Gå til hovedindhold

Finans

Ordførertale til 1. behandlingen af finansloven 2003

Tirsdag, 10. september 2002 - 0:00
Pernille Rosenkrantz-Theil, Enhedslistens finansordfører: Der er god grund til, at kritisere regeringen for at være visionsløs og hand-lingslammet efter ti måneder ved magten, hvis man ser på kvantiteten af fi-nansloven. Det er ikke mange kroner og ører, der bliver rykket rundt på. Men det vil jeg ikke kritisere regeringen for. Jeg foretrækker klart en passiv borgerlig regering frem for en meget aktiv borgerlig regering. Ud fra devisen: ”Så længe de sidder stille, laver de ingen ulykker.” Men ser man på kvaliteten eller indholdet af de ændringer der faktisk er, ja så er det egentligtsvært at kalde regeringen visionsløs.Læs mere

Pension på kviksand

Torsdag, 20. juni 2002 - 0:00
19. juni 2002 Pension på kviksand Af Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, Enhedslisten Pensionsbranchen er kommet i krise. Flere pensionsselskaber kan ikke leve op til de garantier om forrentning af pensionsindbetalingerne, som de har givet. På lidt længer sigt trues flere selskaber med fallit. Denne krise viser, at de lovede garantier om vækst i pensionen år efter år bygger på kviksand. Forudsætningen for disse garantier er store stigninger i aktiernes værdi år efter år. Den nuværende krise er udtryk for, at forholdsvis små fald i aktiernes værdier truer dette system med sammenbrud. Det kan få alvorlige konsekvenser for mange mennesker: i første omgang at opsparerne får væsentligt mindre udbetalt, end de var blev lovet; i værste fald at de lider samme skæbne som de ansatte i den amerikanske Enron-koncern, hvor hele pensionsopsparingen gik tabt efter selskabets fallit.Læs mere

Enhedslistens alternativ – ægte robin hood

Mandag, 13. maj 2002 - 1:00
Enhedslistens alternativ – ægte Robin-Hood Enhedslisten har i sine ændringsforslag til finansloven 2002 fremlagt et klart alternativ til regeringen. Enhedslisten vil med sine ændringsforslag omfordele over 20 mia. kroner fra de rigeste i Danmark til de fattigste i verden, fattige i Danmark og til nødvendige forbedringer på sundheds-, uddannelses-, kulturområdet og det sociale område. Over 21 mia. kr. skaffes ved: at skattekontrollen forbedres, så de multinationale firmaer, der i dag ikke betaler skat, tvinges til at betale skat.Læs mere

Nedskæringerne bag røgsløret

Torsdag, 14. februar 2002 - 0:00
Af Pernille Rosenkrantz-Theil, folketingsmedlem for Enhedslisten Regeringspartierne praler for tiden med, at uddannelsesområdet slipper for besparelser. Men det er røgslør og tågesnak. Allerførst skal man selvfølgelig huske, at Venstre og Konservative faktisk ønskede at skære fem-seks procent på alle uddannelser. Det var først, da de opdagede, at de ikke kunne få flertal for det i Folketinget, at det blev kaldt en svipser. Men det værste er selvfølgelig, at regeringen nu stiller med en finanslov fyldt med besparelser på uddannelserne. Aftalen med Dansk Folkeparti fjernede kun ca. 650 ill.Læs mere

Om økologi-delen af finanslov 2002

Onsdag, 30. januar 2002 - 0:00
Af Anja Eberhardt, økologi-sekretær, Enhedslisten Økonomisk, demokratisk og miljømæssigt dårlige løsninger Væk med alt hvad der puster et økologisk perspektiv ud i andre sektorer end landbrug Væk med de regeringsuafhængige og økologisk visionære røster Væk med forureneren betaler-princippet Miljøvenligt landbrug får penge fra økologisk landbrug Innovative miljøer Vi vinker farvel til store indtægter fra produktion og store besparelser på udgifter til oprydning, når regeringen bortskærer støtten til en lang række ekstremt innovative miljøer omkring udvikling af vedvarende eneri, kemikaliefri husholdningsprodukter, lokal spildevandsbehandling og økologisk byggeri.Læs mere

