Gå til hovedindhold

Erhverv

Nej til liberalisering af lukkeloven

Lørdag, 23. april 2005 - 0:00
Udtalelse fra Enhedslstens årsmøde, 22.-24. april 2005 Regeringen vil med støtte fra sin faste samarbejdspartner Dansk Folkeparti liberalisere den allerede meget liberale lukkelov, så butikkerne kan holde åbent 20 søndage om året. Med dette udspil tilsidesættes ikke blot et fælles oplæg fra butikssektorens organisationer, men også hensynet til både forbrugere og ansatte i butikkerne. Hensynet til forbrugerne er ganske vist begrundelsen for endnu en gang at liberalisere lukkeloven, men en yderligere liberalisering vil snarere komme forbrugerne til skade end gavn. De små butikker vil have svært ved at overleve, når de store supermarkeder og discountbutikker får mulighed for at holde åbent næsten hver anden søndag. Det vil udkonkurrere mange nærbutikker og give mange mennesker længere vej til de daglige indkøb – i modsætning til hvad regeringen påstår.Læs mere

Frank Aaen og Teamsters i kødet på Mærsk

Torsdag, 14. april 2005 - 0:00
Når Danmarks største virksomhed – A. P. Møller-Mærsk – på mandag holder generalforsamling, bliver det ikke kun vanen tro med deltagelse af foreningen Kritiske Aktionærer. I år deltager også repræsentanter fra den nordamerikanske transport-arbejder fagforening Teamsters. Kritiske Aktionærer vil benytte årets generalforsamling til at stille kritiske spørgsmål til beskatningen af danske rederier. - Vi vil spørge A. P. Møller–Mærsk, om ikke man er enige i, at rederi-erhvervet skal underlægges de samme betingelser – herunder skatteregler – som andre erhverv, siger Frank Aaen, MF og medlem af ritiske Aktionærer.Læs mere

Rederiernes skattebetaling/baggrund

Fredag, 8. april 2005 - 0:00
De nul-lignende skatteprocenter fremgår af et svar, der netop er kommet fra skatteministeren på et spørgsmål fra Enhedslisten. I svaret er en opgørelse over rederiernes overskud og de årlige skattebetalinger. En hurtig beregning viser, at den gennemsnitlige skattebetaling er på ca. 1,3 % i gennemsnit i 2002 og 2003 – efter gennemførelsen af den særligt favorable tonnageskatteordning. Rederiernes skattebetaling har altid været meget lav, men før tonnageskatten var den trods over på gennemsnitligt godt 2 %. Denne lave skat kommer oven i en lang række andre begunstigelser for rederierhervet.Læs mere

Rederiernes lovlige skattesnyd

Fredag, 8. april 2005 - 0:00
- Det er jo helt at sammenligne med sort arbejde, når man studerer rederiernes skattebetaling. Der er stort set tale om nul kr. i skat. Forskellen i forhold til sort arbejde er kun, at redernes skatteunddragelse er lovlig, siger Enhedslistens skatteordfører, Frank Aaen.. - Det kommer oven i stribevis af andre begunstigelser. Det skal der ryddes op i siger Frank Aaen, der er overbevist om, at danske rederier er mere begunstiget end i andre lande. Derfor kan nogle af fordelene uden videre fjernes ved at ændre dansk lovgivning, mens der på andre områder er brug for et internationalt samarbejde Vi har derfor bedt skatteministeren rejse diskussionen i OECD og EU med henblik på at få ligestillet rederne med andre erhverv.Læs mere

Ny plastvirksomhed – måske i Billund

Torsdag, 7. april 2005 - 0:00
- Enhedslisten er helt enig med Greenpeace, når de foreslår, at farligt plastaffald oparbejdes i Danmark i stedet for at blive eksporteret med fare for, at affaldet giver miljømæssige problemer eller behandles uden den tilstrækkelige sikkerhed for de ansatte, siger Enhedslistens erhvervsordfører Frank Aaen, der har bedt økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen om at tage et initiativ. - Der bør være et nærhedsprincip hvad angår affald, særligt farligt affald, for jo flere gange det handles og jo længere væk, det flyttes, jo mindre er vores kontrol med, at alt går ordentligt til. Og vi ka ikke være bekendt bare at sende vores farlige affald videre til andre.Læs mere

