Gå til hovedindhold

Erhverv

Lad kongen slå Dankort

Onsdag, 15. januar 2003 - 0:00
De forretningsdrivende og forbrugerne må krydse fingre for, at flertallet i Folketinget har besindet sig, siden det vedtog at ville indføre gebyrer på Dankort. Loven betyder nemlig, at de forretningsdrivende skal til at betale for brugen af Dankortet og betyder i øvrigt, at risikoen for at langt flere kort kommer i spil øges – til ulempe for forbrugeren. Folketinget vedtog i 1999, at bankerne kan indføre gebyrer på dankort, såfremt de levede op til 4 krav. Det gør bankerne nu. Spørgsmålet er om det flertal, der i sin tid vedtog loven, har tænkt sig at følge op med den nødvendige – meget uppulære – lov.Læs mere

Når direktørerne tager for sig af retterne

Onsdag, 13. november 2002 - 0:00
Af Pernille Rosenkrantz-Theil, MF for Enhedslisten Hvis man kun kendte den danske virkelighed fra dagspressen og folketingsdebatterne, kunne man let få det indtryk, at Danmarks største problem er, at arbejdsløse får udbetalt for mange penge. Indimellem, især op til overenskomstforhandlinger bliver billedet dog lidt mere nuanceret: Så er landets almindelige lønmodtagere medansvarlige, fordi de tjener for meget eller kræver for meget. Allerværst er det selvfølgelig, at de velstående betaler for meget i skat. Det er derfor, de ikke gider gøre en ekstra indsats og ”skabe arbejdspladser”. Som egel prøver jeg at tage det fra den humoristiske side.Læs mere

Forsikringskunder skal sikres mod tab - forsikringsselskaberne skal betale

Torsdag, 31. oktober 2002 - 0:00
– Medierne har i de sidste 10 dage været fyldt med historier om almindelige forsikringskunder, som lider store økonomiske tab på grund af Plus-forsikrings konkurs. Tilsyneladende er forklaringen en lang række fejl begået af Plus-forsikrings ledelse, revisionsfirma og Finanstilsynet. Der er brug for at få denne sag undersøgt til bunds, sådan at vi kan sikre almindelige forsikringskunder mod at komme i denne situation igen. Derfor har jeg i dag stillet 9 spørgsmål til Erhvervs- og Økonomimi-nisteren, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervspolitisk ordfører for Enhedslisten. – Det er heltutilstrækkeligt, at Økonomi- og erhvervsministeren lægger op til, at der oprettes en ga-rantiordning, som betales af forsikringskunderne via en afgift på alle forsikringer.Læs mere

Enhedslisten med i aftale om forbrugerområdet

Mandag, 28. oktober 2002 - 0:00
Regeringen lagde i sit finanslovsforslag op til at lave en helt uacceptabel besparelse på 7,2% på bevillingerne til forbrugerinformationen og forbrugerstyrelsen. Det er nu lykkedes at få nedskæringerne taget af bordet samt at give en merbevilling på 600.000 kr. ”Selv om det næppe kan betragtes som en stor sejr, så er det alligevel sådan, det opleves under finanslovsforhandlingerne med den borgerlige regering,” siger finansordfører Pernille Rosenkrantz-Theil, og fortsætter: ”Enhedslisten gik til forhandlingerne med den klare præmis, at vi ikke ville være med til den mindste besparelse på fobrugerområdet og det har båret frugt.Læs mere

Statslig indflydelse er prisen for øget værftsstøtte

Fredag, 25. oktober 2002 - 0:00
”Enhedslisten vil gerne sikre Lindø-værftet lige konkurrencebetingelser med værfter i udlandet. Derfor har Enhedslisten medvirket til at afsætte 325 millioner kroner til værftsstøtte – og er ikke afvisende overfor at tilføre yderligere statslige midler til denne branche. Principielt mener Enhedslisten imidlertid, at statsstøtte til erhvervslivet bør følges op med samfundsmæssig indflydelse i de virksomheder, som nyder godt af støtten,” udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervspolitisk ordfører for Enhedslisten. ”Derfor vil Enhedslisten, hvis det bliver nødvendigt for staten at give flerepenge til værftsindustrien for at sikre beskæftigelsen, fordi Skibskreditfonden ikke vil give et bidrag, foreslå, at staten får indflydelse i værftsdriften for de penge, som staten investerer i denne industri,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.Læs mere

Trækker Group 4 Falck sig?