Fionanslov 2000: Uddannelse

Onsdag, 1. december 1999 - 0:00
KOMMENTAR til aftalen om uddannelse, indgået af Enhedslisten, regeringen, SF og CD Folkeskolen Mange skolebygninger har det dårligt. Mange års nedslidning og dårlig vedligeholdelse, nye krav til undervisningsformer og IT sammen med mange flere børn i folkeskolen i de næste år gør renovering af folkeskolebygninger til en hovedopgave på uddannelsesområdet i de næste år. Med aftalen lover regeringen at prioritere renovering af folkeskolen i de kommende år. Ingen forhøjelse af forældrebetalingen for at gå på efterskole På finansloven var der foreslået en stigning i forældrebetalinge for efterskoleelever.Læs mere

Finanslov 2000: Arbejdsmarked

Tirsdag, 30. november 1999 - 0:00
Små bitte fremskridt i arbejdsmarkedspolitikken »Rigtige jobs« Den meget omtalte aftale om såkaldt rigtige jobs er desværre ikke blevet til det brud med den asociale aktiverings-politik, som er Enhedslistens mål. Der er ingen gang tale om, at de muligheder for etablering af rigtige jobs, som var til stede i forbindelse med dette års finanslovsforhandlinger er blevet udnyttet fuldt ud. Ikke mindst fordi SF i hele forløbet har lagt mere vægt på at vise sin "ansvarlighed" overfor regeringen og parløbet med CD, og dermed gjort hvad de kunne for at holde Enhedslisten udenfor, er aftalen ike så god, som den kunne have været.Læs mere

Finanslov 2000: Det sociale område

Tirsdag, 30. november 1999 - 0:00
Det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreform Regeringen har lavet en aftale med Venstre, Konservative, SF, CD og Kristeligt Folkeparti om, at der skal laves en førtidspensionsreform, når det rummelige arbejdsmarked er skabt. Forslaget til reform skal fremsættes senest i efteråret 2000 med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2003. Ikke én eneste, der i dag er på førtidspension, skal regne med en forbedring. Enhedslisten har slet ikke været med i forhandlingerne om førtidspensionsreform, fordi det på forhånd var besluttet, at merudgifterne ved en reform skulle finansieres over atspuljen.Læs mere

Pinsepakken - spørgsmål og svar

Mandag, 29. juni 1998 - 0:00
Pressen har gjort sit for at misinformere befolkningen om pinsepakkens indhold; kaldt den socialistisk, hvad den ikke er, usolidarisk, hvad den kun er med de højeste indkomster, og meget andet. Enhedslisten har derfor fået en del henvendelser både fra vores egne vælgere og fra andre vrede borgere. Her er nogle af de hyppigst forekommende kommentarer og uddrag af de svar, Frank Aaen har givet. Børnefamilie med nyt hus Tænk på os, de unge børnefamilier, der lige har købt hus. Ganske vist er vi da priviligerede i forhold til dem, der slet ikke har råd til at købe hus, men vi har tros alt også store udgifter og en stram økonomi.Læs mere

Hvorfor hjalp staten den danske bank med at snyde færingerne

Torsdag, 22. januar 1998 - 0:00
Hvorfor hjalp staten Den Danske Bank med at snyde færingerne Beretningen om den færøske banksag dokumenterer, at Den Danske Bank snød færingerne og den danske stat hjalp banken med snyderiet. Efter denne konstatering melder sig et stort spørgsmål, som beretningen ikke besvarer: Hvorfor hjalp staten en privat bank med at tørre et milliardtab af på den færøske befolkning, tilmed i en situation, hvor Danmark var nødt til at låne færingerne det beløb, banken snød for. Enhedslisten har et kvalificeret gæt på dette spørgsmål. I starten af 90erne var der store problemer i alle dele af den finansielle sektor (banker, realkredit og forsikringsselskaber). Efter rekordhensættelser til tab i 1991 forsatte krisen med fuld fart i 1992. I oktober 1992 blev de samlede tab siden 1989 opgjort til 29 mia. kr., og første halvår 1992 blev for bankerne kaldt det værste halvår nogensinde. Krisen blev forværret af stor valutauro og usikkerhed i den finansielle sektor efter det danske nej ved afstemningen om Maastricht-traktaten. De første 10 måneder af 1992 faldt værdien af de børsnoterede aktier med næsten 1/4.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]