Lars Barfoed afviser »skolemadpakkeordning«

Torsdag, 3. marts 2005 - 0:00
Et samråd i går i Folketingets fødevareudvalg om udviklingen i fødevareindustrien kom ikke mindst til at handle om at sikre danske skolebørn et sundt måltid mad. Den ny familieminister Lars Barfoed afviste kategorisk, at skolebørn skal regne med et fast måltid om dagen på statens regning. Frank Aaen fra Enhedslisten siger, at Lars Barfoed skyder helt ved siden af målet i denne her sag og trøster sig med, at han er ny minister, »for han ved tilsyneladende ikke, hvad der foregår ude i kommunerne.« Lukning af slagterier Til samrådet var også fødevareminister Hans Christian Schmidt til stede. nledningen var en henvendelse fra LO-Midtsjælland og lukningen af Tulip slagteriet i Ringsted.Læs mere

Ny Dankortaftale: 125 mio. kr. mere til bankerne

Fredag, 25. februar 2005 - 0:00
- Det er en helt uantagelig aftale, der er lavet om Dankortet, udtaler Frank Aaen. - Ikke alene betyder aftalen, at bankerne straks - med statens hjælp - kan øge deres overskud med 125 millioner kr.. - oven i de ca.. 26 milliarder kr.. de allerede har i årligt overskud. De er også stillet yderligere flere hundrede millioner kr.. i udsigt fra 2010, fremgår det af den nye aftale. Fra 2010 kan bankerne nemlig opkræve halvdelen af de udgifter, i alt 760 millioner kr.., de påstår, de har på Dankortet. Det er altså en kommende betaling på 380 millioner kr.. bankerne i dag har fået lovning på. - Og hvor aftalen om de 50 øre trods alt var et synligt gebyr, bliver betalingen til bankerne frem over skjult over for forbrugerne.Læs mere

Bank dog det gebyr, Bent Bendtsen!

Mandag, 21. februar 2005 - 0:00
- Her er et forslag til Bent Bendtsen, som kan bringe en afslutning på hans Dankort-farce: Lad Nationalbanken overtager kortet. Det fortjener forbrugerne, siger Frank Aaen. - Nu må farcen om Bent Bendtsens ’gyldne’ gebyr-løfter stoppe. Under valgkampen mumlede ministeren et eller andet om at fjerne gebyret ’over for forbrugeren’. Men det var netop så tåget, at det selvfølgelig måtte føre til det roderi, som vi er endt i idag, siger Frank Aaen, erhvervsordfører. - Det er snyd og bedrag, hvis den ordning, man stiler imod, blot betyder, at gebyret bliver skjult for forbrugerne, når de købe ind.Læs mere

Stop TDC-fyringerne - lad staten overtage

Fredag, 4. februar 2005 - 0:00
Ifølge Dansk Metal har TDC meddelt, at mindst 550 skal fyres i år. - Trods milliardoverskud fortsætter TDC med at fyre folk. Enhedslisten vil ikke sidde med hænderne i skødet. Vi vil derfor fremsætte forslag om, at staten overtager TDC, siger Frank Aaen, Enhedslisten. En statsovertagelse af TDC har også andre fordele end at undgå fyringer - Vi kan gøre selskabet til et aktiv for landets teknologiske udvikling. Et statsligt TDC vil være et godt redskab til at føre Enhedslistens forslag om gratis bredbånds-forbindelse til alle til virkelighed. - Et offentligt ejet TDC kan endvidere amarbejde med universiteterne og skabe grobund for etablering af flere arbejdspladser inden for IT.Læs mere

Pensionskasser bør investere i Hjørring-slagteri

Onsdag, 26. januar 2005 - 0:00
- Hver år indbetaler de nordyske lønmodtagere mange millioner i ATP og pensionsopsparing. I LD ligger, der også mange penge, som stammer fra nordjyske lønmodtagere. Nogle af disse penge bør nu investeres i sikring af nordjyske arbejdspladser, udtaler Per Clausen, folketingskandidat for Enhedslisten i Nordjylland - Derfor foreslår jeg , at ATP, LD og en række pensionkasser går sammen om at sikre de fornødne midler til at videreføre Hjørring Slagteri. Således vil jeg selv rette henvendelse til min pensionskasse for at få dem til at gå ind i sagen og jeg opfordrer de faglige organisationer og jørrings borgmester til at tage kontakt til ATP, LD og pensionskasserne, fortsætter Per Clausen.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]