremhæver, at der er tale om politisk uenighed. Problemet er bare, at Folketinget ikke har haft adgang til helt centrale dokumenter og informationer i forløbet, og dermed ikke haft tilstrækkelige muligheder for at vurdere om regeringens udlægning af sagen har været dækkende.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]