Gå til hovedindhold

Erhverv

kritiske Aktionærer hos A.P. Møller

Fredag, 6. juni 2003 - 0:00
Foreningen af kritiske aktionærer deltager i generalforsamlingen den 10. juni i Dampskibsselskabet af 1912, hvor der er forslag om at fusionere de to A.P.Møller-selskaber, 1912 og Svendborg. På generalforsamlingen repræsenteres foreningen af Pernille Rosenkrantz-Theil (MF) og Frank Aaen, foreningens formand. Foreningen vil stille spørgsmål om, hvilke A.P.Møller fonde og selskaber, der ikke er omfattet af det nye regnskab for A.P.Møller gruppen, og om selskabet vil fremlægge en oversigt over de aktiebesiddelser, A.P.Møller Gruppen ejer - inklusive de fonde og selskaber, der ikke er omfattetaf det fremlagte gruppe-regnskab, for at få et dækkende overblik over koncernens reelle indflydelse.Læs mere

Forbrugerrådet har forrådt forbrugerne

Fredag, 25. april 2003 - 0:00
Torsdag aften faldt den endelige aftale om Dankortet på plads. Aftalen er godkendt af Forbrugerrådet, Finansrådet og Dansk Handel og Service. Enhedslisten mener, at Forbrugerrådet har forrådt forbrugerne og at aftalen vil skabe et ufleksibelt betalingssystem i Danmark. – Forbrugerrådet har slet og ret forrådt forbrugerne ved at indgå denne aftale. Forbrugerrådet havde alle muligheder for sammen med Dansk Handel og Service at sige klart nej til regeringens oplæg og dermed lægge et massivt pres på folketinget og regeringen for at støtte et gratis Dankort også i fremtiden, udtaler Pernille Rosnkrantz-Theil, erhvervsordfører for Enhedslisten, og fortsætter: – Enhedslisten har fremlagt et forslag, der ville betyde, at Nationalbanken skulle stå for et gratis betalingskort.Læs mere

Forbrugerråd skuffer

Torsdag, 10. april 2003 - 0:00
Dankortgebyr nederlag for forbrugerne – Det er skuffende, at Forbrugerrådet og Socialdemokratiet nu bøjer sig for bankernes trusler om at undergrave dankortet og medvirker til at der indføres et gebyr i butikkerne for anvendelse af dankortet, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervspolitisk ordfører for Enhedslisten. – Selv om man starter med et forholdsvis beskeden gebyr, så har man hermed åbnet for en glidebane, hvor bankerne hele tiden vil presse på for at få dette gebyr forhøjet. Forløbet i denne sag vil bekræfte dem i, at de har gode muligheder for at få deres vilje. Desuden betder aftalen formodentlig, at FDB og andre vil udbyde deres egne kort.Læs mere

Bankgebyrer skal ned

Tirsdag, 1. april 2003 - 0:00
– Det er helt urimeligt, at lønmodtagerne tvinges til betale penge for at have en lønmodtagerkonto. Lønmodtagerne pålægges på den måde at betale penge for at låne bankerne penge, som de kan investere og tjene penge på. Forklaringen på at dette kan ske er, at det danske bankvæsen er koncentreret på ganske få hænder, som har den absolut dominerende indflydelse, sådan at der ikke er nogen reel konkurrence, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervspolitisk ordfører for Enhedslisten. – Denne situation kræver indgreb fra Økonomi- og Erhvervsministeren, sådan at der som minimum sikres en rimelg konkurrence og gennemskuelighed på dette marked.Læs mere

Kunderne betaler for Plus-forsikrings konkurs

Fredag, 28. marts 2003 - 0:00
– Regeringens forslag om etablering af en garantifond for skadesforsikringer vil betyde, at forbrugerne pålægges at betale de penge, som forsikringsbranchen allerede frivilligt har givet tilsagn om at betale til at dække tab ved konkursen i Plus forsikring. Dette er helt urimeligt. Det er under ingen omstændigheder forsikringskundernes ansvar, at Finanstilsynets tilsyn med Plus-forsikring svigtede og at der ikke tidligere er etableret en garantiordning for forsikringsselskaberne. Her må forsikringsbranchen dele ansvaret med den nuværende og tidligere regeringer, som på dette område har svigtet udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervspolitisk ordfører for Enhedslisten.Læs mere