Tirsdag, 1. oktober 2002 - 0:00
Siden den multinationale gigant Group 4 Falck i foråret købte det berygtede amerikanske selskab Wackenhut, der bl.a. driver private fængsler i USA og asyllejre i Australien, har firmaet været udsat heftig kritik fra mange sider. Kritikken, som Enhedslisten også tog del, førte i sommers til, at Group 4 Falck besluttede at sætte dele af Wackenhut til salg. I skrivende stund er Wackenhut endnu ikke solgt, og hvorvidt ønsket om at sælge også er reelt, er et stort spørgsmål. I foråret købte Group 4 Falck desuden halvdelen af det israelske sikringsfirma Hashmira Corp.. Her kom firmaet fra asken i iden, hvad angår kritik.Læs mere

Nej til dødens købmand

Onsdag, 14. august 2002 - 0:00
Nej til dødens købmand Andres død skal ikke være Danmarks brød Erhvervsminister Bendt Bendtsen vil have, at Danmark skal satse på en blomstrende våbenindustri. Derfor har han lanceret et forslag til, hvordan Danmark høster de forudsete fordele af ”modkøbsaftalerne” med udenlandske våbenproducenter. Ifølge aftalerne skal de udenlandske leverandører købe ind hos den danske våbenindustri for et beløb, der fastsættes, når den danske stat køber ind hos den pågældende virksomhed. Med 7 milliarder i udestående i købsaftaler, kan den danske våbenindustri ikke følge med. Derfor foreslår Bendt Bndtsen, at staten åbner en stor investeringsfond, som de udenlandske virksomheder kan bidrage til.Læs mere

Enhedslisten med i beredskabsforlig

Mandag, 24. juni 2002 - 0:00
Line Barfod, MF, Enhedslisten: Enhedslisten har indgået forlig med alle de øvrige partier om ændringer i det civile beredskab. Det kommunale beredskab er dem, der kommer først ud, når det brænder, eller der sker en ulykke. Der-for er det vigtigt, at det kommunale beredskab kan fungere bedst muligt. I kommunerne får man nu bedre muligheder for at foretage en konkret risikovurdering. Nogle steder i kommunen skal der rykke flere brandmænd ud end i dag, andre steder færre, afhængig af hvor det brænder. Kommunerne behøver heller ikke længere rykke ud med flere hundrede meter slanger, som de ikk skal bruge.Læs mere

bankkunderne skal sikres

Torsdag, 4. april 2002 - 0:00
Til forsiden 3. april 2002 Bankkunderne skal sikres Bankernes modstand mod forbrugerombudsmandens indsats for at sikre forbrugernes rettigheder er foreløbig kronet med held. Forbrugerombudsmanden har smidt håndklædet i ringen. Dette er en helt uacceptabel situation. Forbrugerombudsmanden har opstillet en række retningslinjer og vejledninger for finanssektoren og indledt en række retssager mod finansektoren for at få disse overholdt. Det er nødvendigt for bankkunderne, at dette arbejde fortsætter og at regeringens forslagtil ny lovgivning på dette område ændres, så forbrugernes interesser kommer i centrum, udtaler Pernille Rosenkrantz Theil, erhvervspolitisk ordfører for Enhedslisten.Læs mere

regeringen indkalder ønskesedler

Fredag, 14. december 2001 - 0:00
Til forsiden 14. december 2001 Regeringen indkalder ønskesedler Enhedslisten hilser med begejstring regeringens nye metode for politikudvikling, sådan som erhvervsminister Bendt Bendtsen formulerede den i et interview med Ritzaus Bureau søndag den 9. december. I interviewet forklarer ministeren, at han som forberedelse af en konkurrenceevnepakke har bedt erhvervslivets organisationer om at komme med en ønskeseddel, som skal afleveres inden juleaften. - Jeg går ud fra, at regeringen vil benytte nøjagtig samme metode, når detgælder alle Venstres og Konservatives øvrige vidtløftige valgløfter, udtaler folketingsmedlem Line Barfod, Enhedslisten.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]