Gå til hovedindhold

Finans

Det skrå skatteloft koster 1,3 mia. kr.

Torsdag, 24. oktober 1996 - 0:00
Enhedslisten vil i Finanslovsforhandlingerne rejse diskussionen om det skrå skatteloft, der i 97 sænkes fra 62 til 60%. I et svar fra skatteministeren til Frank Aaen er det i dag oplyst, at det skrå skatteloft i 1997 medfører en skattelettelse for de rigeste på 1.350 mio kr. De 660.000 rigeste får i gennemsnit en skatterabat på 2.000 kr. De 15.000 rigeste får 17.500 kr. i gennemsnit. Det skrå skatteloft er dels asocialt, dels med til at øge statens underskud. Defor må dette loft fjernes - eller fastholdes på det nuværende niveau, siger Frank Aaen. svaret fra skatteministeren er vedlagtLæs mere

hvad vil regeringen med finansloven? frank aaen

Tirsdag, 22. oktober 1996 - 0:00
Til pressen , den 22/10-1996: Åben henvendelse til regeringspartiernes finanspolitiske ordførere: Hvad vil regeringen, spørger Frank Aaen - Finansminister Mogens Lykketoft mener, det er helt åbent, hvem der laves finanslov med, men hvad vil regeringen bruge den situation til, spørger Enhedslistens ordfører, Frank Aaen i dag i en åben til regeringspartiernes finanspolitiske ordførere. - Den åbne situation giver regeringen mulighed for at rette op på de indrømmelser, den har givet Venstre og Konservativ ved vedtagelsen af de to sidste finanslove og i stedet opfylde de løfter, der er givt til befolkningen.Læs mere

Enhedslistens udspil til finanslovsforhandlinger

Mandag, 26. august 1996 - 0:00
- Enhedslisten har et godt tilbud til regeringen, siger Enhedslistens finanspolitiske ordfører, Frank Aaen, der i dag fremlægger Enhedslistens udspil til de kommende finanslovsforhandlinger: Den kommende finanslov kan sikre en gennemførelse af regeringens løfter om at fjerne ventelisterne til sygehusene og til børneinstitutionernekan få gennemført initiativer til flere ordinære stillinger og give arbejdsløse et arbejde i stedet for at de sendes ud i varig forsørgelseog samtidig opnå et overskud på de offentlige budgetter uden asociale besparelser. Enhedslisten vil pege på hvor pengene kan findesved at begrænse skattefordelen på pensionsordninger for de rigeste, der nemt kan spare op uden statskassens hjælpved at fjerne erhvervsstøtte i form af gratis kassekredit, der gives meget tilfældigtved at mindske mulighederne for at unddrage pensionsformuer fra realrentebeskatningved at øge skatteloftet, så de rigeste også kommer til at betale hvis kommunerne og amterne må forhøje skatten.Læs mere

Åbent brev til finansminister Mogens Lykketoft

Torsdag, 1. august 1996 - 0:00
København, den 1. august 1996 Til pressen Vedlagt en henvendelse, der dags dato er sendt til Finansminister Mogens Lykketoft. De to foregående år er der på intet tidspunkt foretaget seriøse sonderinger af mulighederne af at lave en aftale med venstrefløjen om finansloven. Finansministeren har flere gange forklaret det socialdemokratiske bagland, at det var umuligt med venstrefløjen fordi Enhedslisten og SF gav forskellige meldinger. Derfor har vi i Enhedslisten besluttet at sende vedlagte henvendelse med anmodning om et fælles møde så hurtigt som muligt. Det bør i hvert fald ikke være kommunikationsproblemer, der hindrer et alternativ til igen at lave et forlig med højresiden.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]