Bedre vilkår for forsikringstagere

Fredag, 14. marts 2003 - 0:00
– Regeringen hævder, at folketinget i dag behandler et forslag, der forbedrer retsstillingen for forsik-ringstagerne. Desværre lever forslaget slet ikke op til dette formål. De forbedringer, der foreslås er helt utilstrækkelige – og Enhedslisten vil derfor på en række områder forsøge at samle flertal for forbedringer af loven, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil. 0 Forsikringstagerens retssikkerhed i forhold til de oplysninger, der skal afleveres ved tegnelsen af en forsikring skal styrkes. Det skal sikres, at erstatning kun kan nægtes i de tilfælde, hvor der er forbindelse mellem forsikringbegivenheden og den oplysning, der ikke er givet.Læs mere

Bendt Bendtsen begår løftebrud

Onsdag, 12. marts 2003 - 0:00
– Der er tale om et løftebrud fra Økonomiministeren, når han nu vil vælte betalingen for den nye garantifond for forsikringskunder over på kunderne. I et svar til mig den 13-11-02 skrev økonomiministeren, at »det er hensigten, at en mulig garantiordning for skadesforsikringsområdet vil skulle fiansieres af skadesforsikringsselskaberne.« Dette løfte vil Enhedslisten forsøge at holde ministeren fast på ved at stille et konkret ændringsforslag til ministerens forslag i Folketinget, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervspolitisk ordfører for Enhedslisten. – Enhedslisten vil også stille t ændringsforslag, som fjerner kundernes selvrisioko på 1.Læs mere

Betalingskort skal sikres

Tirsdag, 4. marts 2003 - 0:00
– Den nuværende usikkerhed omkring Dankortets fremtid er efter min opfattelse helt uacceptabel. Derfor har jeg spurgt Erhvervsministeren, om han er enig i dette og hvilke initiativer, han vil tage for at sikre Dankortets fremtid, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervspolitisk ordøfer for Enhedslisten. – Dagligt kommer der nye udspil, som truer dankortets fremtid. Det sidste er, at – bankerne igen forsøger at vælte en række udgifter til driften af dankortet over på butikkerne. Dette er efter min opfattelse ulovligt, da det i lovgivningen klart slås fast, at butikkerne ikke skal betal for driften af dankortet.Læs mere

Trusler fra bankerne skal afvises

Onsdag, 26. februar 2003 - 0:00
– Bankernes trusler om at gennemføre en række forringelser af dankortet, hvis de ikke får mulighed for at opkræve gebyrer for anvendelse af dette hos butikkerne, kræver et konsekvent svar fra politikerne. Det skal gøres helt klart, at vi ikke bøjer os for denne afpresning, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, erhvervsordfører for Enhedslisten. – Enhedslisten har fremsat et forslag om, at det offentlige etablerer et betalingskort af samme kvalitet som dankortet. Dette blev afvist af et flertal i Folketinget, men spørgsmålet er nu, hvad der så skal gøres for at forhindre, at bankerne tager beflkningen som gidsler i deres forsøg på at få mulighed for at tjene yderligere penge på dankortet.Læs mere

Enhedslisten sikrer små virksomheder bedre vilkår

Torsdag, 30. januar 2003 - 0:00
Enhedslisten har i dag fået flertal for et forslag om en forenklet inkassoproces. Under 1. behandlingen af forslaget blev dette støttet af alle partier , med udtagelse af Venstre og Konservative. – Det er et forslag, der vil gøre det lettere at være dansker og hjælpe mange små virksomheder. Forslaget betyder, at både kreditorer, skyldnere og domstole kan spare tid og penge. Man vil kunne sende inkassosager direkte i fogedretten. I de sager, hvor skyldnerne har indsigelser mod kravene og ikke mener at skylde pengene, kan man sende sagerne over til civilretten, hvor de så kan behandles som adre retssager, ligesom man kender det fra andre typer sager i fogedretten, for eksempel boligsager.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]